Han tog flyget till Asmara

I Eritrea behåller landets diktator Isaias Afewerki makten medan avvikande röster fängslas och tusentals eritreaner flyr landet för att undkomma förtryck och den obligatoriska värnplikten. Paul Frigyes ger i ”Eritrea- gränslöst land” en gedigen politisk och historisk bakgrund till Eritrea och han åker också som turist till landet för att skaffa sig egna förstahandsintryck.

böcker | 2015-12-04
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2015
Paul Frigyes nya bok om Eritrea.

Paul Frigyes nya bok om Eritrea. Foto: Silc förlag

Bok: Eritrea – gränslöst land
Författare: Paul Frigyes
Förlag: Silc förlag

Sedan september 2001 sitter Dawit Isaak fängslad i Eritrea. Kampanjen för att få honom fri har varit imponerande i Sverige men hittills utan resultat. Sedan de privatägda medierna, däribland Dawit Isaaks tidning Setit, stängdes när regimen under några veckor för 14 år sedan grep både ledande dissidenter, däribland veteraner från den långa befrielsekampen, och journalister, har landet blivit alltmer slutet.

I september 2014 kastades den siste utländske korrespondenten, Jonah Fisher, ut ur Eritrea efter att ha rapporterat för Reuters och BBC. Han trodde själv att en artikel i brittiska Independent, där han refererade en rapport från Amnesty International, kunde vara skälet. Numera släpps utländska journalister bara in i Eritrea på sällsynta korta besök. De arbetar under övervakning.

Paul Frigyes ger i Eritrea – gränslöst land en gedigen politisk och historisk bakgrund till dagens Eritrea. Efter den italienska kolonialperioden blev landet tvångsanslutet till Etiopien innan självständighet uppnåddes 1991, då ett långt och blodigt krig fick sitt slut. Kriget mellan Etiopien och Eritrea 1998-2000 blev förödande och de grundläggande orsakerna är ännu olösta.

Paul Frigyes tar också flyget till Asmara och kan som ”turist” skaffa sig egna förstahandsintryck och han träffar eritreaner i exil och intervjuar akademiker och journalister som länge följt landet. Han berättar om den opposition som varit hopplöst splittrad och diskuterar frågorna om president Isaias Afewerkis regim på något sätt är på väg att försvagas.

Sammantaget ger hans bok en bra bakgrund till dagens Eritrea även om han missar att de FN-sanktioner som år 2009 infördes mot Eritrea var en stor triumf för Etiopien, som allierat med USA, utan FN-sanktioner hade tillåtits ockupera Somalia.

Ulf B Andersson

Läs mer om Eritrea från Amnesty Press
Eritrea - 20 år av självständighet men fortfarande ingen frihet för befolkningen (10 april 2013)

Döden i Eiraeiro (Ledare i Amnesty Press nummer 3/2012)

Eritreaner intervjuas i radio medan de torteras (Amnesty Press 24 oktober 2011)

Stämningsfull manifestation för Dawit Isaak (Amnesty Press 26 september 2011)

Nobelpristagare deltar i svart minnesdag för Dawit Isaak (Amnesty Press 23 september 2011)

Talarstafett för Dawit Isaak (Amnesty Press 21 september 2011)

Läs mer om Eritrea från Amnesty International
Eritrea: Värnplikt tvingar unga på flykt (2 december 2015)

Eritrea: Twenty years of Independence, but still no freedom (Amnesty-rapport 9 maj 2013)

böcker | 2015-12-04
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2015