Vad äktenskapslagen betyder för mig

Den 17 april röstade parlamentet i Nya Zeeland för att alla människor ska ha rätt att ingå äktenskap även om brudparet har samma kön. Här beskriver Lexie Matheson vad beslutet betyder för henne.

Krönika | 2013-05-29
Av: Lexie Matheson
Även publicerad i AmnestyPress #2/2013

Äktenskap betyder väldigt mycket för mig. Det har inte alltid gjort det men när jag mötte min maka visste jag att det var den vägen vi skulle gå tillsammans. Saker ordnade sig och trots en 30-årig åldersskillnad och säregenheten i kön så gifte vi oss i S:t Patrick's katolska katedral i centrala Auckland.

Vi kunde gifta oss då min maka Cushla av födseln är en kvinna och jag biologiskt föddes som en man, även om jag identifierar mig som kvinna och vid denna tidpunkt redan hade påbörjat min könsövergång. Vi kunde lagligt gifta oss då, med födelsebevis som sade att jag var en man även om jag inte är det, och kyrkan behandlade oss som vilket heterosexuellt par som helst även om de visste om min avsikt att genomgå könsbyte. Detta var år 2001 och idén om Marriage Equality fanns knappast i det nyazeeländska samhället.

Medan min könsomvandling framskred och pappersarbete och kliniska frågor åtgärdades – pass, namnbyte, körkort, hormonterapi, testosteronblockerare, kirurgiska ingrepp och så vidare – så blev det uppenbart att jag måste offra något för att jag skulle kunna ändra mitt födelsebevis och slutföra könsförändringen. Skilsmässa var enda sättet att få familjerätten att göra förändringen i mitt födelsebevis så jag kunde ta sista steget till kvinnosläktet. Det var ett val jag helst inte ville göra. Det sista jag gjorde som funktionell man var att bli en av föräldrarna till en underbar son, nu 10 år gammal.
I 13 år har vi nu levt detta abnorma liv; min maka, en lesbisk kvinna, gift med en whakawahine-kvinna som rättsligt måste fortsätta vara man eller skilja sig för att slutföra pappersprocessen och så en son med en ”mamma” och en ”mamsen”, vilket är vad vår lille man har valt att kalla mig.

Som en bomb kom så Louisa Wall (parlamentsledamot från Labour) och hennes förslag om en ny äktenskapslag där giftermål skulle tillåtas mellan två personer oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet. Om lagförslaget skulle antas så skulle alla våra anomalier städas undan och samkönade par som vill gifta sig får göra det. Jag kommer att kunna begära av domstolen att få mitt födelsebevis ändrat från man till kvinna utan traumat att först begära skilsmässa. Min maka kan få sin relation med en kvinna legaliserad och vår son, som aldrig har haft några problem med två mammor, kan känna att familjen är fulltalig.

Alla vinner på detta. Jag kan inte förstå hur ett äktenskap mellan mig och min maka påverkar någon annan. Det är trots allt vårt äktenskap. Punkt slut.
Om det är något som har gjort mig ledsen i samband med lagförslaget så är det hur många kyrkor har reagerat och den ondskefulla retorik som har funnits i samband med motståndet. För mig handlar inte äktenskapet om Gud eller bibeln eller någon annan utan är en sak mellan mig och min maka. Det handlar om vårt åtagande att älska varandra, vårt åtagande att bry oss om varandra och i centrum står vår hängivenhet för den familj vi har skapat, som trots allt är precis som vilken annan familj som helst. Ett registrerat partnerskap är inte tillräckligt för oss och har aldrig varit det. Det har alltid varit äktenskap eller inget alls.

Jag är tacksam mot Louisa Wall, parlamentet och alla de människor som har stöttat genomförandet av denna lag. Jag hyser respekt för dem som har varit motståndare mot lagen då jag vet att många är ärliga i sina övertygelser och jag hoppas att de i sina hjärtan kan acceptera parlamentets beslut och kan förena sig med oss i firandet av detta lilla steg mot ett fullständigt inkluderande samhälle. Namaste.  

Fotnot: Namaste är en hälsningsfras som härstammar från Indien och kan översättas med ”Jag bugar för dig”. Whakawahine är maori och syftar på transsexuella.

Lexie Matheson

Lexie Matheson är akademiker vid Aucklands teknologiska universitet och skrev denna text för Amnesty Internationals sektion i Nya Zeeland efter att parlamentet den 17 april med 77 röster mot 44 i en tredje omröstning hade antagit en ny äktenskapslag där alla ges rätt att gifta sig. På youtube har den konservative ledamoten Maurice Williamsons tal i samband med omröstningen fått en enorm spridning.
Under april har även Uruguay och Frankrike beslutat att tillåta samkönade äktenskap.
Översättning: Ulf B Andersson

Krönika | 2013-05-29
Av: Lexie Matheson
Även publicerad i AmnestyPress #2/2013