Årsmöte 2024:Besluten som togs och ny styrelse

När årsmötet gick in på sin andra dag stod en rad omröstningar på dagordningen. Det blev debatt i flera frågor och medlemmarna gick emot styrelsens förslag i två av omröstningarna. Ny ledamöter till styrelsen och en ny ordförande valdes, och Parul Sharma som avgick efter fyra år som ordförande tackades av.

artiklar | 2024-05-07
Av: Anna Dahlqvist
Många deltog i diskussionerna

Många deltog i diskussionerna Foto: Maja Brand

Efter viss diskussion röstades förslaget om att utreda möjligheten att hålla årsmöte vartannat år igenom. Förslaget om att ändra stadgarna gällande lika röstetal och att hantera ansökningar till valberedningen anonymt med hjälp av ett digitalt verktyg fick också ett tydligt stöd från medlemmarna. Ungdomsrådets motion om gratis medlemskap för alla under 20 år vann med 56 röster mot 32. Styrelsens förslag om att först utreda frågan förlorade.

Desto jämnare blev det när frågan om att driva ”den nordiska modellen gällande prostitution” i strid med Amnesty Internationals policy från 2015 skulle upp på bordet. Styrelsen yrkade på avslag med hänvisning till att det finns ”ett obefintligt stöd” för en förändring av policyn inom Amnesty globalt. Att det fortfarande är en polariserad fråga framkom både under debatten och när omröstningen visade 44 för och 41 emot.

Valberedningens förslag till styrelse för Amnesty gick igenom utan ändringar. Flera nya kandidater valdes in: Ny ordförande blev Ylva Löwenborg. Tanvir Mansur (tidigare suppleant), Alve Högman, Agnes Hellström, Susanna Sonander (tidigare suppleant) valdes till nya ledamöter. Fatema Vanat och Paulina Nybratt Sandin valdes till suppleanter.

Styrelsen vid selfiekameran

Styrelsen vid selfiekameran Foto: Ira Mallik

Avtackning och välkomnande

Efter nästan fyra år som ordförande var det dags för Parul Sharma att lämna posten som ordförande. Vid avtackningen beskrev Anna Fairbrass från styrelsen sin kollega som orädd och som en ledare som ”förkroppsligar Amnesty”, alltid med organisationens bästa och de mänskliga rättigheterna för ögonen.

− Du backar inte, men du är också tydlig med att du behöver ha folk med dig för att gå framåt, säger Anna Fairbass.

Den avgående ordföranden uttryckte vemod när hon tackade Amnesty ”av hela mitt hjärta”.

− Jag kommer alltid att vara Amnestymedlem och ”at your service always”, säger Parul Sharma.

Efterträdaren Ylva Löwenborg valdes till ny ordförande med rungande applåder. Hon var både rörd och lite generad över det entusiastiska mottagandet och beskrev känslan inför att ta över ordförandeskapet som ”brapirrig”.

− I morgon kavlar vi upp ärmarna och fortsätter kampen, men jag vill be om att bli ”snälltolkad” till en början, jag har mycket att lära, säger Ylva Löwenborg.

Ylva Löwenborg, ny ordförande

Ylva Löwenborg, ny ordförande Foto: Maja Brand

LÄS MER:

Årsmöte 2024:Överraskande beslut om sexarbete

Årsmöte 2024: Möt Amnestys nya ordförande

artiklar | 2024-05-07
Av: Anna Dahlqvist