Årsmöte 2024: Nu tar lokalföreningarna form

Amnesty blir mer synligt lokalt och får bättre möjlighet att locka och engagera fler medlemmar. Det är grundtanken med de nya lokalföreningarna. ”Jag tror att vi kommer att växa”, säger Amnestymedlemmen Safa Turhan.

artiklar | 2024-05-07
Av: Anna Dahlqvist

Lund, södra Halland och Göteborg blir först med att testa lokalföreningen som organisationsform i Amnesty. Beslutet om att fasa ut distrikten togs på årsmötet 2023 och nu pågår arbetet med att utforma ramar för den nya strukturen. Tanken är att göra Amnesty mer synligt lokalt och att det i sin tur ska ska locka och engagera fler medlemmar. Förhoppningen är också att det ska bidra till mer lokala samarbeten med allierade.

− Jag tror att vi kommer att växa genom samverkan med andra, säger Safa Turhan som är aktiv i pilotföreningen i södra Halland.

Lokalföreningarna kommer att få ett större mandat att själva bestämma hur bidragen från sektionen ska användas. De ska ha en egen ekonomi, delvis också genom egna insamlingar. Men exakt hur finansieringen ska se ut är fortfarande en öppen fråga.

− För oss skulle det betyda mycket att kunna använda de pengar vi samlar in genom second-handbutiken vi driver i Halmstad till att till exempel stötta den lokala Palestinagruppen och Halmstad Pride, säger Safa Turhan.

I dag går de pengarna till Amnesty på nationell nivå.

− Det är väl nackdelen, att mindre pengar går till sektionen. Sedan kräver det givetvis en stor försiktighet kring vilka grupper man väljer att stötta, säger Safa Turhan.

artiklar | 2024-05-07
Av: Anna Dahlqvist