Nyanserat om kriget i Syrien

Aron Lunds nya bok om Syrien kommer i en tid då utsikten att nå en politisk lösning verkar obefintlig. Istället har befolkningen splittrats och inbördeskriget permanentats. Det talas om en stat i sönderfall, en ”somalisering” av Syrien. "Syrien brinner" är tveklöst en av årets viktigaste böcker.

böcker | 2014-11-25
Av: Katarina Bergehed
Även publicerad i AmnestyPress #4/2014
"Syrien brinner" av Aron Lund.

"Syrien brinner" av Aron Lund. Foto: Silc förlag

Bok: Syrien brinner: Hur revolutionen mot Assad blev ett inbördeskrig
Författare: Aron Lund
Förlag: Silc förlag

De första IS (Islamiska staten) gav sig på var oss aktivister”, sade en syrisk flykting nyligen till mig. ”De fängslade och avrättade oss. IS visste att vi aldrig skulle underkasta oss dem – vi hade ju startat revolutionen och satt oss upp mot Assad-regimen. Vi kämpade för en sekulär, demokratisk stat – inte ett land styrt av krigsherrar och religiösa extremister.”

Som så många andra flyktingar från Syrien talar han om hur revolutionen splittrades och kapades. Hur olika rebellgrupper har gynnats av och utnyttjat de pengar och vapen som flödat in i landet. Om detta handlar Aron Lunds bok Syrien brinner: Hur revolutionen mot Assad blev ett inbördeskrig.

År 2011 kom han med Drömmen om Damaskus. Den nya boken kommer i en tid då utsikten att nå en politisk lösning på situationen tycks obefintlig. Istället har befolkningen splittrats och inbördeskriget permanentats. Det talas om en stat i sönderfall, en ”somalisering” av Syrien.

Boken täcker händelseförloppen under 2011–2013. Den beskriver hur den fredliga resningen snart kom att beväpnas och övergå i krig. Författaren beskriver ingående och nyanserat den komplexa härva av nationella, regionala och internationella aktörer, intressen och allianser som utgör krigets ingredienser.

Aron Lund har sedan länge följt utvecklingen inom oppositionen i Syrien och ska räknas till en av de världsledande vad gäller kunskap om de jihadistiska väpnade grupper och allianser som vuxit fram i landet. Några av bokens mest intressanta analyser handlar om hur oppositionen vuxit, splittrats och radikaliserats. Och hur man misslyckats med att skapa ett legitimt alternativ till Assads diktatur. Här beskrivs också hur olika utländska aktörer bidragit till oppositionens splittring.

Syrien brinner är tveklöst en av årets viktigaste böcker. Låt inte omfånget på 700 sidor avskräcka. Boken fyller många av de hål som medierapporteringen har lämnat.

Läsarens belöning är ökad förståelse för hur den ”arabiska vårens” förhoppningar kunde utmynna i en av vår tids värsta människorättskriser och humanitära katastrofer.

Katarina Bergehed

Läs också

Syrien på randen till inbördeskrig (Aron Lund i Amnesty Press nr 1/2012)

böcker | 2014-11-25
Av: Katarina Bergehed
Även publicerad i AmnestyPress #4/2014