Viktig bok om dödsstraffet nu på engelska

Hans Göran Francks bok ”Det barbariska straffet” från 1997 har kommit på engelska, vilket glädjer Brita Grundin.

böcker | 2004-06-12
Av: Brita Grundin
Även publicerad i AmnestyPress #2/2004

Bok: ”The Barbaric Punishment. Abolishing the Death Penalty”

Författare: Hans Göran Franck

Förlag: The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library/ Martinus Nijhoff Publishers

Hans Göran Francks bok ”Det barbariska straffet” från 1997 har glädjande nog äntligen kommit ut på engelska. Den har försetts med en lång intressant introduktion av William Schabas, redaktör och även ansvarig för utmärkt redigering och uppdatering. Mycket positivt har hänt på området sedan 1997.

Boken består förutom introduktionen av sju kapitel. Argument för och emot dödsstraffet tas upp och olika avrättningsmetoder redovisas. Dödsstraffet i historiskt perspektiv och dess ställning i folkrätten behandlas. I ett kapitel om dödsstraff och demokrati slår Hans Göran Franck fast, att dödsstraffet till sin natur är oförenligt med demokratiska värden och alltså i längden bara kan finnas kvar i länder som är mer eller mindre odemokratiska. Mer än hälften av världens länder har avskaffat dödsstraffet i lag eller i praktiken och i en länderöversikt granskas 166 stater. Ett särskilt kapitel ägnas åt Sverige.

Hans Göran Franck var drivande i arbetet för ett totalt avskaffande av dödsstraffet i världen. Han ansåg med rätta att dödsstraffet kunde jämställas med tortyr och måste bekämpas.

Trots en mängd fakta är boken lättläst och förtjänar en stor spridning. Den passar bra som undervisningsmaterial för studerande på olika nivåer. I Sverige kan den med fördel användas i undervisningen i engelska. Självfallet är den intressant för dem som arbetar mot dödsstraffet och borde läsas av dem som förespråkar dödsstraff eller som aldrig brytt sig om frågan. Heder åt Raoul Wallenberg Institutet som möjliggjort utgivningen av boken.

Brita Grundin

böcker | 2004-06-12
Av: Brita Grundin
Även publicerad i AmnestyPress #2/2004