Med basket mot rasism

Sverige | 2002-12-05

Bland drakar och kungar i den svenska basketligan finns det en klubb som heter 08 Stockholm Human Rights. De har ett uttalat socialt engagemang och har samarbetat med en lokal Amnesty grupp. Amnesty Press mötte ett engagerat lag som valt att lägga sitt fokus på en av de mänskliga rättigheterna, rätten att inte bli diskriminerad.

08 Stockholm Human Rights bildades 1996 och vill kombinera bra basketresultat med ett socialt ansvarstagande, det vill säga: Att bli en av de fem främsta basketklubbarna i norra Europa och samtidigt arbeta aktivt mot rasism och diskriminering.

– Det ena framhäver det andra, säger Kevin Ryan, General Manager för klubben. Bra resultat gör att även det sociala arbetet uppmärksammas.

Human Rights är ett laddat och kraftfullt begrepp med många innebörder. Lever klubben upp till namnet? Både Kevin och Anja Grönlund, socionom och projektledare med ansvar för det sociala engagemanget i klubben, är noga med att påpeka att klubben inte strävar efter att vara heltäckande.

– Vi fokuserar på ett socialt problem, rasism, säger Kevin.

– »Human Rights« för oss är att alla människor är välkomna och har samma chans och rättigheter oavsett ursprung och status. Vi vill behandla alla med respekt och utan att diskriminera, säger Anja.

Basket har en ovanligt jämn fördelning mellan svenskar och invandrare, tjejer och killar. Det är denna jämna fördelning som gör basket väl lämpat för att integrera människor, menar Kevin Ryan. Klubben har över 70 nationaliteter representerade i sin verksamhet. Genom att skapa mötesplatser för dessa hoppas de kunna motverka rasism.

Samtidigt som de är ödmjuka inför begränsningen i sitt åtagande försöker de ge röst åt andra organisationer som har värderingar som klubben kan stödja. En av dessa var Amnestygrupp 338 i Stockholm, som ville hitta nya sätt att nå ut, särskilt till ungdomar.

– Då 08 Stockholm också arbetar med ungdomars värderingar tog vi kontakt med dem, berättar Lisa Torstensson, en av gruppmedlemmarna.

De fick ett positivt bemötande och en inbjudan att närvara vid en match i den svenska basketligan. Amnesty fick förfoga över ett bord i entrén till arenan. Där fann besökarna informationsmaterial och möjligheter att skriva brev och diskutera. Konferencieren berättade för publiken varför Amnesty var där. Klubben hade också satt upp lappar i arenan där de motiverade varför Amnesty blivit inbjudna.

– Det var en spännande erfarenhet, vi träffade människor som vi normalt inte träffar på vårt »skramlingsställe« vid NK, säger Lisa Torstensson.

Att spela i 08 Stockholms elitlag innebär inte bara ett krav att prestera på basketplanen, det innebär också att medverka i klubbens sociala arbete, det står till och med i spelarnas kontrakt. Jonas Arsjö, en av spelarna i 08 Stockholms elitlag, tycker att sport i allmänhet har goda förutsättningar att motverka rasism.

– I sport har alla lika värde, det enda som räknas är hur du är på planen, säger Jonas Arsjö.

Han berättar om en stark medvetenhet i klubben när det gäller det sociala arbetet.
– Vårt namn innebär ett stort representantskap som måste vårdas, säger Jonas Arsjö.

Namnet »Human Rights« startar ibland fruktbara diskussioner. När klubben besökte en liten rysk stad kom det frågor kring namnet, vad det innebar. Ur detta uppstod diskussioner om de lokala förhållandena i den ryska staden som sedan ledde till att klubben delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta med ungdomar och värderingar.

Text: Richard Yams

Fakta: 08 Stockholm Human Rights

08 Stockholm Human Rights drivs av fyra moderföreningar: Alvik Basket, KFUM Blackeberg, KFUM Central och KFUM Söder. Klubben är Sveriges största enskilda idrottsorganisation och har under sin existens alltid spelat i de två högsta serierna på herr och damsidan. Den största idrottsliga framgången är de två SM-gulden 2001. 08 Stockholm Human Rights utgör en tredjedel av Fryshusets verksamhet och är initiativtagare till det basketgymnasium som drivs på Fryshusets KunskapsCentrum.
Sex procent av Sveriges ungdomar spelar basket. I Stockholm är basket den näst största sporten efter fotboll och ungefär 40% av basketspelarna är invandrare.
Källa: DN

Sverige | 2002-12-05