Rättvisa eller?

ledare | 2009-12-09

Den 19 november meddelades att regeringen hade beslutat att avslå Mohammed Alzery och Ahmed Agizas ansökan om uppehållstillstånd. Regeringen konstaterade att ”synnerliga skäl” föreligger för att inte bevilja de bägge egyptiska männen uppehållstillstånd.

Migrationsminister Tobias Billström betonade att regeringen har gjort ”en noggrann och individuell prövning i enlighet med utlänningslagens regler i respektive ärende”. Så har ytterligare ett kapitel skrivits i den historia som började i december 2001. Någon slutpunkt blir det dock knappast. Advokat Kjell Jönsson, juridiskt ombud för Alzery, krävde i ”Studio Ett” att en svensk undersökningskommission tillsätts för att gå till botten med fallet. Civil Rights Defenders talade om ”en rättsskandal”. Amnesty ansåg att beslutet var ”djupt beklagligt”:
– Sverige har inte enbart underlåtit att följa rekommendationerna från internationella organ, om en grundlig utredning och ett ansvarsutkrävande, när det gäller de starkt kritiserade avvisningarna. Regeringen har enligt vårt förmenande brutit mot sina internationella förpliktelser.

Mohammed Alzery och Ahmed Agiza, som hade sökt asyl i Sverige, hämtades av Säpo den 18 december 2001 och kördes i ilfart till Bromma flygplats sedan den dåvarande socialdemokratiska regeringen hade beslutat att skicka dem till Egypten mot en (värdelös) egyptisk försäkran om att de bägge männen inte skulle torteras. På Bromma buntades Alzery och Agiza brutalt ihop av maskerade CIA-agenter som begick sina brott på svensk mark i närvaro av svensk polis innan de sattes på ett CIA-plan som flög dem till tortyren i Egypten. Agiza dömdes till sist till 15 års fängelse i en tvivelaktig militärrättegång medan Alzery inte åtalades utan släpptes 2003. Han är fri men övervakad i Egypten. Avvisningarna har fått svidande kritik bland annat av flera FN-kommittéer och Alzery och Agiza har fått tre miljoner kronor var i skadestånd av den svenska staten.

De synnerliga skäl Tobias Billström hänvisar till handlar om rikets säkerhet. Och därmed kvarstår frågorna: På vilka grunder fattade regeringen i december 2001 sitt beslut? På vilka grunder fattade regeringen i november 2009 sitt beslut?
Innan tillfredsställande svar ges på de frågorna kvarstår misstanken att Alzery och Agiza är två av offren för talrika övergrepp under ”kriget mot terrorismen”. Denna gång är det Sverige som bär det fulla ansvaret.

Ulf B Andersson

ledare | 2009-12-09