Aidsvaccin kan dröja 50 år

reportage | 2005-06-02

Det kan ta upp till 50 år innan det finns ett färdigt vaccin som kan stoppa spridningen av aids. Att få fram ett vaccin är dock en mycket viktig fråga. Inte minst för de många kvinnor som smittas världen över utan större möjlighet att påverka sin situation.
- Kvinnor är väldigt utsatta, säger Shirin Heidari, på Noaks Ark/Röda Korset. I Afrika söder om Sahara är 75 procent av de nysmittade kvinnor mellan 18-24 år.

Informationskampanjer som lär ut avhållsamhet, trohet och kondom för att förhindra smitta talar förbi många kvinnors verklighet. Hiv drabbar i stor utsträckning människor med underordnad position. Kvinnor som smittas genom våldtäkt eller från en äkta man som haft sex med andra kvinnor har liten möjlighet att säga nej till sex eller ställa krav på kondom. Två tredjedelar av kvinnorna i Afrika har smittats av sina män.

Det fortfarande finns många svårigheter, både vetenskapliga och finansiella, som har lagt hinder för utvecklandet av ett effektivt vaccin. Det framkom vid ett seminarium som anordnades på Sida den 18 maj, av Olof Palmes internationella centrum och Noaks Ark.

Claudia Schmidt, från IAVI, International aids vaccine initiative, en icke-vinstgivande organisation som jobbar för att ett vaccin snabbt ska tas fram, berättade om den forskning de bedriver i Östafrika, Västafrika och Indien.

 • Vaccinforskning är ett långsiktigt projekt, sa Claudia Schmidt. Att få fram ett vaccin har tagit mycket längre tid än vi trodde från början. För tjugo år sedan trodde vi att det skulle ta några år att utveckla. Nu är många besvikna.

Claudia Schmidt, från IAVI, jobbar för att snabbt få fram ett billigt aidsvaccin.

Forskningen har nu kommit fram till den punkt när man är redo att testa vaccinet på människor. Men den delen av vaccinutvecklingen är väldigt kostsam. Inte heller kan man vara säker på att testerna ger ett positivt gensvar.

 • Den fas vi nu kommit fram till kräver stora resurser men jag är faktiskt mer oroad över hur vi ska finna testpersoner som vi kan prova vaccinet på, sa Claudia Schmidt. Vi är så angelägna att få testa vaccinet.

Peter Liljeström, som jobbar på Eurovacc - ett EU-samarbete mellan 21 forskningslabb - som också försöker få fram ett aidsvaccin, intygade att forskningen snubblar vid mållinjen när man inte har tillräckliga resurser att testa vaccinen man forskat fram.

 • Vi tillbringar mer tid med att försöka få fram finansiering än vi tillbringar i labbet, sa Peter Liljeström.

Peter Liljeström från Eurovacc berättade om problemen med att hitta finansiering till vaccinforskningen.

Det finns etiska problem med att testa vaccinet på människor innan man vet om det ger något skydd. De vaccin man har fått fram i dagsläget hoppas man ska ge åtminstone 20 procents skydd. Vissa tycker att det är för lite. Andra menar att det är ett relativt bra resultat trots allt och att det skulle minska spridningen av hiv rejält.

En person i publiken påpekade att de som får ett vaccin som inte ger garanterat skydd mot hiv kan invaggas i en falsk trygghet. De kanske tror att de har ett skydd och sedan visar det sig att det får hiv i alla fall.

Många framhåller att aidsvaccinet är inte det enda medlet att stoppa hiv-epidemin. Lennarth Hjelmåker, som utsetts till Sveriges aidsambassadör, menar att kampen mot hiv-viruset måste föras på många plan:

 • Det är 14 000 nya personer som smittas varje dag. Kampen mot hiv handlar om sociala orättvisor, brist på mänskliga rättigheter, förnekande av kvinnors rättigheter och ett förminskande av sexuella och reproduktiva rättigheter.

 • Vi måste också bli mer öppna med att prata om sex.

Lennarth Hjelmåker påpekade att det även är viktigt att forska om hur fattigdom påverkar spridningen av hiv.

Ytterligare en aspekt är den förebyggande verksamheten som lyftes fram av bland andra RFSUs generalsekreterare Katarina Lindahl.

 • Det här är den största utmaningen men väldigt lite görs på det området. Vi måste få ut information framförallt till unga människor.

 • Förut predikade man avhållsamhet men vi har sett genom studier att det inte fungerar. Människor har sex varje sig vi vill eller inte, sa Katarina Lindahl.

RFSUs generalsekreterare Katarina Lindahl tycker att mer fokus ska läggas på det förebyggande arbetet.

Katarina Lindahl tror att det är en rädsla för att prata om sexualitet som gör att det är ett så stort fokus på bromsmediciner och utvecklandet av ett aidsvaccin.

 • Inte ens inom FN talar man om sexuella och reproduktiva rättigheter, påpekade Katarina Lindahl.

Shirin Heidari från Noaks Ark/Röda Korset berättar för Amnesty Press om svårigheterna med att få fram ett fungerande aidsvaccin. Hon forskar också på hiv-viruset vid Karoliska universitetssjukhuset.

 • Hiv finns i väldigt många varianter och aidsviruset ändrar sig också hela tiden, säger Shirin Heidari.

Hon berättar också att resurserna som läggs på forskning om aidsvaccinet är små i jämförelse med vad som läggs på annan forskning.

För att ge ett exempel så kostar en fas 3 studie 100 miljoner dollar. Där testas vaccinet på en grupp människor bestående av flera tusen personer i ett område där hiv-prevalensen är hög. År 2004 satsades 600 miljoner dollar på aidsvaccinforskningen.

Shirin Heidari jobbar på Noaks Ark/Röda Korset och forskar om hiv-viruset på Karolinska institutet, KI.

Finns det ett färdigt vaccin idag?

 • Det finns inget vaccin men det finns prototyper för vaccin och det har gjorts labbförsök på möss och apor för att få en uppfattning om virusets förmåga att skapa ett immunförsvar. Men det ändå svårt att se den skyddande effekten av vaccinet eftersom hiv inte orsakar sjukdom hos apor.

Det har gjorts många fas 1 och fas 2 studier under de senaste 20 åren, men bara två fas 3 studier vilka genomförs på människor i större skala.

Fas 1 studier genomförs för att se om vaccinet har några biverkningar eller någon effekt på människor. De försöken görs på 20-30 människor i länder där förekomsten av hiv inte är så hög. I fas 2 kollas säkerheten, vilken dos som behövs och om man får någon respons. I fas 3 ser man om vaccinet är skyddande på människor.

Det har bara gjorts två fas 3 studier tidigare, i USA och i Thailand, och i de försöken visade vaccinet inte ha en skyddande effekt. Nu pågår en en ny fas 3 studie i Thailand. Men det initiativet har varit väldigt kritiserat. Resultaten från tidigare försök har inte varit tillräckligt bra så många tycker inte att det är motiverat att gå vidare i en kostsam fas 3 studie.

 • Det är väldigt många i USA som är kritiska till det här testet, säger Shirin Heidari.

Har det gjorts några försök på människor i Sverige?

 • Ja det bedrivs en studie vid Södersjukhuset av Eric Sandström. Han startade en fas 1 studie i januari i år. De behöver 40 försökspersoner men har i nuläget bara fått ihop 27. Forskargruppen ska också genomföra ett försök i Tanzania men de vill först att vaccinet testas på människor i Sverige.

Riskerar man att få hiv om man ställer upp som testperson?

 • Förut tog man ett inaktiverat virus som man vaccinerade med och då fanns det förstås en risk att man kunde bli smittad av sjukdomen. Men nu tar man genetiska bitar av viruset och man producerar hela vaccinet i ett labb. Det saknas viktiga beståndsdelar av viruset och därför kan man inte få hiv av de här vaccinationsförsöken.

Vad händer när man får fram ett vaccin? Vem kommer att få tillgång till det?

 • WHO kommer att få ett stort ansvar för att se till att fattiga länder får tillgång till vaccinet. Vi får hoppas att det blir billigt och lätt att distribuera, att det till exempel inte är värmekänsligt. Då blir det mycket enklare att få ut vaccinet. Kanske kan det komma att ges som ett barnvaccin till alla nyfödda.

 • Hela idén med vaccinet är att det är till för de utvecklingsländer där hivspridningen är stor.

Hur blir det med kompensationen för dem som tagit fram vaccinet?

 • Man har talat om något som kallas advance purchase committment. Det innebär att de rika länderna går ihop och ger en köpgaranti till producenterna. Man lovar att köpa en viss mängd till ett visst pris och att det man köper utöver detta får man till ett lägre pris.

Text och bild: Solveig Hauser
praktikant Amnesty Press och media

Bild på första sidan från WHOs hemsida:
_
http://www.who.int/vaccine_research/diseases/hiv/aavp/en/*_

reportage | 2005-06-02