Moçambique : Biskop utsatt för smutskastning

Fatta Pennan | 2020-09-23
Även publicerad i AmnestyPress #3/2020

Biskop Luis Fernando Lisboa i Pemba, huvudstad i provinsen Cabo Delgado i norra Moçambique, är utsatt för en smutskastningskampanj som hotar hans arbete för mänskliga rättigheter.

De senaste månaderna har ISCAP, Islamiska staten – Centralafrikanska provinsen, genomfört en rad attacker i provinsen. Armén anklagas för övergrepp i kampen mot ISCAP.

Skriv till

President Filipe Jacinto Nyusi
President of the Republic of Mozambique
Avenida Julius Nyerere, PABX 2000
Maputo, Moçambique

Hounorable President Filipe Nyusi,
I am writing to you concerning the ongoing smear campaign against human rights defender (HRD), Bishop Don Luis Fernando Lisboa, of Pemba city.
On 14 August, in a press conference you gave in Pemba city you lamented those ‘foreigners’, who freely choose to live in Mozambique, of using human rights to disrespect the sacrifice of those who keep this young homeland. This statement triggered an onslaught of attacks on social media against Bishop Lisboa.

I urge you to:
End the smear campaign against Bishop Lisboa and refrain from using language that stigmatizes, abuses, disparages or discriminates against HRDs including by characterizing them as criminals, “foreigners”, terrorists, unpatriotic or of being morally corrupt.
Ensure a safe and enabling environment for Bishop Lisboa and other HRDs so that they can carry out their vital human rights work without fear of attacks, intimidation and harassment.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver angående den pågående smutskastningskampanjen mot människorättsförsvararen biskop Don Luis Fernando Lisboa i staden Pemba.
Vid en presskonferens du höll i Pemba den 14 augusti klagade du på ”utlänningar” som väljer att bosätta sig i Moçambique och använder mänskliga rättigheter för att visa bristande aktning för de som uppoffrar sig för att bevara sitt unga hemland. Detta uttalande utlöste en våg av angrepp på sociala medier mot biskop Lisboa.
Jag ber er att sätta stopp för smutskastningskampanjen mot biskop Lisboa och avstå från att använda ett språkbruk som stigmatiserar, skymfar, ringaktar eller diskriminerar människorättsförsvarare, däribland att beskriva dem som kriminella, ”utlänningar”, terrorister, opatriotiska eller för att vara moraliskt korrumperade.
Jag ber er att se till biskop Lisboa och andra människorättsförsvarare kan verka i en säker och tillåtande miljö så att de kan utföra sitt viktiga människorättsarbete utan rädsla för attacker, hotelser och trakasserier.

Fatta Pennan | 2020-09-23
Även publicerad i AmnestyPress #3/2020