Kränkningar i spåren efter tsunamin

Reportage | 2005-03-08
Även publicerad i AmnestyPress #1/2005

De mänskliga rättigheterna kan vara i fara när drabbade samhällen efter flodvågskatastrofen i Asien nu ska byggas upp på nytt.

Vikten av att komma ihåg de mänskliga rättigheterna i spåren efter tsunamin är en aspekt som nu diskuteras i flera länder och inom människorättsorganisationer. Amnesty har varnat för att ett omfattande återuppbyggnadsarbete i de katastrofdrabbade områdena kan innebära att respekten för grundläggande mänskliga rättigheter blir eftersatt.

Svenska Amnestys pressekreterare Elisabeth Löfgren är speciellt oroad över Aceh-provinsen i Indonesien eftersom den är ett mycket stängt område.

– Ett stort problem är distribueringen av katastrofhjälpen, säger hon. Bistånd utan kontroll kan leda till diskriminering och om en del av ett lands befolkning känner sig orättvist behandlad kan det fungera som en krutdurk.

Amnesty är inget katastrofbiståndsorgan men organisationen spelar ändå en mycket viktig roll, menar Löfgren.

– Amnesty är betydelsefull i sin roll att sprida information om kränkningar av mänskliga rättigheter, föra en dialog med länders regeringar och komma med rekommendationer för de akuta insatserna, säger Elisabeth Löfgren.

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna har redan rapporterats från flera av katastrofområdena.

De tamilska tigrarnas befrielsearmé, LTTE, som kämpar för en självständig stat på östra och norra Sri Lanka, anklagas av Unicef för att ha rekryterat 40 barnsoldater från de flyktingläger som upprättats efter flodvågskatastrofen. Majoriteten av barnen och ungdomarna är mellan 15 och 17 år. Som följd av tsunamins våldsamma kraft förlorade tusentals lankesiska barn en eller båda föräldrarna och nu är oron stor att fler barn och ungdomar kan komma att hamna i händerna på LTTE.

Många burmeser arbetar illegalt i Thailand och de som skadats i samband med tsunamin rapporteras ha svårt att få sjukvård. Många håller sig dessutom gömda av rädsla för att deporteras tillbaka till Burma av de thailändska myndigheterna. I och med att många saknar id-handlingar existerar de inte heller i statistiken över döda, saknade och skadade. Mellan 700 och 1 000 burmeser i Thailand har omkommit i flodvågskatastrofen, uppger Human Rights Education Institute of Burma, HREIB, på plats i Thailand.

I Indien är diskrimineringen av daliter (kastlösa) stor, rapporterar den nationella organisationen NCDHR, som arbetar för daliternas rättigheter. Daliter har bland annat nekats plats i flyktingläger och de har hindrats att ta del av hjälpsändningarna.

Ögonvittnen berättar om hur lastbilar med hjälpsändningar på väg till dalitbyar har stoppats av fiskare och dirigerats om till deras egna samhällen. När daliter har fått mat eller materiel har det varit sådant som blivit över efter att fiskarna tagit det de velat ha.

Text: Josef Björklund och Lina Landell

Reportage | 2005-03-08
Även publicerad i AmnestyPress #1/2005