Venezuela: Kräv respekt för yttrandefriheten

Fatta Pennan | 2014-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2014

Den 4 februari inleddes studentprotester runt om i Venezuela. Den 12 februari dödades tre personer i samband med sammanstötningar i huvudstaden Caracas. Amnesty International fick rapporter om att säkerhetsstyrkor använde övervåld, däribland eldgivning med skarp ammunition. Journalister som bevakade händelserna angreps och fick utrustning beslagtagen. Människorättsförsvararen Inti Rodríguez hölls fängslad i två timmar och misshandlades av medlemmar från säkerhetstjänsten SEBIN och beväpnade civila. Oron har fortsatt i Venezuela och Amnesty kräver att yttrande- och mötesfriheten respekteras och att journalister och människorättsförsvarare kan arbeta utan hinder.

Skriv till
President
Nicolás Maduro Moros
Final Avenida Urdaneta, Esq. De Bolero
Palacio de Miraflores
Caracas, Distrito Capital
Venezuela
Twitter: @NicolasMaduro

Señor Presidente,
Permítame expresar mi preocupación por los violentos enfrentamientos durante manifestaciones en Caracas. Hay información que indica que las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerza excesiva y que hubo actos violentos contra manifestantes por parte de civiles armados, al parecer perpetrados con el consentimiento de las fuerzas de seguridad.
Insto a las autoridades que garantizen que se respeta el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y a condenen públicamente todo acto de violencia o todo abuso que pretenda intimidar o silenciar a quienes ejercen su derecho legítimo de participar en manifestaciones; Además se debe ordenar una investigación exhaustiva e imparcial sobre los acontecimientos. Los detenidos deben ser acusados de un delito reconocible o puestos en libertad.
Nadie debe ser enjuiciado o detenido por ejercer su derecho legítimo a la libertad de expresión, asociación y reunión, especialmente los defensores de los derechos humanos y los periodistas, dada su fundamental labor de observación e información sobre las protestas y los abusos.
Attentamente,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 27 mars.

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska

Tillåt mig att uttrycka min oro över de våldsamma sammanstötningar som skett under demonstrationer i Caracas. Det finns information som tyder på att säkerhetsstyrkorna använt överdrivet våld och att våld förekommit mot demonstranter utfört av beväpnade civila, som uppenbarligen agerat i samförstånd med säkerhetsstyrkorna.
Jag uppmanar myndigheterna att garantera yttrande- mötes- och föreningsfriheten och offentligt fördömer allt våld och varje övergrepp som avser att hota och tysta dem som utövar sin lagliga rätt att delta i demonstrationer.
Dessutom bör det beordras en grundlig och opartisk utredning av dödsfallen, de skadade och de uppenbarligen godtyckliga gripanden som skett under protesterna. De gripna bör delges anklagelse om brott i lagens mening eller friges.
Ingen bör gripas eller ställas inför rätta för sin rätt till yttrande- mötes- och föreningsfrihet, särskilt inte människorättsförsvarare eller journalister, givet deras viktiga arbete att bevaka och informera om protesterna och övergreppen.
Högaktningsfullt

Fatta Pennan | 2014-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2014