MR-DAGARNA2019: Över 3 000 besökte MR-dagarna i Linköping

Enligt arrangörerna kom cirka 3 300 personer till årets Mänskliga rättighetsdagar som hölls i Linköping 14-16 november. Amnesty Press frågade några av besökarna vad de tar med sig från årets MR-dagar.

reportage | 2019-11-25
Av: Vera Häggblom & Jennie Aquilonius
 Bland de 200 programpunkterna fanns ett seminarium om ”Västsahara – en vit fläck på kartan” där Frida Dunger Johnsson, Emmaus, Anna Stenvinkel, Forum Syd, Erik Halkjaer, Reportrar utan gränser och Nazha El Khalidi, västsaharisk journalist, medverkade.

Bland de 200 programpunkterna fanns ett seminarium om ”Västsahara – en vit fläck på kartan” där Frida Dunger Johnsson, Emmaus, Anna Stenvinkel, Forum Syd, Erik Halkjaer, Reportrar utan gränser och Nazha El Khalidi, västsaharisk journalist, medverkade. Foto: Ylva Sundgren

Närmare 200 programpunkter fanns på programmet för Mänskliga rättighetsdagarna i år och omkring 500 talare medverkade.

Över 100 organisationer fanns med på Utställartorget. Besöksantalet var enligt arrangörerna cirka 3 300 personer. Det var färre än år 2018 då MR-dagarna hölls i Älvsjö söder om Stockholm då omkring 5 000 besökte dagarna.

Nästa år kommer Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras 3-5 december på Konsert & Kongress i Uppsala.

Enkät: Vad tar du med dig från MR-dagarna?

Gabriel Rodríguez Bastias

Gabriel Rodríguez Bastias Foto: Ylva Sundgren

Gabriel Rodríguez Bastias, 28 år, Sundbybergs Folkhögskola.

– Väldigt mycket. Jag har mest varit på seminarier med globala perspektiv där man pratat om att vi måste göra något tillsammans i hela världen, inte bara i en nation. Det tycker jag är jättebra och viktigt.

Jane Magnerot

Jane Magnerot Foto: Ylva Sundgren

Jane Magnerot, 62 år, Barnets bästa vid återvändande.

– Mångfalden. Det har varit så många olika typer av innehåll, man blir alldeles fascinerad. Jag har också träffat människor här som jag aldrig hade träffat annars, och sett människor jag aldrig annars ser.

Maha Suliman

Maha Suliman Foto: Ylva Sundgren

Maha Suliman, 30 år, Röda Korsets ungdomsförbund.

– Övertygelsen att det finns så många organisationer som jobbar med ett människorättsperspektiv. Vi jobbar ju utifrån barn och ungas rättigheter och det har varit viktigt att se hur många andra det är som jobbar för och med samma sak.

Nagaad Kadir

Nagaad Kadir Foto: Ylva Sundgren

Nagaad Kadir, 21 år, Fian Sverige.

– Jag har träffat intressanta organisationer och föreningar. Jag har också fått en större förståelse för Agenda 2030 och hur den kan användas inom alla områden.

Fredrik Emanuelson,

Fredrik Emanuelson, Foto: Ylva Sundgren

Fredrik Emanuelson, 53 år, Myndigheten för stöd till trossamfund.

– Vi får många frågor kring religionsfrihet, en mänsklig rättighet som inte alltid är självklar och ofta blir missförstådd. Där har vi haft en möjlighet att öka kunskapen och få till goda samtal.

Eva Danielsson

Eva Danielsson Foto: Ylva Sundgren

Eva Danielsson, 58 år, Studieförbundet Bilda.

– Jag har varit på två seminarier, ett om klimatet och framtiden, och ett om andlig och existentiell hälsa i vården. Det som är spännande är att man möter människor, det väcks frågor och det ger inspiration att jobba vidare.

Text: Vera Häggblom & Jennie Aquilonius

Årets MR-dagar hölls på Linköping Konsert&Kongress.

Årets MR-dagar hölls på Linköping Konsert&Kongress. Foto: Jennie Aquilonius

Fotnot: MR-dagarna hålls varje år. Arrangörer i år var Ordfront, Demokratiakademin, Fonden för Mänskliga rättigheter, Diakonia, Sensus, Raoul Wallenberg Institute, Ibn Rushd, Göteborgs universitet, Svenska kyrkan, Bris och Friends.

Amnesty Press på MR-dagarna i Linköping

MR-DAGARNA2019: Människorättsförsvarare riskerar att drabbas av psykisk ohälsa (16 november 2019)

MR-DAGARNA2019: Kvinnlig könsstympning - en global fråga (16 november 2019)

MR-DAGARNA2019: Många urfolkspersoner lider av ohälsa (16 november 2019)

MR-DAGARNA2019: Jemen -den värsta humanitära katastrofen i världen (17 november 2019)

MR-DAGARNA2019: Arena-arbetarna i fokus (17 november 2019)

MR-DAGARNA2019: Diskriminering kan påverka romers hälsa (17 november 2019)

MR-DAGARNA2019: Frihet till – eller frihet från – religion? (18 november 2019)

MR-DAGARNA2019: Jakten på upprättelse för konfliktens offer i Colombia (21 november 2019)

reportage | 2019-11-25
Av: Vera Häggblom & Jennie Aquilonius