Peru: Ingen rättvisa för 2 000 kvinnor

Fatta Pennan | 2014-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2014

Åklagarmyndigheten i Perus huvudstad Lima beslöt den 22 januari att lägga ner över 2 000 fall av misstänkta tvångssteriliseringar som kvinnor på landsbygden ska ha utsatts för under 1990-talet. Alberto Fujimori var då president och genom omfattande tvångssteriliseringar, som drabbade ursprungsfolk på landsbygden, skulle fattigdomen minskas.
Det uppskattas att minst 200 000 kvinnor och 22 000 män tvångssteriliserades (se reportage i Amnesty Press nr 3/2012). Efter nedläggningen av utredningen av de övergrepp drygt 2 000 kvinnor uppger sig ha blivit utsatta för kommer endast åtal att väckas mot de hälsovårdsarbetare som anses vara ansvariga för att María Mamérita Mestanza Chávez 1998 tvångssteriliserades vilket ledde till att hon avled.

Skriv till
President Ollanta Humala Tasso
Despacho Presidencial
Jirón de la Unión s/n Primera Cuadra- Cercado de Lima,
Peru
Fax: +511 311 4700
E-post: [email protected]

Señor Presidente,
Quiero expresar mi consternación por el hecho de que la Fiscalía haya archivado más de 2.000 casos de víctimas de presunta esterilización forzada ocurridos en la década de 1990 y sólo haya presentado cargos contra personal médico en el caso de María Mamérita Mestanza Chávez.
En tal sentido, hago un llamado a las autoridades pertinentes a que revisen esta decisión a la luz de los amplios indicios de que el personal médico que aplicó este programa de planificación familiar recibía presiones de las autoridades gubernamentales para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado.
Es obligación del Estado garantizar los derechos sexuales y reproductivos de toda persona sin discriminación basada en el género, la raza o la situación económica, así como su obligación de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas las mujeres y familiares suyos que se hayan visto afectados por esta práctica.
Sinceramente,

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 21 mars.

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska

Jag vill uttrycka min bestörtning över att myndigheterna har lagt ner mer än 2 000 fall av påstådd tvångssterilisering under 1990-talet, och endast presenterat åtal mot medicinsk personal i endast ett fall, MMMC.

Jag uppmanar berörda myndigheter att se över detta beslut i ljuset av de många bevis som finns på att medicinsk personal som genomförde familjeplaneringsprogrammet utsattes för påtryckningar av regeringsmyndigheter för att uppnå uppsatta kvoter, och att kvinnorna i majoriteten av fallen, inte gett sitt fria och samtyckande godkännande.

Det är myndigheternas skyldighet att garantera de sexuella och reproduktiva rättigheterna för alla utan diskriminering grundad på ursprung, kön eller ekonomisk situation, liksom det är deras skyldighet att garantera rätten till sanning, rättvisa och kompensation till alla de kvinnor och familjer som drabbades.
Högaktningsfullt

Fatta Pennan | 2014-03-05
Även publicerad i AmnestyPress #1/2014