Svarta fakta om kvinnor

Läst & Sett | 2007-06-13

»Kvinnornas svarta bok. En antologi om kvinnors villkor i världen idag.«
Christine Ockrent och Sandrine
Treiner (red.)
Damm Förlag

De förvägras utbildning, rösträtt och självbestämmande. De misshandlas, stenas, våldtas, mördas och får sina könsorgan sönderskurna. De drabbas hårdast av aids, är de fattigaste av de fattiga. Och ibland tillåts de inte ens att födas eller överleva barndomen. Det handlar om villkoren för världens kvinnor idag. Kvinnornas svarta bok är
en fransk antologi som kom i svensk översättning lagom till internationella
kvinnodagen den 8 mars. Ett fyrtiotal forskare, experter, journalister och aktivister från hela världen har bidragit till boken, som är ett tungt dokument över det ofta outhärdliga liv som många kvinnor världen över dagligen tvingas utstå.
Bokens fem delar har rubrikerna: säkerhet, integritet, frihet, värdighet och jämlikhet – rättigheter som många av världens kvinnor idag förnekas. Det är lätt att bli bedrövad och handlingsförlamad när man läser »Kvinnornas svarta bok«. I vilken ände ska man börja för att bekämpa förtryck, våld och diskriminering? Forskning visar att det inte är brist på utveckling som gör att kvinnor förtrycks. Snarare beror utvecklingstakten på att kvinnorna förtrycks och förvägras utbildning. Inom det internationella biståndet har man för länge sedan konstaterat att om man satsar på utbildning av kvinnor, då får man bättre social sammanhållning, bättre hälsa, och gynnsam ekonomisk utveckling i samhället.
Forskaren Tiina Rosenberg skriver i det svenska förordet att det inte är svårt för en feminist att förstå varför Kvinnornas svarta bok behövs. Det borde inte vara svårt för någon. I Sverige kallas ibland feminister för manshatare. Kvinnornas svarta bok är nära 500 sidor fyllda av exempel på kvinnohat.

Jenny Sjöö Saers

Läst & Sett | 2007-06-13