ALMEDALEN2018: ”Vi aktivister behöver skydd”

Högerextrema, nationalistiska och konservativa krafter har växlat upp och attackerar kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter både här i Sverige och globalt. Även hbtq-personer utsätts för mer hot och hat. Det här ställer nya krav på civilsamhället för att stärka de mest utsatta. Men hur ska det göras? Afrikagrupperna arrangerade på onsdagen ett seminarium i Almedalen där det diskuterades.

reportage | 2018-07-04
Av: Lisa Olsson
En stor demonstration i juni i Argentina för rätt till abort.

En stor demonstration i juni i Argentina för rätt till abort. Foto: Demian Marchi/Amnistía Internacional Argentina

När Donald Trump blev president var ett av hans första beslut att återinföra ”gag rule”, som innebär att amerikanska medel inte får gå till organisationer som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter globalt.

– Som ett direkt resultat av det kommer det utföras 3 miljoner osäkra aborter varje år som han är kvar som president. Det innebär också att 15 000 kvinnor och flickor kommer att dö till följd av detta varje år, säger RFSU:s förbundsordförande Hans Linde.

Han poängterar att det handlar om så mycket mer än idéer och värderingar, att det faktiskt är kroppar och hälsa som är i fara. Att fortsätta stötta de som aktiverar sig och som är mest utsatta – som abortaktivister i Sydamerika eller hbtq-aktivister i Bangladesh – är viktigt för RFSU.

– Mobilisering ger förändring. Se bara på Argentina och Irland som har röstat igenom friare abortlagstiftning, säger han.

De högerextrema krafterna är högst närvarande i Almedalen då Nordiska motståndsrörelsen ,NMR, har fått tillstånd att ha ett bokbord i närheten av där RFSL har sina seminarier. Det resulterade i att RFSL Ungdom ställde in sina aktiviteter i Almedalen.

– Om nassarna får vara här innebär det att aktivister inte vågar vara här. Och jag undrar varför alltid de högerextremas röst väger tyngst, säger aktivisten och samhällsdebattören Linnéa Claeson.

Hans Linde, Linnéa Claeson och Ann Svensén diskuterade hur civilsamhället ska stärka de mest utsatta. Afrikagruppernas generalsekreterare Louise Lindfors ledde samtalet.

Hans Linde, Linnéa Claeson och Ann Svensén diskuterade hur civilsamhället ska stärka de mest utsatta. Afrikagruppernas generalsekreterare Louise Lindfors ledde samtalet. Foto: Lisa Olsson

Hon försöker mobilisera mot staten för att få ett bättre skydd för aktivister eftersom de är lätta byten för högerextrema på grund av att många inte har någon som backar upp.

– Vi är som de trötta tjocka zebrorna längst bak i flocken. Vi behöver skydd för om våra röster släcks är det förödande för civilsamhället. Aktivister borde omfattas av hatbrottsenheten precis som politiker, journalister och konstnärer, säger hon.

På seminariet deltar också Ann Svensén, generalsekreterare på Individuell Människohjälp. Hon understryker vikten av mobilisering och organisering för att samla människor.

– Vi arbetar för solitärt nu och vi måste tänka om. Även den globala agendan måste ses som en så att till exempel vi som arbetar med bistånd ser till att samarbeta med de som håller på med humanitära frågor, säger hon.

Organisationer som NMR delar agenda med globala rörelser som är emot kvinnors rättigheter. Ann Svensén tror inte på direkt dialog med varken NMR eller kriminella gäng som styr El Salvadors favelor. Däremot tycker hon att det är viktigt att jobba med dem som vill lämna sådana sammanhang:

– Vi behöver vara en konstruktiv kraft som finns där som alternativ till destruktiva krafter.

Hon får medhåll av Hans Linde som också inflikar att det är viktigt att stötta unga män och att arbeta med normer och maskulinitet.

Panelen lyfter flera gånger fram hur viktigt det är att alltid backa varandra. Oavsett om man tycker olika i vissa frågor är det nödvändigt att vara en tydlig allierad när hoten kommer, som de nu gör mot RFSL.

– För att kunna stötta de som mest behöver det är det viktigt att respektera och värdera deras kompetens. De är expert på sin egen fråga. Jag sätter stort hopp till nästa generation. Idag identifierar sig 11-åringar som aktivister och antirasister. Jag visste inte ens vad det var när jag var 11 år, säger Linnéa Claeson.

Lisa Olsson
[email protected]

Amnesty Press på Almedalen 2018

ALMEDALEN2018: ”En milstolpe för global solidaritet” (8 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Jag vill inte vara tyst” – om det totala abortförbudets El Salvador (6 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Det är det värsta jag har sett” (6 juli 2018)

ALMEDALE2018: Kärleksbudskapen överröstar nazisternas hat (5 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Nu kan jag prata med min fru om sex vid frukosten” (5 juli 2018)

ALMEDALEN2018: När kroppen inte passar in i normen (5 juli 2018)

ALMEDALEN2018: RFSL kärleksbombas efter hot från nazister (4 juli 2018)

ALMEDALEN2018: ”Humanismen har kastats överbord” (4 juli 2018)

ALMEDALEN2018: Sverige står inför ett avgörande vägval i migrationspolitiken (3 juli 2018)

reportage | 2018-07-04
Av: Lisa Olsson