ÅRSMÖTE2018: Olivia Bergdahl inledde Amnestys årsmöte

På fredagseftermiddagen den 4 maj inledde svenska Amnesty sitt årsmöte på Folkets Hus vid Järntorget i Göteborg. Närmare 250 medlemmar med rösträtt ska under helgen välja ny ordförande och ta ställning till motioner och förslag och delta i seminarier kring olika människorättsfrågor.

reportage | 2018-05-05
Av: Ulf B Andersson
 Martin Rydehn är en av arrangörerna bakom årets årsmöte.

Martin Rydehn är en av arrangörerna bakom årets årsmöte. Foto: Annie Beckman

Martin Rydehn, från projektgruppen kring årsmötet i Göteborg, lät på fredagen en av Göteborgs mest kända kulturprofiler, scenpoeten och författaren Olivia Bergdahl, hålla invigningstalet.

Det blev en eftertänksam reflektion kring människors frågor inför ansvar och svaghet i dagsläget där varje ord från Olivia Bergdahl vägde tungt. Hon avslutade med de optimistiska orden i artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som antogs 10 december 1948:

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

Olivia Bergdahl trollband publiken när hon höll ”invigningstal” på Amnestys årsmöte i Göteborg.

Olivia Bergdahl trollband publiken när hon höll ”invigningstal” på Amnestys årsmöte i Göteborg. Foto: Annie Beckman

Den första delen av årsmötet på fredagen ägnades åt det gångna året inom den svenska sektionen av Amnesty International. Tora Törnquist, som efter fyra år lämnar ordförandeposten, öppnade formellt årsmötet med en förhoppning om att helgen i Göteborg ska stärka demokratin inom Amnesty och göra organisationen ännu mer mångfaldig och jämlik.

– Jag är också glad över att vi har fler internationella gäster än på många år, sade Tora Törnquist. Våra kollegor i andra länder jobbar i växande utsträckning under hot.

Till årsmötet i Göteborg kommer gäster från Amnesty i Mexiko. Turkiet, Ghana, Filippinerna, Danmark, Finland, Grekland och Norge.

Sektionens generalsekreterare Anna Lindenfors påminde i sitt tal om läget i Turkiet där yttrandefriheten inskränkts efter kuppförsöket i juli 2016 och 50 000 personer är fängslade på godtyckliga grunder.

– Även turkiska Amnesty har drabbats direkt, sade hon. Sektionens ordförande Taner Kılıç greps den 9 juni förra året och sitter fortfarande fängslad. Generalsekreteraren İdil Eser och de övriga i de så kallade ”Istanbul 10” frigavs i höstas mot borgen men den rättsliga processen pågår fortfarande. På söndag kan vi här på årsmötet lyssna på İdil Eser och Ali Gharavi.

Anna Lindenfors gav en dyster bild av år 2017:

– Vi hade Trump i USA. Israel/Palestina där demonstranter beskjuts urskillningslöst. I Syrien fortsätter ett av de värsta krigen i historien. I Burma utsätts rohingyer för det som måste kallas etnisk rensning och apartheid.

– Amnesty spelar en viktig roll och lyfter i rapporter fram övergreppen och kan sätta press på på makthavarna, betonade Anna Lindenfors.

Hon sade också att sektionen i sin planering har haft en flexibilitet och kunnat ställa om när det behövs:

– Det gällde förra året vid 8 mars när vi agerade kring abortfrågan i El Salvador. Det fanns en möjlighet till förändring av abortlagen där. I mars i år åkte Katarina Bergehed från svenska Amnesty till El Salvador för att överlämna 58 000 underskrifter.

Samling utanför parlamentet i San Salvador den 20 mars 2018.

Samling utanför parlamentet i San Salvador den 20 mars 2018. Foto: Amnesty International

Efter valet till nationalförsamlingen i El Salvador i början av mars 2018 minskade dock möjligheterna till de begränsade förändringar i abortlagen som hade föreslagits. Högerpartiet ARENA vann då över det styrande vänsterpartiet FMLN, som dock har presidentposten fram till presidentvalet år 2019. När den nuvarande nationalförsamlingen avslutade sitt arbete den 30 april hade inte abortfrågan behandlats. Amnesty International uttryckte stor besvikelse.

Det innebär att El Salvador fortsätter vara ett av få länder i världen där abort är totalt förbjudet och kvinnor döms till långa fängelsestraff när de efter missfall anklagas för mord.

– Vi kommer att fortsätta arbeta mot abortförbudet, lovade Anna Lindenfors.

Sektionens kassör Mårten Rosander kunde presentera ett rekordår för Amnesty där intäkterna uppgick till 148 miljoner kronor. Den svenska sektionen kunde skicka över 62 miljoner kronor vidare till den internationella rörelsen.

 En signaturmelodi för Amnesty ska diskuteras under årsmötet.

En signaturmelodi för Amnesty ska diskuteras under årsmötet. Foto: Annie Beckman

När det gäller medlemsantalet har svenska Amnesty ännu inte återhämtat sig efter beslutet om policyn för sexarbetare och mänskliga rättigheter som antogs år 2015 då det beräknas att 2 000 medlemmar gick ur Amnesty.

År 2017 hade Amnesty 98 635 medlemmar i Sverige, jämfört med 98 645 år 2016. Antalet bidragsgivare har dock ökat från 4 338 år 2016 till år 5 455 år 2017.

Bland styrelseförslag och motioner som ska diskuteras på årsmötet finns idén om en Amnestysång som signaturmelodi för att stärka samhörigheten och att personer under 18 år ska få kostnadsfritt medlemskap. Årsmötet beslöt också mot styrelsens vilja att en sent inkommen motion om situationen i Argentina ska behandlas.

Nästan 250 medlemmar hade anmält sig till årsmötet i Göteborg.

Nästan 250 medlemmar hade anmält sig till årsmötet i Göteborg. Foto: Annie Beckman

Svenska Amnesty tillämpar fortfarande direktdemokrati där alla drygt 98 000 medlemmar har rätt att delta på årsmöten. Intresset är i stor än på senare år då nästan 250 röstberättigade medlemmar anmält sitt deltagande. Det var fler än i Stockholm förra året då 171 röstberättigade medlemmar hade anmält sitt deltagande. I Halmstad år 2016 var 156 röstberättigade medlemmar var anmälda. När det var årsmöte i Göteborg år 2006 deltog 266 röstberättigade medlemmar. Då hade Amnesty 58 819 medlemmar.

Frågan om årsmötesdeltagande och former för beslut och påverkan inom svenska Amnesty är en av frågorna som ska tas upp på helgens årsmöte.

Ulf B Andersson

ÅRSMÖTE2018: Amanda Jackson har ordet (6 maj 2018)

ÅRSMÖTET2018: Aktivismen, civilsamhället och politiken (6 maj 2018)

ÅRSMÖTE2018: Skapandet av ”Vi och Dom” (5 maj 2018)

ÅRSMÖTE2018: Den svåra situationen för utsatta EU-medborgare (5 maj)

reportage | 2018-05-05
Av: Ulf B Andersson