”Låt Kosovo få villkorad självständighet”

reportage | 2001-09-11

Det finns inga ideala lösningar. Men en villkorad självständighet för Kosovo är den enda hållbara lösningen. Det nya Kosovo måste dock vara ekonomiskt livdugligt och landets minoriteter (serber, romer m fl) måste få samma rättigheter som albanerna. Det nya Kosovo måste också samarbeta med sina grannar och får inte bli en del av ett Storalbanien.

Dessa slutsatser presenterade den oberoende Kosovokommissionen vid ett möte i ABF-huset i Stockholm på söndagen. Under helgen höll kommissionen sitt sista sammanträde. I början av oktober kommer ett aktualiserat tillägg till den ursprungliga rapporten publiceras.

– Det finns inte en enda albansk politiker eller intellektuell i Kosovo som kan tänka sig att gå med på att återigen ingå i Förbundsrepubliken Jugoslavien, sade den franske professorn Jacques Rupnik. Vi kan inte se ett delat Kosovo eller ett internationellt protektorat i vighet som lösningar på lång sikt. Därför är villkorad självständighet den minst dåliga lösningen.

Rupnik pekade också på att resolution 1244 i FN:s säkerhetsråd kan bli överspelad. Resolutionen antogs i juni 1999 när den jugoslaviska armén tågade ut ur Kosovo och området ställdes under FN-kontroll, samtidigt som det slogs fast att Kosovo är en del av Förbundsrepubliken Jugoslavien.

– Om Montenegro utträder ur Jugoslavien så blir resolutionen överspelad, ansåg Rupnik.

När Natos bomber hade slutat falla över Jugoslavien och Nato-trupper tågade in i Kosovo sommaren 1999 började den oberoende Kosovokommissionen arbeta. Svenska regeringen sköt till pengar och gav kommissionen uppdraget att göra en oberoende analys av händelserna ”före, under och efter kriget i Kosovo”.

Med delat ordförandeskap mellan Richard Goldstone, sydafrikansk domare och tidigare chefsåklagare vid Haagtribunalen och Carl Tham, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center, började kommissionen arbeta. I oktober 2000 publicerades en rapport (The Kosovo Report : Conflict, International Response, Lessons Learned, utgiven på Oxford University Press) som överlämnades till FN:s generalsekreterare Kofi Annan och fick stor uppmärksamhet. Rapporten kom fram till att Natos ingripande våren 1999 var illegal but legitimate.

Folkrättsligt var det inte försvarligt att gå i krig utan godkännande från FN, men det fanns moraliska argument och Richard Falk, professor i USA förklarade varför han hade ändrat sin uppfattning:
– Albanerna i Kosovo hade utsatts för ett sådant totalt förtryck att det inte fanns något annat moraliskt alternativ till befrielse från förtrycket. Och det var en pågående humanitär katastrof där allvarliga övergrepp begicks mot albanerna. Dessutom fanns den politiska viljan att göra jobbet ordentligt, det vill säga att det internationella samfundet stannade kvar i Kosovo.

Trots det medgav Richard Falk att fanns svårigheter med att försvara Natos ingripande. ”Varför Kosovo, och inte kurderna eller palestinierna?” undrade han retoriskt och beklagade att den internationella geopolitiken gör att det är omöjligt att ställa Vladimir Putin till svars för krigsförbrytelser i Tjetjenien eller de kinesiska ledarna för ockupationen av Tibet.

– Men jag kan inte acceptera argumentet att man inte ska göra något åt orättvisor bara för att man inte kan åtgärda alla orättvisor, sade Richard Falk. Om de politiska förutsättningar finns är det rätt att ingripa.

Richard Goldstone pekade på att det är farligt när det internationella regelsystemet inte motsvarar de moraliska behoven:
– Jag tror att nya normer är nödvändiga. Systemet med vetorätten i FN:s säkerhetsråd måste försvinna.

Kosovokommissionen hade ingen officiell uppdragsgivare och dess sammansättning med oberoende intellektuella från en rad länder gjorde att dess rapport ledde till omfattande debatt.

– Eftersom vi fick en rad inbjudningar till möten och seminarier där man ville diskutera vår rapport så beslöt vi att fortsätta vårt arbete, berättade Richard Goldstone. Dessutom har nya saker inträffat på Balkan efter att vi skrev klart vår rapport. Milosevic har fallit och ersatts med Kostunica, Makedonien har skakats av våldsamheter och i Kosovo förbereder nu UNMIK (FN-administrationen) val till en nationell församling den 17 november.

Carl Tham betonade att framsteg sker i Kosovo:
– Den fysiska återuppbyggnaden går framåt och det finns en entreprenörsanda. Våldsnivån har gått ner, men den fysiska säkerheten för minoritetsbefolkningen är fortfarande inte tillfredsställande. Serberna lever i stort sett i enklaver som skyddas av KFOR-styrkor.

Bland den publik som fanns i ABF-huset fanns hård kritik mot rapporten och kommissionen.

Karin Wegestål (s), ledamot i riksdagens försvarsutskott och aktiv i Jugoslavienkommittén, tyckte inte rapporten var värd att diskutera och noterade med glädje att Göran Persson och Anna Lindh inte förespråkar självständighet för Kosovo.

– Vem är ansvarig för att serberna i dagens Kosovo saknar mänskliga rättigheter och lever i ghetton, undrade Wegestål.

Makedoniens ambassadör, Martin Trenevski, var upprörd över att det internationella samfundet inte hade lyckats förhindra att hans land hade drabbats av våldet genom att vapen förts in från Kosovo.

  • Varför skickas inte Hashim Thaçi (Kosovoalbansk gerillaledare och numera politiker i Prishtina) och Ali Ahmeti (ledare för albanska gerillan i Makedonien) till krigsförbrytartribunalen i Haag, undrade Trenevski.

Jugoslaviens chargé d´affair, Dejan Vasiljevic, som efter 23 års arbete som journalist i våras utnämndes till diplomat i Stockholm av den nya regeringen i Belgrad, ansåg dock att rapporten var värdefull, men påpekade att Jugoslavien har historiska rättigheter i Kosovo, som är den serbiska kulturens vagga.

– Jag kan i alla fall försäkra att dagens regering i Belgrad inte har några planer på att återerövra Kosovo med våld, sade Vasiljevic.

Förra hösten hölls lokalval i Kosovo. Den serbiska befolkningen bojkottade valen, men inför valet till ett lokalt parlament den 17 november har UNMIK och OSSE (organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) uppnått vissa framsteg och det finns förhoppningar om att många serber kommer delta. Men på söndagen varnade Ombudsmannen i Prishtina enligt Radio B 92 i Belgrad för att allmänna val under demokratiska principer inte kan hållas under nuvarande omständigheter i de serbiska områdena. Ombudsman Marek Novicki beskrev en bild där serbiska väljare kommer tvingas ha eskort av KFOR-soldater för att kunna gå till vallokalerna.
Starten på höstterminen i skolan har också orsakat protester då serbiska barn är utestängda från skolor som har övertagits av albaner.

Och frågan om samarbete mellan albaner och serber när det gäller TMK, Kosovos skyddskår, är långt ifrån löst. FN-chefen i Kosovo, dansken Hans Haekkerup meddelade på måndagen att allt var klart för bildande av en serbisk enhet inom skyddskåren som bildades när den albanska UÇK-gerillan (Kosovas befrielsearmé) i september 1999 demilitariserades.

Rada Trajkovic, ledare i Kosovoserbernas nationalråd, var dock enligt Radio B92 skeptisk och sade att skyddskåren är ”en terroristgrupp” fylld av ”farligt folk” som vill destabilisera regionen. Under våren och sommaren har höga befäl och enskilda medlemmar av TMK öppet gett stöd till den albanska gerillan i Makedonien och de misstänks också ha bistått UÇPMB, den gerillarörelse som fram till maj i år förde krig i Presevodalen i södra Serbien.

Ulf B Andersson

reportage | 2001-09-11