Fokus på barn i krig

reportage | 2004-03-29

Med anledning av att Stockholms Armémuseums visar utställningen Barn och Krig kommer Amnestys barngrupp att vara involverad i olika seminarier under våren och hösten. Amnesty Press besökte armémuseet på invigningsdagen.

Ett 70-tal personer hade kommit för att lyssna på de olika gästföreläsarna som talade kring temat barnsoldater. Det var ett brett spektrum av ämnen, alltifrån hur barnens leksaker och lekar blir allt våldsammare till hur svenska soldater får utbildning om barnsoldater.

Christina von Arbin, överintendent på Försvarshistoriska muséer inledde seminariet. Hon underströk att det var viktigt att ta med ett barnperspektiv i krigssituationer. Förhoppningen är att utställningen ska leda till vidare debatt om barns situation i krig.

-Frågan måste kunna diskuteras även utanför muséets väggar, sade Christina von Arbin.

En av seminariets föreläsare, Peter Wallensteen, professor i freds och konfliktforskning från Uppsala universitet fortsätter:

-Man ska inte fastna i en bild av att det bara blir värre, det är faktiskt färre krig idag än för 10 år sedan.

Men ett krig kräver soldater och i ett samhälle med stor arbetslöshet, särskilt bland ungdomar är det lättare att rekrytera soldater. De flesta som utkämpar krig har inte varit med och startat det. -Hur går det för barnen som har varit med och krigat? -Hur kommer de att se sig själva? -Hur kommer de att reagera i framtiden? Peter Wallensteen har hört hur högt uppsatta generaler, som under sin barndom har upplevt krig och som sedan i vuxen ålder har ett behov av att ge igen. De trauma de upplevde som barn får verkningar i vuxenlivet.

-Krig föder krig, avslutar Peter Wallensteen.

Nästa gästföreläsare som ställer sig på podiet är Sture Linnér, professor i grekiska, före detta FN-arbetare och Röda Korsdelegat med en lång erfarenhet av arbete i krigsdrabbade länder.

Sture Linnér inleder sitt tal med:

-Man blir aldrig härdad.

Han fortsätter att berätta om sina starka erfarenheter från Kambodja. Under 80-talet, efter att Pol Pot hade gjort en räd åkte Sture Linnér dit på uppdrag av FN för att dela ut mat och kläder. Han besökte ett barnsjukhus där han mötte utmärglade och apatiska barn med tom blick. Det ena barnet efter det andra dog. En av hans starkaste upplevelser från Kambodja var att se en treårig flicka vars ögon var utrivna och knäskålarna var krossade. Anledningen var att den dåvarande regimen var emot flickans föräldrar.

-Jag kan inte tänka mig något värre än att göra ett barn illa, fortsätter Sten Linnér.

Han häpnades över den livsvilja och den uthållighet som alla dessa barn hade. Men vad händer med alla de barn som överlever? Hur gör de med alla minnen? Hur blir de botade? Trots att man ska berätta det man vet, får man inte drabbas av hopplöshet, sade Sten Linnér.

I hörsalen på Armémuseet infinner sig en tryckt stämning när åhörarna lyssnar på Sten Linnérs berättelser. Han påbörjar en historia om en kambodjansk flicka som han hjälpte att smuggla ut från landet men rösten brister. Han kan inte berätta mer. Det blir bara för mycket.

Marie Hessle, enhetschef, Barn och ungdomspsykiatrins flyktingenhet, tar över:

-Jag håller med Sten Linnér, jag vänjer mig aldrig vid att höra om barn i krig.

Marie Hessle fortsätter att berätta att det är först de senaste 20 åren som man lärt sig hur man ska hantera barn med krigsupplevelser. Idag finns en helt annan medvetenhet omkring barns situation. Organisationer som UNICEF hjälper barnen i drabbade konfliktområden, därför kan många barn redan ha fått hjälp innan de anländer till Sverige.

I många konflikter är situationen väldigt komplicerad. Men trots att situationen är komplex är det viktigt att tala med de drabbade barnen så att de förstår konfliktens innebörd, sade Marie Hessle.

PSTS står för post traumatisk stress syndrom och kan uttrycka sig på många olika sätt. Mardrömmar och så kallade flashbacks är vanligt. Även svårhanterliga minnen kan väckas i olika situationer och barnen är överkänsliga för en viss sorts stimuli. Barn med PSTS kan också drabbas av ångest, depression, aggressivitet och pessimistisk framtidstro.

-Dessa barn behöver professionell hjälp, sade Marie Hessle.

Men, barnen kan bli helt symptomfria. Ett effektivt sätt kan vara terapiform med barn i grupp, där många av barnen har liknade upplevelser som de kan dela med sig.

-Barn måste botas, annars kan de bli hämndlystna, avslutar Marie Hessle.

Visningen innehåller en rad starka bilder och information om barn i krigsdrabbade områden. Frågor som hur många barnsoldater det finns i världen och varför just barn rekryteras som barnsoldater blir besvarade. Begreppen barn och ungdom redovisas och hur barns leksaker speglas i den kultur vi lever i.

Utställningen Barn och Krig sträcker sig under hela 2004. Amnesty kommer att ha seminarium 8-9 maj, söndagen den 10 oktober och även uppmärksamma Barnkonventionen på den internationella barndagen den 20 november.

Petra Kullander
Amnesty Press, praktikant

reportage | 2004-03-29