Kunskap om våld

reportage | 2010-09-29

Information om våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer finns nu samlade i en kunskapsbank på nätet.
__
Det är Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala Universitet som ställt samman kunskapsbanken vars syfte är att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Kunskapsbanken är gratis och öppen för alla men riktar sig främst till yrkesverksamma som kan tänkas komma i kontakt med dessa frågor inom till exempel vården, socialtjänsten och rättsväsendet. NCK jobbar även bland annat med att utveckla program för omhändertagande av kvinnor och män som utsatts för sexualbrott.

På Bokmässan i Göteborg kunde man få en demonstration av NCK:s kunskapsbank. Foto:Eva Wikdahl

Under bokmässan i Göteborg stod utredare Ulrika Helldén í NCK:s monter för att förklara arbetet med kunskapsbanken och hur sökmotorn fungerar.
- Kunskapsbanken är ett resultat av idén att man ville samla all information och forskning på ett ställe. Rapporterna och informationen som finns att hitta på sidan är sammanställda av experter och forskare inom de olika områdena. Syftet är att vara en länk mellan forskare och praktiker och att göra kunskapen lätt tillgänglig för dem som möter våldsutsatta människor i sitt arbete. Med ökad kunskap blir det lättare att fånga upp människor som är utsatta för våld av en partner eller nära släkting.

NCK:s kunskapsbank fungerar som en helt vanlig sökmotor där man kan söka efter ämnen, forskare och få lästips om ett specifikt ämne. Man kan även söka publikationer från myndigheter som till exempel Barnombudsmannen, Kriminalvården, de olika länsstyrelserna och Åklagarmyndigheten.
- På kunskapsbanken kan man få information om hur en rättsprocess fungerar och man kan även få tillgång till forskningsresultat som kan ge ökad förståelse för exempelvis uppbrottsprocessen och varför det kan vara svårt för en utsatt person att lämna ett våldsamt förhållande, säger Ulrika Helldén.

  • En idé är att man i framtiden med fler utländska publikationer ska kunna bredda kunskapsbankens globala perspektiv, säger Ulrika Helldén vid demonstrationen av Kunskapsbankens olika funktioner.

Ett annat projekt på NCK handlar om att utveckla metoder för att vårdpersonal lättare ska kunna upptäcka om en person utsätts för våld. När man frågar om en patients sjukdomshistoria och sociala förhållande saknas ofta den frågan. Tanken är att vårdpersonal i allt större utsträckning ska fråga om en person har utsatts för våld som en naturlig del i undersökningen. Detta för att man ska kunna fånga upp och hjälpa personer som utsätts för våld av en partner eller nära anhörig på ett så tidigt stadium som möjligt.

Text:Eva Wikdahl

Läs mer:

Nationellt centrum för kvinnofrid

Amnesty Press på bokmässan

Afrikanska kärlekshistorier och politik i serieform (28 september)

Makt i olika former på bokmässan (26 september)

I myllret på bokmässan: Amnestylotter, ivriga debutanter och en fängslad journalist (25 september)

Från folkmord till galghumor – Afrikatema på årets bokmässa (24 september)

reportage | 2010-09-29