Uppmärksamma Internationella flyktingdagen!

reportage | 2006-06-20
  • Om det finns en gemensam nämnare bland de tiotals miljoner flyktingar som vi i FN:s flyktingkommissariat hjälpt över de senaste 55 åren, är det det faktum att trots att man förlorat allt, ger man aldrig upp hoppet, sade FN:s högkommissarie för flyktingar António Guterres i ett pressmeddelande.

Hopp var också temat för den årliga Internationella flyktingdagen som gick av stapeln den 20 juni. Hoppet om att skapa en bättre framtid finns hos alla de människor söker skydd undan förföljelse och förtryck. Trots de enorma risker och umbäranden flyktingar utsätter sig för fortsätter de att visa förtröstan och mod. Enligt den senaste statistiken från FN:s flyktingorgan UNHCR, finns det 20,8 miljoner flyktingar under UNHCR:s mandat idag.

FN beslutade år 2000 att den 20 juni skulle bli en årlig internationell flyktingdag. Detta för att hedra och uppmärksamma alla de människor som av olika skäl är tvungna att lämna sina hem.

Den internationella flyktingdagen uppmärksammas världen över. I London har en kampanj kallad ninemillion.org lanserats av vice högkommissarie Wendy Chamberlain för att ge utbildning och sportaktiviteter till nio miljoner flyktingbarn världen över.

Clowner utan gränser uppträder

I Stockholm uppmärksammades Internationella flyktingdagen av UNHCR i samarbete med Amnesty, Clowner utan gränser, Röda Korset och Rådgivningsbyrån på Norrmalmstorg. Det bjöds bland annat på uppträdanden av Clowner utan gränser och möjlighet till att vinna en flyktinglunch.

  • Vårt främsta mål är att att skapa engagemang hos människor, sade P. Nalle Laanela som är grundare och clown i Clowner utan gränser.

Clowner utan gränser är en grupp frivilliga artister som åker runt världen för att framkalla glädje och skratt hos människor som blivit utsatta för krig och andra katastrofer. P. Nalle Laanela berättade att gruppen ständigt kämpar mot sina egna fördomar och förutfattade meningar om vad och vem en flykting verkligen är. Att vi måste inse att flyktingar är som vilka människor som helst, att de inte är ”ett folkslag” utan enskilda individer.

Under Internationella flyktingdagen uppmanar UNHCR att man ska stanna upp och tänka till om flyktingars situatuation. Varje dag på flykt är en dag för länge. Att vi inte glömmer de miljoner människor som befinner sig flykt runt i världen och uthärdar de begränsningar som flyktingläger innebär. Att man inte glömmer de människor som aldrig kan återvända hem utan tvingas till att skapa en ny och osäker framtid i främmande samhällen som inte alltid är välkomnande.

Angelica Broman, informatör på UNHCR, menade att det är viktigt att sätta fokus på flyktingars oerhört utsatta situation men att man inte ska glömma bort att flyktingar även bidrar med mycket. UNHCR har sedan starten 1951 bistått över 50 miljoner flyktingar att återvända och Angelica Broman pekade på att det verkligen finns hopp för flyktingar. Hon underströk även att flyktingdagen inte är någon enstaka kampanj utan att flyktingarbetet sker året runt.

Maya Vergara Guerra, en av besökarna på Norrmalmstorg, tycker att det är jättebra att Internationella flyktingdagen uppmärksammas.

  • Mina föräldrar fick hjälp av Amnesty att fly från Chile i slutet av 1970-talet, berättade hon.

Text: Robert Udén praktikant Amnesty press
Bild: Marika Åkermalm, praktikant Amnesty press

Vill du veta mera?

UNCHR

Mot alla odds – Ett webbaserat kunskaps- och upplevelsespel

UNHCR:s, Nike:s och Microsoft:s kampanj för att ge flyktingbarn chans att få leka och vara barn

Rådgivningsbyrån

Röda Korset

Clowner utan gränser

Läs också: Tusentals flyr i Tchad undan attacker från Sudan (Amnesty 20 juni)

reportage | 2006-06-20