”De tror att det är ett virus” - Hbt-rörelsen i Uganda kämpar mot myter

reportage | 2010-11-12
Av: Eva Wikdahl

”Häng dem!” kunde man läsa på den ugandiska tidningen Rolling Stones framsida den 2 oktober.
De som ska hängas är homosexuella som enligt tidningen är ute efter att rekrytera barn till sin verksamhet. Homosexuella handlingar är redan tidigare olagligt men i oktober 2009 lades ett nytt lagförslag fram som kommer att förbjuda allt som har med homosexualitet att göra. Amnesty Press träffade Thomas Ndayiragije, Moses Mulindwa och
”Biggie” Ssenfuka från Uganda för att prata om hur olika organisationer jobbar med hbt-personers rättigheter och vad ett godkännande av lagen skulle komma att innebära.

Moses Mulindwa till vänster och Thomas Ndayiragije.

I samband med lagförslaget i oktober 2009 fick Uganda stor internationell uppmärksamhet. När sedan den ugandiska tidningen Rolling Stone (har inte någon koppling med det amerikanska magasinet med samma namn) den 2 oktober 2010 publicerade en lista med namn, bild och adresser på vad man kallar ”Uganda's top homos.” med underrubriken ”Hang them” riktades blickarna åter mot Uganda. Organisationen för sexuella minoriteter i Uganda, SMUG, lämnade in en stämningsansökan mot tidningen. Den 31 oktober publicerade Rolling Stone del två av ”men of shame” med bilder och namn på män som tidningen beskriver som ledare för den homosexuella rörelsen. Stämningen fick stöd i en domstol som den 1 november beslutade att tidningen bryter mot rätten till privatliv.
-Vi säger inte till folk att själv hänga dem, vi vill att staten hänger dem. Människorna i artikeln är ett hot mot samhället, sade redaktören för tidningen, Giles Muhame, till Svenska Dagbladet den 8 november.
En ny domstolsförhandling kommer att hållas den 23 november.

Syftet med lagen mot homosexualitet som lades fram i oktober 2009 av parlamentsledamoten David Bahati är att ”motverka det ökade hotet mot de traditionella heterosexuella normerna.” Civil Society Coalition on Human Rights and Constitutional Law (omnämns hädanefter som Koalitionen) är en sammanslagning av flera olika organisationer som, sedan lagförslaget lades fram, arbetar med att få den stoppad. Lagförslaget i den form den har idag skulle innebära en uppsjö av förbud, däribland att all form av ”homosexuell aktivitet” blir olaglig samt att uppsåt att utföra en homosexuell handling förbjuds. Lärare och föräldrar måste rapportera om de misstänker att deras barn eller elever är homosexuella. En hyresvärd som hyr ut till en homosexuell person kan riskera upp till sju års fängelse. Samtidigt skulle spridning av information via trycksaker, Internet, TV och radio förbjudas. Homosexuella handlingar skulle ge upp till livstidsstraff och grova sexuella övergrepp på personer under 18 år av samma kön, sex med någon som har hiv eller en person som har handikapp ska kunna dömas med döden. Kritiker pekar på problematiken att man sammankopplar homosexualitet med pedofili och våldtäkt.

”Biggie” Ssenfuka, jobbar med finansiering, organisering och säkerhetsfrågor på organisationen ___Freedom And Roam Uganda,___FARUG.

Koalitionen ifrågasätter hur Uganda ska kunna bevara sin roll i globala politiska sammanhang om lagförslaget godkänns. Man menar att landet då skulle tvingas upphäva sina åtaganden till lokala och internationella mänskliga rättigheter och att lagförslaget direkt kommer att påverka alla ugandier.

David Bahati, som lagt fram lagförslaget, är parlamentariker i regeringspartiet National Resistance Movement och är även medlem i den amerikanska kristna rörelsen The Family. Detta har startat en diskussion om att The Family har haft starkt inflytande på anti-hbt rörelsen i Uganda. Thomas Ndayiragije berättar att The Family lobbat starkt för motstånd mot homosexuella och har haft workshops i temat, vilket ska ha inspirerat andra kyrkors pastorer att också predika mot homosexualitet.
- Pastorerna gör att hatet mot oss ökar. De tror att det är en sjukdom, förklarar ”Biggie” Ssenfuka.

Thomas Ndayiragije är programassistent på Amnestys regionala Afrikakontor i Uganda. Det fungerar som en kontaktpunkt för de olika hbt-grupperna i Uganda. Kontorets funktion är också att sprida information om Amnesty och att arbeta fram underlag till rapporter.
- Amnestys roll är att stärka andra organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter. Vi ger dem verktyg att föra sin egna talan och vi pratar med regeringsrepresentanter för att informera dem om vårt arbete. En av de viktigaste sakerna vi gör är att erbjuda en säker plats dem som jobbar med hbt- personers rättigheter, berättar han.
Amnestys regionalkontor stödjer även Koalitionen som bildades i samband med lagförslaget från 2009 .

Thomas Ndayiragiji har tillsammans med Moses Mulindwa från Spectrum Uganda Initiatives och ”Biggie” Ssenfuka från SMUG under tre veckor befunnit sig Stockholm där de deltagit i en kurs som finansierats av SIDA och anordnats tillsammans med RFSL och RFSU. Deltagare från sju afrikanska länder var inbjudna till kursen där hbt-frågor diskuterades. Syftet med kursen var bland annat att stärka hbt-gruppernas arbete.
Thomas Ndayiragiji tycker kursen varit givande och han berättar att han kommer åka tillbaka
med kunskap att dela med sig till Amnesty kontoret och hbt-organisationerna som man samarbetar med.

Thomas Ndayiragije, från Amnestys regionala kontor i Kampala, Uganda.

I Uganda kan man redan idag dömas i upp till 14-års fängelse för homosexuella handlingar och homofobi är utspritt. Situationen för homosexuella är liknande i de flesta afrikanska länderna.
- Anledningen är att religiösa ledare sprider falska rykten om homosexuella och vad homosexualitet är. Många afrikaner är religiösa och de lyssnar på prästerna och imamerna utan att ifrågasätta vad de hör, säger Thomas Ndayiragiji.

Konsekvensen av homofobin är att många unga som kommer ut som homosexuella fördrivs från sina familjer. De tvingas avbryta sina studier och söker sig till huvudstaden Kampala där fattigdom och utanförskap kan leda till drogmissbruk och sjukdomar.
Moses Mulindwa har liknande erfarenheter från unga människor som fördrivs från sina familjer.
- Spectrum Uganda Initiatives __arbetar bland annat med att sprida information om säker sex och könssjukdomar. Ibland på lokala språk eftersom informationen oftast är på engelska. Vi hjälper de som är utsatta med mat, kläder och boende och ger dem medicinskt och socialt stöd, säger han.

På internationell nivå har lagförslaget fått stor uppmärksamhet. BBC rapporterade den 13 januari att ugandas president Yoweri Museveni blivit kontaktad av flera utländska ledare. Han ska på ett möte berättat att bland annat USA:s utrikesminister Hillary Clinton och Storbritanniens premiärminister Gordon Brown ska ha hört av sig till honom och alla ville de prata om ”gays.”

Även Sverige har uttryckt sin åsikt i frågan och hotade i november 2009 att dra tillbaka bistånd om lagförslaget godkänns. Thomas Ndayiragiji säger att det är bra att den ugandiska regeringen pressas internationellt.
- Sverige är en stor biståndsgivare till Uganda och hotet ger säkert effekt. Samtidigt måste bidragsländerna vara medvetna att om alla drar tillbaka sitt bistånd så drabbas inte bara hbt-personer utan även andra. Det är min personliga åsikt och det är moralisk fråga som biståndsländerna bör ha i åtanke, säger han.

”Biggie” Ssenfuka berättar hur hon innan hon kom ut som lesbisk alltid låtsades vara någon annan vilket hon beskriver som fruktansvärt:
- Till slut orkade jag inte längre. Jag kände att jag var tvungen att leva mitt liv, så som jag är.
Hon har efteråt fått reda på att systrarna haft möte om henne bakom hennes rygg och att de där diskuterat hennes sexualitet:
- Min ena syster ber för mig. Hon tror jag har en demon inom mig.

I den ugandiska tidningen Rolling Stones kampanj mot homosexuella påstods att homosexuella vill värva och omvända barn och att de infiltrerar skolor. ”Biggie” Ssenfuka säger att hennes namn inte blev publicerat i Rolling Stone men även

Thomas Ndayiragiji och Karin Lenke från RFSL.

människor som inte blivit omnämnda har blivit påverkade.
- Det stod att homosexuella ville rekrytera barn för att omvända dem. Som om homosexualitet är något som man skulle kunna påverka på det sättet? Vad ska mina vänner tro om homosexuella? undrar hon.
”Biggie” Ssenfuka jobbar på FARUG som bildades 2003. FARUG är den enda organisation som jobbar inriktat med frågor som rör lesbiska, bisexuella, trans-och intersexuella kvinnor (LBTI) i Uganda.
- Vi för samman kvinnor som kämpar för LBTI-kvinnors rättigheter men vi samarbetar även med homosexuella män, berättar ”Biggie” Ssenfuka.

Efter artikeln i Rolling Stone blev en person från FARUG utsatt för våld och hot och man kastade sten på hennes hus.
- Efter det var vi tvungna att föra henne till en säker plats sent på kvällen, säger ”Biggie” Ssenfuka.
Sedan Rolling Stones första publicering med bild, namn och adresser till homosexuella personer i Uganda har totalt fyra personer attackerats och lever nu på skyddad plats.

Tidigast efter valet i februari 2011 kommer det att beslutas om lagförslaget, The Anti Homosexual Bill från 2009. Thomas Ndayiragiji tror inte att lagen kommer att godkännas i sin nuvarande form.
Moses Mulindwa tror inte heller det men oroar sig för de delar av förslaget som kommer att upphäva mötesfrihet och åsiktsfrihet för hbt-organisationer.
- Även om lagen inte godkänns så är situationen för homosexuella i Uganda redan dålig, menar han.
På frågan om lagförslagets vara eller inte vara skulle påverkas om ett oppositionsparti vinner valet så förklarar Thomas Ndayiragiji att det inte spelar någon roll för ingen politiker i Uganda har uttalat sitt stöd för de homosexuella.

Enligt BBC har president Yoweri Museveni varit försiktig i sitt ställningstagande till förslaget och har sagt att lagförslaget inte representerar regeringens åsikter.

Moses Mulindwa är aktiv i ___Spectrum Uganda Initiatives ___som hjälper unga och utsatta homosexuella män.

Yoweri Museveni har haft makten sedan 1986 och ansågs förr vara något av en hjälte men anklagas nu allt oftare för korruption, valfusk och vanvård av Uganda. Nu sprids en låten ”Do you want another rap” som presidenten framförde på en gala i samband med Ugandas 48-års dag. Rapen blev en stor succé och sprids nu via diverse sociala medier och säljs som telefonsignal, skriver Svenska Dagbladet.
Om förslaget skulle godkännas i sin nuvarande form skulle organisationer som FARUG och SMUG förmodligen bli upplösta. De skulle inte kunna vara registrerade som organisationer och medlemmar skulle riskera fängelse. Homosexualitet och ”uppsåt till” homosexualitet skulle kunna dömas till sju års fängelse. ”Grova” homosexuella gärningar skulle ge livstid eller dödsstraff och människor skulle vara skyldiga att rapportera om de misstänker att en person är homosexuell, annars riskerar de tre års fängelse.
Även om förslaget går igenom så är både ”Biggie” Ssenfuka och Moses Mulindwa beslutna att inte lämna landet.
- Vi kommer att fortsätta kämpa. Det är en fråga om liv och död, säger de.

Text & Bild: Eva Wikdahl

_Läs mer_

Amnestys analys av lagförslaget (7 januari 2010)

Amnesty International om lagförslaget (14 oktober 2009)

_Amnesty Press_

”Varje morgon när jag vaknar frågar jag mig själv om jag kommer att överleva dagen” ( 2 augusti 2010)

Hetsjakt på hbt-personer i Uganda (19 januari 2010)

_Organisationer som jobbar med hbt-personers rättigheter_

FARUG

SMUG

Spectrum Uganda Initiatives

Civil Society Coalition on Human Rights and Constitutional Law (Koalitionen)

_Lagförslaget i sin helhet _

President Yoweri Museveni rappar!

_Om den kristna högern_

The Familys hemsida (Länkar till den kristna rörelsens arbete i Afrika)

New York Times om den kristna högerns roll i Uganda

Towleroad

reportage | 2010-11-12
Av: Eva Wikdahl