Kina: Författare dömd för separatism

Fatta Pennan | 2020-12-01
Även publicerad i AmnestyPress #4/2020

Nagyz Muhammed är medlem i Xinjiangs författarförbund och har arbetat på ett kulturcenter i staden Altay i nordvästra Kina. Han dömdes enligt familjen i september till livstids fängelse för ”separatism”, ett brott han förnekar.
Nagyz Muhammed är kazak och påstods ha firat Kazakstans självständighetsdag, uttryckt åsikter om språkpolitiken i Xinjiang och ha uppmuntrat kazaker att flytta till Kazakstan.

Skriv till

Director Wang Jiang
Prison Administration Bureau of Xinjiang Uyghur Autonomous Region
No 380, Huanghe lu, Urumqi
830000, Xinjiang Uyghur Autonomous Region
Folkrepubliken Kina

Dear Director Wang:

I write to express my concern for Nagyz Muhammed, an ethnic Kazakh writer convicted of “separatism” and sentenced to life imprisonment in September 2020 for peacefully exercising his human rights.

There are no official documents about the verdict, but Nagyz Muhammed’s family report that he was convicted because he gathered with his friends on Kazakhstan Independence Day, expressed opinions on Xinjiang’s “bilingual education” policy and encouraged Kazakhs living in Xinjiang to move to Kazakhstan, all of which are peaceful acts protected by international human rights law and standards.

I therefore call on you to release Nagyz Muhammed unless there is sufficient, credible and admissible evidence that he committed an internationally recognized offence and is granted a fair trial in line with international standards.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att uttrycka min oro för Nagyz Muhammed, en författare av kazakisk etnicitet, som i september 2020 dömdes till livstids fängelse för att ha fredligt ha utövat sina mänskliga rättigheter.

Det finns inga officiella dokument om domslutet men familjen till Nagyz Muhammed uppger att han dömdes därför att han samlats med vänner på Kazakstans självständighetsdag, uttryckt åsikter om Xinjiangs tvåspråkiga utbildningspolitik och uppmuntrat kazaker som bor i Xinjiang att flytta till Kazakstan. Allt detta är fredliga handlingar som skyddas i internationella lagar om mänskliga rättigheter.

Jag uppmanar er att frige Nagyz Muhammed om det inte finns tillräckliga och trovärdiga bevis att han har begått en straffbar handling som är internationellt erkänt och får en korrekt rättegång i enlighet med internationell standard.

Fatta Pennan | 2020-12-01
Även publicerad i AmnestyPress #4/2020