Bangladesh: Fotograf greps efter TV-intervju

Fatta Pennan | 2018-08-26
Även publicerad i AmnestyPress #3/2018

I Bangladesh har studenter under sommaren organiserat stora protester i huvustaden Dhaka. Den 5 augusti greps den kände fotografen och aktivisten Shahidul Alam efter att han intervjuats av TV-kanalen al-Jaziras engelskspråkiga kanal.

Nu har Shahidul Alam delgivits misstanke om brott mot informationsteknik och kommunikationsteknik enligt paragraf 57 (2) i brottsbalken vilket kan ge upp till 14 års fängelse.

Skriv till:
Minister of Home Affairs
Asaduzzaman Khan Kamal
Bangladesh Secretariat
Dhaka, Bangladesh
E-post: minister@mha.gov.bd

Honourable Home Minister,
Allow me to express my concern about the detention of photographer Shahidul Alam on August 5. I call for his immediate and unconditional release and the dropping of all charges as he is a prisoner of conscience, detained solely for peacefully exercising his human right to freedom of expression.
Pending his release, I ask the authorities to ensure that Shahidul Alam is held in conditions which meet international standards, and that he is not subjected to torture or other ill-treatment.
Finally, I urge the authorities to ensure that activists, human rights defenders, journalists, academics and members of the political opposition and other members of the public are able to peacefully exercise their rights to freedom of expression, freedom of peaceful assembly and freedom of association. Regards,

En något kortare version av brevet finns i nummer 3/2018.

Sammanfattning av brevet på svenska

Låt mig uttrycka min oro efter fängslandet den 5 augusti av fotografen Shahidul Alam. Jag uppmanar er att omedelbart och villkorslöst frige honom och lägga ner alla åtalspunkter då han är en samvetsfånge, fängslad enbart för att fredligt ha utnyttjat den mänskliga rättigheten om yttrandefrihet.
I väntan på hans frigivning vill jag be myndigheterna att se att Shahidul Alam inte utsätts för tortyr eller misshandel och att han behandlas i enlighet med internationell standard för personer som är i häkte.
Till sist vill jag uppmana myndigheterna att se till att aktivister, människorättsförsvarare, journalister, akademiker, personer i den politiska oppositionen och allmänheten har möjlighet att fredligt använda sig av sin yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.

Högaktningsfullt

UA 146/18

Fatta Pennan | 2018-08-26
Även publicerad i AmnestyPress #3/2018