Kvinnlig könsstympning avskaffas i östra Uganda

BBC rapporterar att ett samhälle i östra Uganda har avskaffat kvinnlig könsstympning. Det handlar om en djupt rotad sedvänja som Nelson Chelimo, ordförande för rådet i Kapchorwadistriktet, anser vara ”föråldrad” och ”onödig” för samhällets kvinnor.

Folkgruppen Sabiny är den enda i Uganda som har praktiserat kvinnlig könsstympning. Enligt Nelson Chelimo har rådet lagt fram ett lagförslag till parlamentet att förbudet ska skrivas in i den nationella lagstiftningen.

  • Samhället bestämde sig för att det inte var nödvändigt och att kvinnor inte fick något ut av det, så distriktsrådet beslutade att instifta en förordning som förbjuder det, säger Nelson Chelimo till nyhetsbyrån AFP.

Nelson Chelimo säger att den lokala övertygelsen om att kvinnor som gifter sig utan att ha låtit omskära sig skulle drabbas av sjukdom nu är förlegad och omodern.

Kvinnlig könsstympning ses i vissa länder som ett sätt att försäkra sig om att kvinnor behåller oskulden till dess att de gifter sig. Enligt FN riskerar omkring tre miljoner flickor årligen att utsättas för övergreppet, enbart i Afrika. Organisationen uppskattar att mellan 100 och 140 miljoner av världens kvinnor och flickor utsatts för könsstympning.

Enligt FN är kvinnlig könsstympning ett brott mot kvinnors och flickors rätt till överlevnad, god hälsa och skydd mot våld och övergrepp. Ingreppet har skadliga effekter på kvinnors och flickors hälsa. Omedelbara konsekvenser kan handla om kraftiga blödningar och chocktillstånd, men det finns även stor risk för ett livslångt lidande i form av kronisk smärta, infektioner och traumatisering.

I ett gemensamt uttalande i slutet av februari 2008 förband sig 10 FN-organ att tillsammans stötta och hjälpa regeringar, samhällen, kvinnor och flickor så att kvinnlig könsstympning är avskaffad inom loppet av en generation.

De 10 FN-organ som tillsammans tar ett krafttag mot den kränkande traditionen är: UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCHR, UNHCR, UNICEF, UNIFEM och WHO. Målet är enligt FN-organen att den farliga sedvänjan ska ha minskat rejält i många länder redan år 2015, året då millenniemålen ska vara uppnådda.

Enligt FN är kvinnlig könsstympning ett tecken på ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män, med rötter i djupt förankrade sociala, ekonomiska och politiska traditioner. För att en förändring ska kunna komma till stånd och bli bestående måste den komma inifrån - lokalsamhällen och deras makthavare måste själva vara aktiva i att skapa den sociala förändringen.

Det finns goda exempel, till exempel det i östra Uganda, på hur en förändring håller på att ske. FN-organens gemensamma ansträngning syftar till att förverkliga möjligheten för alla flickor att växa upp till kvinnor utan att deras kroppar skadas.

Läs mer:

Kvinnlig könsstympning (från Svenska Amnestys kvinnorättssidor)


BBC