EU väntas häva vapenembargot

På måndag och tisdag kommer Europeiska rådet samlas till möte i Bryssel. Då ska beslut fattas om vapenembargot mot Uzbekistan. Enligt Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) uppger EU-diplomater att embargot kommer att upphävas.
Vapenembargot infördes efter massakern i staden Andijan den 13 maj 2005. Då öppnade säkerhetsstyrkor urskillningslös eld mot en folkmassa som hade samlats i centrala delarna av staden. Officiellt dödades 187 personer men människorättsgrupper uppgav att antalet dödsoffer kan ha varit närmare
1 000 personer.

EU införde sanktioner mot regeringen i Uzbekistan med krav på att en oberoende internationell undersökning av massakern i Andijan skulle genomföras. Ett visumförbud mot tolv högt uppsatta regeringsföreträdare infördes, men detta hävdes för ett år sedan. Vapenembargot har dock behållits.
- Om vapenembargot hävs utan en undersökning av händelserna i Andijan kommer EU göra sina egna krav till åtlöje och den enda formen av internationella påtryckningar som finns mot Uzbekistan försvinner, säger Natalia Alonso, chef för Amnestys EU-kontor.
Hon påpekar också att frågan om Andijan inte tillhör det förflutna utan är knutet till vad som händer i Uzbekistan idag.

Enligt RFE/RL hölls en preliminär diskussion om sanktionerna den 9 oktober. Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Irland och Tjeckien uppges ha förespråkat fortsatt vapenembargo.
- Vår uppgift är att försöka få fram en gemensam hållning från EU:s sida, säger Jan Nyberg från svenska utrikesdepartementet till RFE/RL. Vi avvaktar utvärderingar från ambassadörerna i Tasjkent.

Jan Nyberg påpekar att situationen för mänskliga rättigheter inte är tillfredsställande i Uzbekistan:
- Men om den är dålig, försämrad eller förbättrad, det måste vi diskutera internt inom EU innan vi fattar beslut.

Förespråkarna för att häva sanktionerna pekar på att politiska fångar har frigivits, att dödsstraffet har avskaffats och att Uzbekistan har lovat samarbeta med FN och OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Tyskland och Frankrike vill öka det europeiska inflytandet i Centralasien med dess energitillgångar och pekar på att ingen vapenhandel är aktuell och att sanktionerna inte haft någon verkan.

Människorättsaktivister i exil, är kritiska.
- Ett upphävande av vapenembargot ger en signal att EU accepterar övergrepp mot mänskliga rättigheter, säger Umida Niyazova, journalist som lever i exil i Berlin, till RFE/RL.

Amnesty pekar också på att enbart under det senaste året har fyra människorättsförsvarare dömts till fängelse medan tio MR-försvarare avtjänar långa fängelsestraff.

Läs mer:
Amnestys uppfattning om vapenembargot (EU-kontoret)

Förtryck i det dolda (Amnesty Press 20 maj 2009)

Idag får Mutabar Tadzhibaeva pris - tackar Amnesty för stödet i fängelset (Amnesty Press 20 november 2008)

”Karimov gav order om massakern i Andijan” (Amnesty Press 2 september 2008)

Mutabar Tadzhibaeva vägrar ge upp kampen (Amnesty Press nummer 3/2008)

EU upphäver sanktioner (Amnesty Press 17 oktober 2007)


RFE/RL