Fatwa mot kvinnlig könsstympning välkomnas av kvinnor

I Mauretanien har nu 34 ledande religiösa personligheter utfärdat en fatwa mot kvinnlig könsstympning som är vanligt förekommande i delar av landet. Enligt BBC välkomnas fatwan av många mauretanska kvinnor.

I fatwan citeras den islamiske experten Ibn al-Hajj som slår fast att kvinnlig könsstympning historiskt sett inte har praktiserats i Maghreb-länderna, det vill säga delar av Nordafrika. En fatwa är inte ett juridiskt bindande dokument men det ses som ett viktigt religiöst opinionsdokument bland muslimer. Det var vid ett seminarium i huvudstaden Nouakchott förra veckan ,organiserat av Forum för islamiskt tänkande, som fatwan undertecknades. Vid seminariet medverkade muslimska ledare i Mauretanien och regeringsföreträdare.
- Detta möte var betydelsefullt, säger Sheikh Ould Zein Ould Imam, generalsekreterare i forumet och universitetsprofessor i Nouakchott, till nyhetssidan Magharebia.com. En rad förberedelser hade gjorts då detta är ett känsligt ämne.

I fatwan slås fast att kvinnlig könsstympning är skadlig och därmed förbjuden i enlighet med den tolkning av islam som de 34 undertecknarna har gjort. De pekar på risker och problem både under ingreppet och i framtiden för de kvinnor som har utsatts för könsstympning.

  • Det är ingen tvekan om att fatwan kommer att hindra denna sedvänja, säger Sheikh Ould Zein Ould Imam. Fatwan gör att den religiösa mask som har använts för att försvara omskärelse nu försvinner. Vi behöver dock en mediekampanj för att lyfta fram fatwan och förklara den.

På Nouakchotts gator fick fatwan beröm av kvinnor som intervjuades av Magharebia.com.
- Att hålla ett islamiskt seminarium för att diskutera denna fråga är ett stort steg framåt, sade Alia, en 24-årig student. Att använda religion för att rättfärdiga att människor skadas är inget annat än systematisk ideologisk terrorism. Fatwan gör att det religiösa tabut kring frågan försvinner.
Alia menade att forumet har en stor betydelse i ett socialt konservativt land som Mauretanien.

Den 30-åriga hemmafrun Miriam tyckte dock att fatwan hade dröjt för länge:
- Jag blev omskuren när jag var sju år och det har lämnat psykologiska ärr hos mig. Var fanns dessa imamer under de senaste årtiondena när dussintals flickor har dött varje år? Levde imamerna och offren för omskärelse på två olika planeter?

Vid forumet sade Mohamed Ould Ely Telmoudy, socialminister i Mauretanien, att det nu är dags att landet agerar i enlighet med internationella organisationer som FN:s barnorgan Unicef, som arbetar mot kvinnlig könsstympning. I vissa områden av Mauretanien beräknas enligt ministern 72 procent av kvinnorna ha utsatts för könsstympning.

Sociologen Mukhtar Ould Waled sade till Magharebia.com att det nu finns förutsättningar för att helt sätta stopp för kvinnlig könsstympning i landet.

Ulf B Andersson

20 januari 2011

**Läs mer_
Umoja - byn där kvinnorna regerar (Amnesty Press-reportage från Kenya 5 januari)

Läs också
Svenska Amnesty: bakgrund om kvinnlig könsstympning

Amnesty Press om kvinnlig könsstympning:
Senegal: Vissa framsteg i kampen mot kvinnlig könsstympning (7 december 2010)

Gambia: 24 samhällen säger nej till kvinnlig könsstympning (23 juni 2009)

300 flickor flyr till kyrkor undan kvinnlig könsstympning (9 december 2008)

Uganda: Kvinnlig könsstympning avskaffas i östra Uganda (16 oktober 2008)

Kampen för att stoppa könsstympning (5 juni 2007)

Samhällen enade för att bekämpa könsstympning (29 maj 2007)


Unicef: ”Kvinnlig könsstympning kan avskaffas inom en generation” (6 februari 2006)

Framgångssagan Molly Melching: »Könsstympning på väg att försvinna i Afrika« (nummer 2/2003)

Somalia: Kvinnlig könsstympning: ”Vi visste ingen annan verklighet” (Nummer 6/2000)

Ulf B Andersson
Amnesty Press