Unicef: ”Kvinnlig könsstympning kan avskaffas inom en generation”

Den 6 februari är ”den internationella dagen för nolltolerans mot FGM” (kvinnlig könsstympning) och i år är det första gången som det också är en av FN:s internationella dagar.
Som ett led i uppmärksammandet av dagen arrangerade inter-afrikanska kommittén tillsammans med FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter, UNHCHR, ett gemensamt möte i Genève där det framhölls att kvinnlig könsstympning är en kränkning av flickors och kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter.

FGM, den engelska förkortningen för kvinnlig könsstympning, är ett utbrett fenomen i stora delar av Afrika, men finns också i traditionella samhällen i andra delar av världen. Stympandet av kvinnas könsorgan har en lång tradition och finns i olika samhällen oavsett vilken religion som dominerar.

Ingreppets omfattning varierar liksom i vilken ålder kvinnan utsätts. I vissa fall stympas hon några dagar efter födseln och ibland dröjer det tills omedelbart efter att kvinnan har fött sitt första barn.
En trend tycks dock vara att åldern när ingreppet utförs blir allt lägre.

I ett uttalande på måndagen hyllade FN:s barnorgan Unicef de kvinnor och män som tillsammans arbetar för att få ett slut på FGM och verkar för flickors rätt att få bli kvinnor utan att deras kroppar skadas.

Unicef konstaterar att runt om i Afrika söder om Sahara, liksom i Egypten och Sudan finns sociala rörelser som arbetar för att sätta stopp för könsstympningen. Tusentals byar i Västafrika har vid offentliga ceremonier beslutat att avskaffa könsstympningen och det har fött hopp om att få ett slut på sedvädjan inom en generation.
– Vi är i ett avgörande läge i historien där vi arbetar mot en verklig positiv förändring, sade Unicefs verkställande direktör Ann M Veleman. Det mest framgångsrika sättet har varit att inte straffa förövarna utan i stället uppmuntra och stödja hälsosamma val.

Det är dock en lång väg att gå innan kvinnlig könsstympning är avskaffad. Varje år uppskattar Unicef att tre miljoner flickor i 28 afrikanska länder stympas, liksom tusentals flickor i immigrantmiljöer i Europa, Nordamerika och Australien. Totalt beräknas mellan 100 och 140 miljoner kvinnor ha drabbats runt om i världen.
Ann M Veleman pekade på att ett slut på dessa diskriminerande och farliga ingrepp är nödvändiga för att kunna nå FN:s millenniummål när det gäller mödrars hälsa, jämställdhet mellan könen och minskad barnadödlighet.
Unicef arbetar främst med lokala partners som försöker få tillstånd ett massövergivande av könsstympningen. På det sättet blir det en kollektiv process i ett samhälle och budskapet sprids snabbt vidare. Enligt Unicef är det viktigt att höja medvetenheten om det skadliga i ingreppen.

I Sudan har Unicef fått stöd av religiösa ledare och på måndagen kommer den internationella dagen att uppmärksammas genom en utställning och framförande av religiösa och sekulära sånger. På utställningen visas bilder på flickor som dött när ingreppen har misslyckats.
I Mali kommer en regional konferens för Västafrika hållas senare i februari.

På det politiska planet har kampen mot könsstympning nått flera framgångar på senare tid. I november 2005 trädde Maputo-protokollet i kraft sedan 15 afrikanska stater hade ratificerat detta dokument som uttryckligen förbjuder könsstympning. I december samlades 100 afrikanska parlamentariker i Senegal och antog Dakar-deklarationen där behovet att få med sig lokalsamhället i kampen mot könsstympning betonas liksom behovet av lagförändringar.

Den 9 november meddelades från Marockos huvudstad Rabat att ministrar, politiker och religiösa ledare från nästan 50 muslimska länder hade enats om Rabat-deklarationen. Där uppmanas alla muslimska länder att eliminera alla ”traditioner och sedvänjor” som är skadliga för flickor, däribland barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Kvinnlig könsstympning förklarades strida mot islam.
Även mord som begås i hederns namn fördömdes kraftfullt i deklarationen.

Den 17 november utfärdade muslimska präster i Somalias huvudstad Mogadishu en fatwa mot kvinnlig könsstympning.
Enligt nyhetsbyrån dpa sade Shejk Nur Barud Gurhan, vice ordförande i en paraplyorganisation för islams lärde, UIS, att könsstympning av flickor kan jämställas med mord.
Shejk Nur Barud Gurhan är en kontroversiell figur i Somalia. Hans grupp utfärdade 2003 en fatwa mot användande av kondomer, som ansågs uppmuntra till äktenskapsbrott. Då hotade han med att bestraffa den som säljer eller använder kondomer med spöstraff enligt sharia-lagstiftningen.

På måndagen uttalade också Interparlamentariska unionen, IPU, sin vilja att arbeta för att kvinnlig könsstympning ”avskaffas så snart som möjligt”. I IPU ingår 40 000 parlamentariker från hela världen.

Amnesty 6 februari 2006:
Bildspel
MR-försvararen Agnes Pareiyos arbete mot könsstympning i Kenya

Svenska Amnestys kvinnorättssidor

Läs mer:

Unicef om kampen mot FGM

Kampen mot könsstympning i Senegal – så lyckas Tostan (Amnesty Press nummer 2/2003)


Unicef