24 samhällen säger nej till kvinnlig könsstympning

I Upper River Region i Gambia har nu representanter för 24 samhällen undertecknat en offentlig deklaration där de lovar att upphöra med kvinnlig könsstympning. Regeringsföreträdare, bychefer, kvinnogrupper och företrädare för internationella organisationer var närvarande, rapporterar FN:s nyhetsbyrå IRIN.

Upper River Region har den högsta andelen könsstympningar i Gambia. Här är 90 procent av kvinnorna stympade jämfört med 78 procent i hela landet. President Yahya Jammeh vill se ett förbud mot könsstympning och stödjer kampanjen för att få samhällen att frivilligt avstå från denna sedvänja.
Bakary Tamba från föreningen Tostan, som arbetar för att få ett stopp för könsstympningar i Västafrika, säger till IRIN att tiden ännu inte är mogen för att införa ett förbud:
- Vi måste frigöra folks tankar för att få dem att motverka sociala normer som skadar människor. Vi närmar oss frågan genom att ta upp hur flickor lämnar skolan för att ingå barnäktenskap och vi tittar på de hälsoproblem som uppstår när könsstympade kvinnor ska föda barn.

FN:s barnorgan Unicef stödjer Tostans arbete.
- Vi försöker nå alla i byarna, förklarar Min-whee Kang, chef för Unicef i Gambia. Det handlar om flickor, kvinnor, män, byhövdingar, imamer och sedan hoppas vi att budskapet sprids vidare person till person.

Trots att många organisationer försökt motverka könsstympningen i Gambia har andelen kvinnor som stympas förblivit lika högt.
- Åldern för flickor som könsstympas har till och med sjunkit, säger Min-whee Kang till IRIN.
Kampanjer där man tidigare har visat chockbilder från stympningarna för bybor har inte lyckats. Vi måste gå fram mer känsligt och inse att många kvinnor väljer att könsstympa sina döttrar av genuin omsorg om deras framtida sociala status och möjlighet att bli gifta.

Bland gambianska kvinnor finns en kritik mot kampanjerna mot könsstympning. Ma Hawa Conteh, en 55-årig trebarnsmor, sade till IRIN att hon anser att omskärelse stärker kvinnors hälsa:
- Jag har aldrig sett någon som dött av det. En del kvinnor har blivit betalda för att komma och förvirra oss så vi ska överge vad våra förfäder har infört. De är missledda.

22-åriga Binta Balajoh är också kritisk mot att utomstående kommer och kritiserar traditionella seder:
- Profeten har sagt att muslimska män och kvinnor ska bli omskurna. Jag blev omskuren när jag var nio år.

Läs mer

Samhällen enade för att bekämpa könsstympning (Amnesty Press 29 maj 2007)

300 flickor flyr till kyrkor undan kvinnlig könsstympning (Amnesty Press 9 december 2008)

Kampen för att stoppa könsstympning (Amnesty Press 5 juni 2007)

Svenska Amnestys specialsidor om kvinnlig könsstympning


IRIN