Bred skildring av rysk historia

Kristian Gerners bok “Rysslands historia” kommer nu i en ny utgåva med ett kapitel om den senaste utvecklingen. Denna historiska essä är intressant läsning för alla som är intresserade av Ryssland, anser Christoffer Dahlin.

böcker | 2018-02-01
Av: Christoffer Dahlin
Även publicerad i AmnestyPress #1/2018
Kristian Gerner är professor i historia vid Lunds universitet. Han har varit redaktör för tidskrifterna "Scandia" och för "Nordic Journal of Soviet and East European Studies".

Kristian Gerner är professor i historia vid Lunds universitet. Han har varit redaktör för tidskrifterna "Scandia" och för "Nordic Journal of Soviet and East European Studies". Foto: Claes Henrik Hedberg

Bok: Rysslands historia
Författare: Kristian Gerner
Förlag: Historiska Media

Kristian Gerner är Rysslandsexpert och professor i historia vid Lunds universitet. Nu har hans bok Rysslands historia (2011) utkommit i en ny utgåva.

I boken skildras Ryssland och dess historia – från medeltiden fram till idag. Centrala personer och händelser sätts in i sitt historiska sammanhang. Vi får läsa om Ivan den förskräcklige, Peter den Store, Lenin, Stalin och Putin. Och det handlar om den stora oredan, Rysslands uppstigande till stormakt och Sovjetunionens uppgång och fall.

Men Rysslands historia är inte bara en traditionell historieskildring som börjar på ett årtal och slutar på ett annat, utan snarare är det en historisk essä där Gerner blandar händelsehistoria med tematiska fördjupningar och personliga betraktelser.

Rysslands historia.

Rysslands historia. Foto: Historiska Media

I den nya utgåvan har också ett avslutande kapitel tillkommit som behandlar de senaste årens utveckling i Ryssland. Gerner beskriver ett Ryssland på nedgång och han liknar det nuvarande läget i landet med hur det var under Leonid Brezjnevs tid, som styrde 1964-1982.

Ekonomin krymper, löner sjunker, konsumtionen minskar och den medelklass som vuxit fram de senaste decennierna får det nu allt tuffare. Gerner menar också säkerhetstjänsten FSB, som är KGB:s arvtagare, har intagit kommunistpartiets tidigare ställning som den ledande kraften i samhället. Duman, parlamentet i Ryssland, är mestadels en dekorativ inrättning.

Det är på många sätt dyster läsning, men en av bokens stora förtjänster är att Gerner hjälper läsaren att se kontinuiteten i den ryska historien. Och detta, tillsammans med de tematiska fördjupningarna och Gerners personliga berättelser från sina resor och möten med människor i Ryssland, gör boken till intressant läsning för alla som är fascinerade av det stora landet i öst.

Christoffer Dahlin

Läs också

Det moderna mördandet (Amnesty Press 25 maj 2006 – också i nummer 2/2006)

Lyssna på Kristian Gerner i Vetenskapsradion Historia, I oktoberrevolutionens fotspår (31 oktober 2017)

böcker | 2018-02-01
Av: Christoffer Dahlin
Även publicerad i AmnestyPress #1/2018