Mendelssohn på taket

böcker | 2012-02-21

De som vill lära sig något om förtryckets mekanismer – till exempel i dagens Nordkorea, Iran eller Syrien – bör läsa Jiří Weil, tjeckisk författare av judiskt ursprung. Bo Lindblom påminner om en bortglömd författare. På svenska finns ”Liv med en stjärna” som kom 1998.

Jiří Weil
Mendelssohn is on the Roof
Översättning till engelska : Marie Winn
Penguin books

Liv med en stjärna
Översättning: Per Nilson
Bokförlaget Perenn

Jiří Weil, 1900-1959, var en tjeckisk författare, översättare och journalist av judiskt ursprung. Han skrev två romaner. Den första, ”Život s hvězdou”, utgavs 1948 och kom på engelska 1989 med titeln ”Life with a star”. Den fick då flera mycket positiva recensioner men ingen större uppmärksamhet. En svensk översättning, ”Liv med en stjärna” (Bokförlaget Perenn)
g ick tämligen oförmärkt förbi 1998. Den andra, ”Na střeše je Mendelssohn”, publicerades postumt 1960. Den engelska översättningen, ”Mendelssohn is on the roof”, fick vänta till 1992. En ny upplaga dök upp 2011.

Jag hade aldrig hört talas om Jiří Weil när jag för en tid sedan fick låna ”Mendelssohn is on the roof” av en brittisk vän. Den okunnigheten lär jag inte vara ensam om. Weils bakgrund finns kort redovisad på Wikipedia. Boken har jämförts med George Orwells ”1984”. Men skillnaderna är viktigare än likheterna. Orwell gav oss en fruktansvärd framtidsvision. Han försåg de västerländska språken med en rad ord för förtryckets mentala verktyg och tekniska utrustning. Han överdrev för att väcka avsky inför vad som kunde bli verklighet. Weil berättar korthugget och sakligt om vad som faktiskt redan har hänt.

Hos Weil får man också en inblick i förtryckets psykologi. Han berättar om alla sorters aktörer – de fanatiska ledarna, de hänsynslösa uppkomlingarna, de livrädda medlöparna, de hjälplösa offren, de dödsföraktande motståndarna. Hans skildring närmar sig ofta reportaget och dokumentären, både språkligt och innehållsligt. Många av hans uppgifter går att kontrollera. Det gäller förhållandena i Theresienstadt, attentatet mot Reinhard Heydrich, den tyske riksprotektorn i Böhmen-Mähren, konferensen i Wannsee 1942, transporterna till dödslägren, rivaliteten mellan maktens konkurrerande enheter – polisen, militären, SS, Gestapo…

Samtidigt finns det i själva berättelsen en sorts galghumoristisk ironi. Weil skämtar inte, men han visar hur verkligheten ibland tycks skämta med de inblandade. Ett arbetslag får till uppgift att avlägsna en staty på taket till Musikaliska akademin. Det gäller den judiske kompositören Mendelssohn. Men statyerna har inga namnskyltar och de utsända vet inte vilken som är Mendelssohn. De bestämmer sig för att riva omkull den som har störst näsa och är då nära att ta bort Wagner.

De som vill lära sig något om förtryckets mekanismer – till exempel i dagens Nordkorea, Iran eller Syrien – bör snarare söka sig till Weil än till Orwell. Då kommer de nog också att dela min häpnad över att den här boken under alla år inte har lyckats få den uppmärksamhet den utan tvekar förtjänar.

Bo Lindblom

Fotnot: ”Liv med en stjärna” finns att köpa hos välsorterade nätbokhandlare.

böcker | 2012-02-21