Amnestys tortyrkampanj: Press på regeringar och hjälp till tortyröverlevare

Sverige | 2000-09-07

Mer än hälften av världens regeringar tillåter och använder tortyr. Amnesty har sedan starten på 60-talet arbetat intensivt mot tortyr och i oktober startar Amnestys tortyrkampanj som en fortsättning och fördjupning av det arbetet.

Tortyrkampanjen fokuserar på förebyggande arbete mot tortyr, straffrihet samt de människor som faller offer för tortyr. Maja Åberg är samordnare för tortyrkampanjen på Amnestys sekretariat. Hon föredrar att istället för offer för tortyr tala om tortyröverlevare.

– I kampanjen finns tanken att de som utsätts för tortyr inte ska behöva vara offer, vi vill visa att man faktiskt lever vidare i många fall. Det är ett sätt att handskas med tortyren, att visa att man inte låter sig knäckas.

I kampanjens förebyggande arbete mot tortyr är det framförallt utbildning och information man inriktar sig på. Bland annat utbildar man polis och militär i länder där tortyr är vardag.
Arbetet mot straffriheten är ett område som man i den svenska sektionen av Amnesty lägger stor vikt vid. Så länge man inte ställer förövarna inför rätta för brott som tortyr är det svårt att komma någon vart.

Förutom kampanjarbetet avseende alla världens länder har det internationella sekretariatet utvalt
20 så kallade strategiländer. I dessa länder genomförs bland annat lobbyarbete gällande lagstiftning, utbildning och stöd till människorättsorganisationer.
Den svenska sektionen har valt att särskilt stödja arbetet på Peru, Israel och Turkiet.

– Det kan till exempel handla om att gå in och stödja projekt mot tortyr. Att i dessa länder bidra med konkreta resurser i arbetet mot tortyr, förklarar Maja Åberg.
I Sverige kommer utbildning vara en viktig del i kampanjarbetet. Man kommer under året att informera om mänskliga rättigheter i högstadier och gymnasier runt om i landet, och då med inriktning på tortyr och vad tortyr handlar om och orsakar.

I Amnestys handlingsplan för år 2000– 2004 finns kvinnor som utsätts för brott mot mänskliga rättigheter med som en viktig grupp att arbeta för. Runt om i världen faller kvinnor och unga flickor offer för vådtäkt, könsstympning, misshandel och mord. Regeringar och icke-statliga organisationer har många gånger misslyckats med att ta dessa brott på allvar. Därav har kvinnor blivit en del i kampanjens arbete för synliggörandet av tortyrens offer och överlevare.

Andra grupper som ryms inom detta område är barn samt homosexuella, bisexuella och transsexuella. Amnesty vill vidare synliggöra kopplingen mellan rasism och tortyr.

– Här handlar det om att visa vilka det är som utsätts för tortyr. Att det finns en rasism i användandet av tortyr. Ofta är det just etniska minoriteter som utsätts, berättar Maja Åberg.

Kampanjen kommer att pågå under ett helt år och planeringen i den svenska sektionen påbörjades i höstas. Material och riktlinjer har man fått från Amnestys internationella sekretariat i London och utifrån detta har kampanjarbetet utformats.

Ett kännemärke för kampanjen är en tejp i gult och svart. Tejpen utropar en tortyrfri zon på ett flertal språk. Runt om i världen ska denna tejp klistras upp och påminna.

– Tejpens funktion är att uppmärksamma människor på att tortyr finns men inte borde finnas. Den
kommer att användas i olika sammanhang, till exempel vid manifestationer och insamlingar, förklarar Maja.
Kampanjen har fått namnet ”Take a step to stamp out torture”. Än så länge kallas kampanjen vid sitt engelska namn.

– Tanken är att budskapet ska vara aktivt. Att människor uppmanas att göra något. Att ta ett viktigt steg.

Text: Bodil Sundén

Sverige | 2000-09-07