Debatt om Bildts plats i Amnestys företagsgrupp

Sverige | 2002-04-03

Debatten om oljan och kriget i Sudan har fått nytt bränsle. Carl Bildts plats i svenska Amnestys företagsgrupp, Amnesty business group, (ABG) får hård kritik från människorättsorganisationen ECOS, ett paraply åt ett stort antal organisationer, däribland Christian Aid. Bildt sitter nämligen också i Lundin Petroleums styrelse, ett företag vars verksamhet framkallar "grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna" i Sudan, enligt ECOS.

"Vi är djupt bekymrade av att Amnesty International kopplas till kränkningarna genom Carl Bildts plats i den svenska företagsgruppen", skriver organisationen i ett brev till Ulf Karlberg, ordförande i ABG:s Advisory board, den rådgörande grupp där Bildt sitter med.

Det var i mars förra året som Bildt fick en plats i gruppen. Ungefär vid samma tid blossade en infekterad debatt upp i media om hans roll i styrelsen för Lundins oljebolag, ett bolag som bland andra Amnesty hävdar bidragit till kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Sudan.

Ulf Karlberg anser emellertid att Carl Bildt, med sin bakgrund, är en bra person för Amnestys företagsgrupp: före detta statsminister, fredsmäklare i Bosnienkriget, FN:s speciella sändebud på Balkan och nu också privat fredsmäklare i Sudan.

  • Han hjälpte oss att komma in i Lundin och ordnade möte med Lundins styrelse och ordföranden Adolf Lundin. Amnestys generalsekreterare Carl Söderbergh och jag fick sitta ansikte mot ansikte med styrelsen och lägga fram våra krav, säger han.

ECOS å sin sida anser att Amnesty visserligen ska ha en dialog med företag som Lundin och föra fram kritik, men att "det är en helt annan sak att belöna en representant för ett sånt bolag med en formell uppgift inom världens största och mest respekterade människorättsorganisation".

Kritik har också förts fram internt inom Amnesty, och enligt ordföranden Hanna Roberts är frågan känslig. Men Bildt är inte förtroendevald, påpekar hon. Och han är viktig, tycker hon, eftersom han hjälper till att "öppna dörrar" hos Lundin.

  • Vi ska ha ett möte i vår då vi ska utvärdera det som hänt. Det är viktigt att det verkligen händer något med Lundin. De har i samtal med oss sagt att de ska utbilda personal och ställa krav på myndigheterna, säger hon.

  • Om Lundins löften bara är prat så finns det ingen anledning att fortsätta dialogen och då kan man också ifrågasätta Carl Bildts ställning i företagsgruppen.

Att Amnesty och Lundin har olika beskrivningar av oljebolagens roll i kränkningarna kan vara ett problem, anser hon.

  • Det är klart att det är problematiskt men det behöver inte hindra dialog. På lång sikt måste de ändra uppfattning, säger hon.

Carl Bildt själv svarar bara på frågor genom e-post. Han skriver att han ser början på vad som kan bli en fredsprocess och tror att "de flesta bedömare idag är ense om att oljan och intresset för Sudan nu bidrar till att driva på denna fredsprocess" och att "de västliga oljeföretagen är starka krafter för fred".

På frågan om det inte är ett problem för honom att samarbeta med Amnesty - och för Lundin att anpassa sig efter Amnestys riktlinjer - när man inte är överens om verklighetsbeskrivningen, svarar han:

"Det finns olika uppgifter, vilket knappast är ovanligt i ett krig där propagandan är ett viktigt instrument. Det var därför jag tyckte det hade varit bra om Amnesty hade sänt ner en grupp att besöka området och se på verksamheten. Så blev nu tyvärr inte fallet, vilket jag beklagar".

Så fort läget stabiliserats ska delar av Amnestys Advisory Board och Amnesty International resa till Sudan för att under beskydd av landets regering besöka oljebolagen och gå till botten med alla uppgifter och kontrollera vad som gjorts, berättar Ulf Karlberg.

Text: Petter Ljunggren

Amnestys kritik
Amnesty tar inte ställning till om utländska bolag ska investera i Sudan eller ej. Däremot har Amnesty kritiserat oljebolagen och hävdat att deras verksamhet bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter. I Sudan finns, förutom Lundin, oljebolag från bland annat Kanada, Malaysia och Kina.

Sverige | 2002-04-03