Unik kartläggning av storbolagens MR-arbete

Sverige | 2006-03-03

Amnesty Business Group, ABG, har gjort en omfattande undersökning som är den första i sitt slag, både i Sverige och i övriga världen. Under två veckor i januari fick de största svenska företagen svara på frågor om hur de arbetar med mänskliga rättigheter.

Filippa W. Bergin hoppas att ännu fler svenska företag ska svara nästa år.

– Vi hade ett urval på cirka 145 bolag och fick 110 svar, det är vi jätteglada för, säger Filippa W. Bergin på ABG.
Hon är initiativtagare till granskningen som planeras återkomma årligen.
För två år sedan tröttnade hon på att tvingas svara »jag vet inte« när folk frågade ABG vilka företag som är bäst respektive sämst när det gäller mänskliga rättigheter. Det var då idén kläcktes.

– Idag är det bättre för företagen att inte säga något alls om de arbetar mot kränkningar av mänskliga rättigheter eller ej, konstaterar Filippa. De som nämner något om att till exempel se över sin leveranskedja får oftast negativ uppmärksamhet i media, och konsumenterna och finansiella sektorn belönar dem inte heller. Det skapar inga incitament som uppmuntrar bolagen att aktivt arbeta mot kränkningarna.

Detta vill ABG ändra på genom att sprida information om vilka företag som faktiskt prioriterar MR-frågor. ABG är inte ute efter att sätta dit dem som placerat sig dåligt i undersökningen utan vill istället fokusera på de företag som är duktiga. Deltagarna väljer själva om de vill avslöja sin placering.
– Jag hoppas verkligen att de med bra resultat går ut med det för de ska ha det beröm de förtjänar, säger Filippa.

Det är dock ingen katastrof om inte ett enda av de 110 bolagen publicerar sitt resultat eftersom ABG räknar med att den finansiella sektorn från och med nu kommer att driva på företagen om MR-frågorna. Dessutom är det fritt fram för varje konsument och investerare att ringa upp (de bolag som deltagit i undersökningen finns namngivna på ABG:s hemsida) och själv fråga
hur ett visst företag placerat sig.
Precis som Filippa trott visade det sig att konsumentvaruindustrin är bäst på att vidta åtgärder för att förhindra kränkningar och att IT och Telecom samt råvaruindustrin är sämst. En rolig överraskning var att industrisektorn fått en bra placering.
– Men nästa år vill vi se bättre resultat!

Text och bild: Lisa Nordenhem

Fotnot: Från och med 9 mars kan man läsa mer om ABG:s kartläggning av svenska bolags arbete för mänskliga rättigheter på
www.AmnestyBusinessRating.se

Sverige | 2006-03-03