Amnesty växer så in i Norden - Finland

Reportage | 2004-12-02
Även publicerad i AmnestyPress #4/2004

I Finland trodde man aldrig att det skulle gå vägen, men man vågade satsa och den lilla sektionen växer nu explosionsartat.

Helsingfors: Vägen till den finländska sektionens framgång har kantats av många svårigheter. På 1960- och 70-talet, då många andra amnestysektioner i världen växte, följde Finland inte i samma spår.

– Det berodde framför allt på att mänskliga rättigheter inte diskuterades på samma sätt i Finland, säger Frank Johansson, verksamhetsledare i finska Amnesty.

– Sovjetunionens sönderfall och vårt medlemskap i EU har dock öppnat nya vägar och bidragit till att människor har blivit mer intresserade av människorättsfrågor.

Efter några framgångsrika år då sektionen växte från 5 000 till 10 000 medlemmar, avstannade den positiva trenden i början av 2000-talet. Nu gällde det att hitta nya sätt att värva medlemmar. Finska Amnesty fastnade för den beprövade metoden med medlemsvärvning ute på stan, så kallad »Face to Face«.

Hösten 2003 testade man marknaden och resultaten var häpnadsväckande. Den lyckade testperioden gjorde att man vågade satsa och ta ett lån från Amnestys internationella sekretariat, IS. Idag kan sektionen stoltsera med en medlemsstyrka på 18 000 medlemmar.

– Men jag var skeptisk, säger Frank Johansson. Visst hade man lyckats i andra länder, men jag trodde aldrig att detta skulle gå hem bland den slutna finländska befolkningen. Lyckligtvis hade jag fel.

Projektledare Ritka Heino, verksam-
hetsledare Frank Johansson och
projektkoordinatorn Else Hukkanen.

Amnesty i Finland har valt att rekrytera personal till värvningskampanjen själva, framför allt bland studenter som är intresserade av mänskliga rättigheter.

– Den kunskap och det engagemang som dessa medarbetare visar leder till en positiv dialog med allmänheten och många aktuella frågor
diskuteras under värvningsprocessen med förbipasserade, säger projektkoordinatorn Else Hukkanen.

Trots den uppenbara succén är dagens läge inget den finländska sektionen nöjer sig med.

– Självklart inte, säger Frank Johansson. Vi är ju fortfarande förhållandevis små, men nu har vi hittat ett sätt att förändra det. Sedan, när marknaden mättats, kommer vi att utarbeta nya metoder för fortsatt tillväxt.

Men varför är det viktigt att växa?

– Att vi växer har betydelse framför allt ekonomiskt – det hänger samman med våra möjligheter att kämpa för de mänskliga rättigheterna, säger Ritka Heino, projektledare för värvningskampanjen.
– Men det mest väsentliga är att antalet amnestymedlemmar i världen överlag ökar.

Text o bild: Nadja Odobasic

Reportage | 2004-12-02
Även publicerad i AmnestyPress #4/2004