Palmepriset till frånvarande pristagare

Huvudpersonen saknades men det var ändå Kina och den kinesiske filosofen Xu Youyus arbete för demokratiska reformer som stod i centrum när 2014 års Olof Palme-pris delades ut i riksdagens andrakammarsal den 30 januari.

reportage | 2015-02-02
Av: Ulf B Andersson
Xu Youyu fick 2014 års Olof Palme-pris.

Xu Youyu fick 2014 års Olof Palme-pris. Foto: Olof Palmes minnesfond

Pierre Schori, ordförande i Olof Palme minnesfond, påminde om att priset som nu delades ut för 28:e gången ska gå till en person som gjort en god och viktig sak som är till kollektiv nytta. Pristagaren år 2014 blev den kinesiske filosofen Xu Youyu.

”Xu Youyus argumentation för frihet, social rättvisa och mänskliga rättigheter är en kamp han för i Kina men vars betydelse är universell” var motiveringen till att han tilldelades priset.

Xu Youyu föddes 1947 och redan som 14-åring skulle han klara sig själv sedan hans föräldrar avlidit. Under kulturrevolutionen blev Xu Youyu som miljoner andra kinesiska studenter rödgardist då studenterna skulle ute på jordbruk och fabriker för att samverka med massorna. De senaste årtiondena har Xu Youyu blivit en viktig politisk röst och har också haft en gästprofessur vid Stockholms universitet 2001-2002.

– År 2008 fick Xu Youyu pris av Vaclav Havel, berättade Pierre Schori. Havel, som fick Palme-priset år 1989, var en av grundarna av Charta 77, medborgarrättsrörelsen i Tjeckoslovakien. Den 10 december 2008, på FN:s dag för mänskliga rättigheter, grundades Charta 08 i Kina. Myndigheternas svar blev bland annat att döma Liu Xiaobo, mottagare av Nobels fredspris, till elva års fängelse.

Liu Xiaobo talar under ett weekendmöte på Sanwei Book House i Peking 13 maj 2008. Han dömdes år 2009 till elva års fängelse för samhällsomstörtande verksamhet.

Liu Xiaobo talar under ett weekendmöte på Sanwei Book House i Peking 13 maj 2008. Han dömdes år 2009 till elva års fängelse för samhällsomstörtande verksamhet. Foto: Privat/AI

Något överlämnande av priset i Stockholm till Xu Youyu blev det inte.
– Xu Youyu har tyvärr inte fått utresetillstånd av de kinesiska myndigheterna, förklarade Pierre Schori. Han har meddelat att han kommer att skänka hela prissumman på 75 000 dollar till organisationen Tiananmens mödrar som har sin bas i Hongkong.

Tiananmen eller Himmelska fridens torg (i Peking) och händelserna där den 4 juni 1989 är fortfarande en känslig fråga i Kina. De mäktiga demokratimanifestationerna våren 1989 fick ett abrupt slut den 4 juni då myndigheterna med våld slog ned protesterna. Hur många som dödades är fortfarande oklart. I maj förra året var Xu Youyu med och tog initiativ till ett seminarium om 4 juni 1989. Myndigheterna slog genast till och Xu Youyu greps tillsammans med fyra andra personer. Efter en månad i häkte frigavs Xu Youyu.

Den 29-årige ingenjören Yuan Li var en av dem som sköts ihjäl på Himmelska fridens torg i Peking i juni 1989.

Den 29-årige ingenjören Yuan Li var en av dem som sköts ihjäl på Himmelska fridens torg i Peking i juni 1989. Foto: Tiananmen Mothers Campaign/AI

Vid ett scensamtal, lett av Joakim Palme, vice ordförande för minnesfonden, berättades mer om Xu Youyu verksamhet och idéer.

– Jag skulle säga att hans tankar kan sammanfattas med ”Förnuft, moderation och sans”, sade Torbjörn Lodén, professor i Kinas språk och kultur som den 30 januari också presenterade Xu Youyu i en understreckare i Svenska Dagbladet. Han försöker alltid säga sanningen och är passionerat engagerad för ökad demokrati i Kina.

Torbjörn Lodén betonade att Xu Youyu är kritisk mot partistaten men samtidigt ibland berömmer staten som när Kina år 2007 fick en lagstiftning till skydd för privat egendom.
Tidigare Pekingambassadören Börje Ljunggren menade att Xu Youyu är en värdig mottagare till priset och att han arbetar i en upplysningstradition och är övertygad demokrat som vill se en förändring med icke-våldsmetoder.
– Han arbetar enträget för att få bort inskränkningar i friheten, sade Börje Ljunggren.

Britta Kinnemark, översättare och före detta ämnesråd på UD, påminde om de enorma förändringar som Kina genomgått de senaste 35 åren och att Kina i ett historiskt perspektiv har rört sig mot ökad öppenhet och större intellektuell frihet.
– Tyvärr ser vi nu tendenser till hårdare attityder från de styrande, sade hon.

Tiananmen Mothers samlade till möte år 2004. Xu Youyu kommer att skänka prisumman från Olof Palme-priset till gruppen.

Tiananmen Mothers samlade till möte år 2004. Xu Youyu kommer att skänka prisumman från Olof Palme-priset till gruppen. Foto: Tiananmen Mothers Campaign/AI

Det är inte första gången som prisceremonin, som äger rum i samband med Olof Palmes födelsedag den 30 januari, får hållas i pristagarens frånvaro. Både Pierre Schori och Lisbet Palme tog i sina tal upp situationen i Saudiarabien. Waleed Sami Abu al-Khair fick priset år 2012 tillsammans med Radhia Nasroui från Tunisien. Waleed Sami Abu al-Khair tilläts inte lämna Saudiarabien men hans fru kunde hämta priset. Idag är han dömd till 15 års fängelse. Hans svåger, Raif Badawi, är dömd till tio års fängelse och 1 000 piskrapp.

– Jag hörde på radio på morgonen om spöstraffet mot Raif Badawi som denna fredag inte kommer att genomföras på grund av hans hälsotillstånd, sade Lisbeth Palme. Det är viktigt att vi protesterar.

Ulf B Andersson

Läs mer om Olof Palmes minnesfond

Amnestys aktion för Raif Badawi och Waleed Abu al-Khair

Läs mer om Waleed Sami Abu al-Khair från Amnesty Press

Skärpt förtryck i Saudiarabien (Intervju med Waleed Sami Abu al-Khair i Amnesty Press nr 2/2014)

Palmepriset till människorättskämpar i Tunisien och Saudiarabien – Amnesty Press har träffat Radhia Nasraoui och Samar Badawi (Amnesty Press 31 januari 2013)

reportage | 2015-02-02
Av: Ulf B Andersson