GRANNLÄNDERNA

reportage | 2001-04-05

1912 utbröt det första Balkankriget, följt av det andra Balkankriget. I både Kosovo och Makedonien hade uppror brutit ut mot det ottomanska väldet flera gånger i förspelet till Balkankrigen. Under dessa år ritades Balkans karta om och det turkiska inflytandet blev begränsat sedan Montenegro, Serbien, Bulgarien och Grekland bildat en allians i det första Balkankriget. Det andra kriget 1913 handlade om uppdelningen av det tidigare turkiska området. Serbien och Grekland fick stöd av Montenegro och Rumänien när de besegrade Bulgarien.

Men Bulgarien tog revansch både under första och andra världskriget då man återigen skapade ett Storbulgarien genom att ockupera större delen av Makedonien.
En del av dagens problem kan spåras tillbaka till 1912. Grekland, Albanien, Bulgarien och Serbien gjorde alla anspråk på delar av, eller hela Makedonien. Till och med Rumänien, som inte har någon gräns till Makedonien, hade sina intressen då minoritetsfolket vlaker talar en variant av rumänska.

Karta från "Albanians in Macedonia Crisis Center"
I början på 1990-talet fanns det planer i Belgrad och Aten att dela Makedonien i en serbisk och en grekisk del. Bulgarien erkände den nya staten men inte dess folk. Enligt Sofia är nämligen makedonerna västbulgarer. I extrema albanska nationalistkretsar utgör delar av Makedonien, inklusive huvudstaden Skopje, liksom Kosovo, områden i norra Grekland och östra Montenegro en del av det Storalbanien som albanerna förvägrades vid Londonkonferensen 1912-13.
Naturligtvis kan alla parter åberopa historiska skäl för sina krav.
Fram till vintern 2001 betraktades Makedonien som en fredlig oas på Balkan. Nu är framtiden betydligt mer oviss.

reportage | 2001-04-05