Ett slag för demokratin i Nepal på Mynttorget

reportage | 2006-02-01

Den 1 februari 2006 är årsdagen av kung Gyanendras statskupp i Nepal. Med anledning av detta hölls ett protestmöte på Mynttorget i Stockholm. Tre talare och ungefär ett tiotal nepaleser samlades för att ge sitt stöd åt folket i Nepal.

Protestmötet på Mynttorget i Stockholm.

I meddelandet inför mötet stod det att ”Under det gångna året har hundratals oppositionspolitiker, journalister och människorättsaktivister gripits. Censur av pressen har införts och den väpnade konflikten i landet har blivit allt värre. Nu mobiliserar den nepalesiska oppositionen till massiva protester för demokrati och fred”.

Den i Sverige bosatte nepalesen Katak Malla välkomnade alla som hade samlats för att protestera mot kungen i Nepal. Med utgångspunkt i massakern 2001 när kungafamiljen sköts ihjäl gav han åhörarna en skiss över kungens väg till makten. Katak Malla menade att massakern är ett politiskt mysterium omgivet av frågetecken. Nu har fem år gått och kungen har förstört det demokratiska system som tidigare höll på att byggas upp. I november 2005 inledde maoisterna vapenvila, men kungen svarade inte på detta.

Katak Malla vill ha stöd från den svenska regeringen.

  • Vi nepaleser står med folket som demonstrerar i Nepal. Nepal är ett fängelse, ett laglöst land under Gyanendras regim. Aktivister som står för frihet fängslas, sade Malla.

Kalle Larsson från vänsterpartiet tydliggjorde även han att dagens möte var ett slag för demokratin.
Han talade om att det är dags för omvärlden att reagera på vad som faktiskt händer i Nepal.

  • Vi är här för att vi tror på demokratin. Vi samlas över partigränser, här och i Nepal. Vi anser att det är dags att EU och Sverige vaknar och säger vad de tycker. Vi har samlats här för att vi tror på de mänskliga rättigheterna och vi ser hur de kränks av den maoistiska gerillan, sade Kalle Larsson.

Kalle Larsson talar om hur nepaleser i dag hindras från att
använda internet och telefon.

Han poängterade dock att de allra flesta brotten mot mänskliga rättigheter står den kungliga regimen i Nepal för. Nu är det inte en konflikt mellan kungen och maoisterna, utan mellan kungen och folket. Och kungen står i vägen för demokratin. Han slår ner på oppositionen och i dag arresteras och grips hundratals människor i Nepal, berättade Kalle Larsson.

  • Kontakten med omvärlden är avskuren för att vi inte ska veta vad som händer. Därför är vi här i
    dag. Vi måste sända en signal till den nepalesiska regeringen att vi inte kommer att blunda. Vi kräver med omedelbar verkan att detta stoppas nu. Och budskapet härifrån ska vi sprida till svenska medier som ska få en ny chans att rapportera om vad som händer i Nepal, sade Kalle Larsson.

Lotta Hedström från miljöpartiet höll ett personligt tal om situationen i Nepal. 1978 bodde och arbetade hon där för Röda korset. Hon mindes ett Nepal med fred och demokrati.
I dag, ett år efter statskuppen, talade hon om ett land med grava inskränkningar av yttrandefriheten och ökat våld. Lotta Hedström ställde sig frågan om vad vi kan göra i nuläget?

International Crisis Group har upprättat en förslags- och kravlista som hon läste ur. Listan uppmanar kungen att bland annat gå FN och maoisterna till mötes i en försoningsprocess. Maoisterna i sin tur uppmanas att inte använda våld. Ett införande av sanktioner, till exempel för de höga befattningshavare som skor sig på systemet är ett annat krav, samt att se till att biståndet landar där det ska.

Lotta Hedström efterlyser ett starkt patos för demokratin i Nepal.

Lotta Hedström lyfte även fram att utanför Nepal finns Human Rights Watch, Amnesty med flera som ser och påtalar det som händer.

  • Låt oss komma med ett enat budskap om en fredsprocess. Och låt FN koordinera en demokratipolicy. Vi behöver ett starkt stöd till Nepal. Nepal ska åter en gång kunna bli den lilla pärla i Himalaya som det var en gång, sade hon.

Kalle Larsson avslutade protestmötet med att än en gång framföra mötets budskap:

  • Vi är för demokrati i Nepal och för respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi vill att valen i nästa vecka bojkottas och att demokratin återupprättas nu.

Efter aktionen på Mynttorget bjöd vänsterpartiet i samarbete med nepaleser bosatta i Sverige in till ett möte i riksdagen.

Text: Agnes Franzén, praktikant Amnesty Press
Foto: Lisa Nordenhem, praktikant Amnesty Press

Läs mer:
Hundratals gripna i Nepal (Amnesty Press 1 februari)

reportage | 2006-02-01