”Tina upp vapenproppen, Göran Persson!”

reportage | 2006-03-20

En 45 kilo tung isskulptur i form av en elpropp. Det var symbolen för propositionen om en ny svensk vapenexportlagstiftning, en ”propp” som är färdig, men som lagts på is. På måndagen, vårdagjämningen, överlämnades ”Vapenexportproppen” utanför Rosenbad av representanter för Amnesty, Diakonia, Svenska Freds, Röda Korset och Kristna Fredsrörelsen.

Den förevigade isproppen i toppform, ännu inte upptinad.

Dessa fem organisationer samarbetar när det gäller vapenexportfrågor och nu ville de göra något för att sätta press på regeringen så att den lägger fram propositionen snarast möjligt. Därför kläcktes idén om isproppen.

Klockan 12.50 är den 50 centimeter höga isstatyn på plats utanför Rosenbad. Inuti den genomskinliga jätteproppen finns ett inplastat papper som är en påminnelse till Göran Persson. Texten där inne är hämtad från Socialdemokraternas internationella program som antogs vid den 35:e ordinarie kongressen den 29 oktober- 3 november 2005 i Malmö. Där står bland annat:

”All handel med vapen och försvarsmateriel ska kontrolleras med strikta internationella regler. Sverige ska vara en föregångare genom strikta regler för svensk export och import av vapen och krigsmateriel.”

Bo Forsberg, Diakonia, Carl Söderbergh, Amnesty, Anna Åkerlund, Kristna Fredsrörelsen och Ola Mattson, Svenska Freds, poserade med proppen.

Efter att isproppen beundrats och förevigats, både på film och med vanliga kameror, hälsas den samlade lilla skaran, främst journalister, välkommen av Ola Mattsson, generalsekreterare på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

  • Vi är här för att uppmärksamma betänkandet som kom för ett år sedan om att förtydliga och skärpa reglerna för vapenexporten, förklarar han. Reglerna har luckrats upp de senaste tio åren under Göran Perssons styre. Ett tydligt exempel är att Sverige säljer vapen till länder som deltar i kriget i Irak.

Ola Mattson påpekar att det redan finns en 13 månader gammal utredning kring Sveriges handel med vapen vilken resulterat i en proposition. Han befarar dock att den inte kommer att läggas fram förrän efter valet.

Men Svenska Freds och de andra organisationerna vill att proppen ska släppas nu så att de svenska väljarna får ta del av och medverka i en offentlig debatt om vilka värden som riktlinjerna för vapenexporten bör vila på.

  • Det finns idag två förbud när det gäller vapenexport, säger Magnus Walan på Diakonia, till AmnestyPress. Det är förbudet att exportera till länder som är i krig eller konflikt och till länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Men i praktiken har förbuden urholkats allt mer och nu behöver vi en debatt kring det här.

Ola Mattsson överlämnade isproppen till Lisa Hedin som lovade att föra den vidare till Göran Persson.

Prick klockan 13 öppnas dörren till Rosenbad och Lisa Hedin, politiskt sakkunnig och chef för brevenheten, kommer ut. Hon tittar fascinerat på ”Vapenexportproppen”.
- Vi får se hur vi ska hantera den, en isskulptur tillhör ju inte precis vanligheterna här. Kan ni vakta den så länge, säger hon och skyndar in i regeringsbyggnaden igen.

Några minuter senare är Lisa Hedin tillbaka och meddelar att Isproppen får stå kvar utomhus, så den inte smälter, i väntan på Göran Persson. Var den ska hamna efter att statsministern nåtts av dess budskap får bli en senare fråga.

  • Poängen är ju att den faktiskt ska tina upp, säger Magnus Walan med syftning även på den riktiga proppens ”upptining”.

Lisa Hedin (t.h) blev glatt överraskad över den något ovanliga "presenten". Anna Åkerlund (t.v) hoppades att regeringen i fortsättningen får rutin på att inte frysa propositioner.

Anna Åkerlund, generalsekreterare på Kristna Fredsrörelsen, är nöjd med överlämningen:
- Det hade förstås varit ännu bättre om statsministern själv kommit ut, men det finns ju ett skriftligt meddelande i skulpturen och en tydlig symbolik i överlämandeformen. Så det ska nog gå hem vad vi vill ha sagt!

Text: Lisa Nordenhem, praktikant AmnestyPress
Foto: Agnes Franzén, praktikant AmnestyPress

reportage | 2006-03-20