Amnestyveteran fick chilensk utmärkelse

reportage | 2007-04-20
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #2/2007

Den 18 april tilldelades Arvid Falkenberg, veteran i grupp 154 i svenska Amnesty, en utmärkelse från den chilenska regeringen för sitt mångåriga arbete för mänskliga rättigheter. Bernardo O´Higgins-orden överlämnades till den Arvid Falkenberg vid en högtidlig ceremoni på chilenska ambassaden i Stockholm.

Arvid Falkenberg belönades 18 april av
Chiles regering.

– Jag har inte gjort så mycket. När man är med i Amnesty International är det ganska enkelt och fullständigt naturligt, ja helt självklart, att man försöker hjälpa människor som råkat i svårigheter. Det kan handla om människor som utan skuld har fänglats. Eller så handlade det om människor som jagades ut ur Latinamerika och hamnade här i Europa. De lyckades i Europa bygga upp en ny tillvaro med nytt språk, ny kultur, ny religion och helt nya människor.
- Jag hade förmånen att bli vän med sådana personer som trots allt de hade upplevt kunde se positivt på livet.

Det sade 96-årige Arvid Falkenberg i sitt tacktal när han mottog en orden för sitt långvariga engagemang under de mörka åren då en stor del av Latinamerika styrdes av militärdiktaturer.
– Jag är tacksam för denna utmärkelse från det chilenska folket och dess valda representanter. Om jag förtjänar den eller inte kan jag inte uttala mig om, sade Arvid Falkenberg.

I långt över 30 år har han varit medlem i Amnestys grupp 154 som haft sin geografiska hemvist i Haninge söder om Stockholm. Idag är Arvid Falkenberg för gammal för att själv gå ut med insamlingsbössan, men andra gruppmedlemmar som var med på Chiles ambassad berättar att de även i år kommer att samlas i Arvid Falkenbergs hem i Västerhaninge den 1 maj för att räkna de pengar gruppen samlar in i olika Första maj-tåg.

José Guevara tillsammans med Arvid Falkenberg.

När Augusto Pinochet den 11 september 1973 tog makten i Chile tvingades tiotusentals chilenare lämna sitt hemland. Många kom till Sverige och Arvid Falkenberg blev vän med nyanlända flyktingar, däribland José Guevara som kort efter kuppen kom till Sverige och var en av dem som närvarade på ambassaden.
- Trots sin höga ålder fortsätter Arvid, med papper och penna som vapen, att bekämpa tyrannerna världen över. Tiotals frigivna politiska fångar kan vittna om att Arvid har alldeles rätt när han hävdar att ingen kan göra allt, men alla kan göra något för att skapa en mänskligare, rättvisare, bättre och gladare värld, framhöll José Guevara i ett utskick inför onsdagens ceremoni.

För Amnesty var Chile och de andra militärdiktaturerna i Latinamerika ett viktigt arbetsområde under 1970- och 1980-talen. Vid sidan av arbetet i grupp 154 engagerade sig också Arvid Falkenberg i Chilekommittén, som under Pinochets 17 år långa diktatur organiserade solidaritetsarbete i Sverige. Arvid Falkenberg kontaktade också personligen katolska kyrkans representanter i olika städer i Chile och uppmanade dem att samarbeta med ärkebiskoparna i Turin och Milano som finansierade flygbiljetter åt politiska fångar som frigavs i Chile.

I många år var Chiles ambassad i Sverige en symbol för Pinochetregimen. I mars 1990 avgick dock Pinochet och idag är Michelle Bachelet, själv politisk fånge i början av militärdiktaturen och sedan flykting, president i Chile.
– Jag vill tacka Arvid Falkenberg för det oförtröttliga arbete, det stöd och den solidaritet han visade de tusentals chilenare som kom hit under den mörka period då den chilenska demokratin hade störtats och vår president Salvador Allende mött döden, sade ambassadör Ovid Harasich.

Ambassadör Ovid Harasich (t h) hyllar Arvid Falkenberg.
I mitten Jorge Contreras som tolkade.

Totalt beräknas 80 000 chilenare ha kommit till Sverige och ambassadören framhöll det viktiga arbete som Chilekommittén gjorde under diktaturens år och Arvid Falkenbergs långvariga engagemang mot diktatur, från den tid då nazismen styrde en stor del av Europa till de latinamerikanska diktaturernas mörka år.

Ovid Harasich framhöll att inga ideologiska böjelser kan motivera att man förbryter sig mot de mänskliga rättigheterna och överlämnade sedan på president Bachelets uppdrag "Condecoración Bernardo O´Higgins" till Arvid Falkenberg i form av diplom och en orden.

Bernardo O´Higgins räknas som den främste av Chiles frihetshjältar som ledde självständighetskampen mot den spanska kolonialmakten vilket 1818 ledde till att Chile blev självständigt.

Arvid Falkenberg föddes 1911 i Norge och tog 1936 arkitektexamen i Trondheim. Vid den tyska inmarschen i Norge 9 april 1940 var han soldat i norska armén. Han fortsatte sedan i den norska motståndsrörelsen och dömdes 1943 av ockupationsmakten till döden i sin frånvaro. Hans fru och barn skickades till koncentrationsläger. 1943 flydde han till Sverige där han senare återförenades med frun och barnen.

Text och bild : Ulf B Andersson

Läs Amnesty Press specialsidor om Chile (11 september 2003)


Chiles mörka historia (Jorge Contreras)

reportage | 2007-04-20
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #2/2007