Konferens i Stockholm: ”EU måste prioritera barns rätt”

reportage | 2009-07-08

Trots att det i höst har gått 20 år sedan FN:s barnkonvention antogs utsätts barn världen över dagligen för våld. Vid en konferens i Stockholm om mänskliga rättigheter ur ett barnperspektiv efterfrågades omedelbar handling för att sätta barnrätt högst på dagordningen i EU.

  • Det är på tiden barnkonventionen efterlevs. Vi kan inte skjuta upp de skyldigheter vi har längre, sade Marta Santos Pais, FN:s särskilda representant för att bekämpa våld mot barn. Det här mötet är en uppmaning till handling.
    Forumet, som hölls den 6-7 juli i Stockholm, är det största evenemanget på temat mänskliga rättigheter som Sverige arrangerar under det svenska EU-ordförandeskapet. Syftet med ett forum för NGO:s (non-governmental organizations) är att frivilligorganisationer och EU-aktörer ska samlas för att utbyta erfarenheter mellan fältarbete och beslutsfattande. Forumen arrangeras varje år av det land som då är ordförande i EU och denna gång hade Sverige valt att fokusera på våld mot barn.

För att hålla frågan om våld mot barn högt på den internationella dagordningen har FN utsett en särskild representant för förebyggande av våld mot barn. Den 1 maj tillträdde den portugisiska juristen Marta Santos Pais och NGO-forumet var ett av hennes första officiella framträdanden. Hon framhöll vikten av att EU måste realisera de riktlinjer om barnrätt som tagits fram av EU-kommissionen.
- Det är en utmaning att verkställa riktlinjer, särskilt i en tid där olika agendor konkurrerar om att vara högst på dagordningen. Men vi måste omsätta idéer till något verkligt. Jag hoppas att det svenska ordförandeskapet påskyndar processen i EU och att vi går från retorik till handling.

Portugisiskan Marta Santos Pais är utsedd till FN:s särskilds representant för förebyggande av våld mot barn.

Abubakarr Messeh Kamara, en av grundarna till Young Leaders - en ungdomsrörelse för mänskliga rättigheter i Sierra Leone - har upplevt våld mot barn på nära håll. Han växte upp mitt under inbördeskriget i Sierra Leone och såg hur barn misshandlades, utnyttjades och stympades.
- Min uppgift är att att påminna världen om de löften vi gett barn i och med barnkonvention. Trots den fruktansvärda upplevelsen av krig är det viktigt att understryka att det går att komma ifrån våldet och hjälpa utsatta barn.
När Abubakarr Messeh Kamara kom till Storbritannien efter kriget i hemlandet hade han en föreställning om att han skulle komma till ett samhälle där våld mot barn inte förekom. Han insåg snart att han hade fel.
- Jag är oroad över situationen. Jag börjar undra om det överhuvudtaget finns någon trygg plats i världen.
Han kritiserade EU för sitt misslyckande med att sätta barnrättsfrågor i främsta rummet och efterfrågade fler förebyggande åtgärder för våld mot barn. Han vill se förbättrade strategier och förverkligande av riktlinjer.
- Jag har varit på flera möten som det här där riktlinjer föreslås. Vad blir resultatet av det här mötet? Jag vill inte se ett till forum för rekommendationer, utan jag vill se handling. Jag är optimistisk att vi kan göra skillnad denna gång, sade han.

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, menar att det finns ett behov av kraftfullare politik från Bryssel gällande barns rättigheter.

Alla som arbetar med barnrättsfrågor, både frivilligorganisationer och EU-aktörer, står inför flera utmaningar i framtiden. Den ekonomiska krisen innebär mindre pengar i statsbudgetar, vilket ofta resulterar i neddragningar som påverkar redan utsatta barn negativt.
Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, talade direkt till EU-aktörerna i Bryssel och uppmanade dem att se till att barnkonventionen efterlevs. Han tog upp tre punkter som måste förbättras inom EU: hur man hanterar minderåriga migranter från länder utanför Europa, hur romska barn behandlas och hur ungdomsrättsvården sköts.
- Det finns ett behov av kraftfullare politik från Bryssel gällande barns rättigheter, sade Thomas Hammarberg. Vi måste se till att EU lever upp till barnkonventionen.

Text: Louise Petersson
Bild: Anna Wehlin

reportage | 2009-07-08