Amnesty lockar i mässmyllret

reportage | 2009-09-25

Amnestys monter är välbesökt. Foto: Emma Lundström

Människor, böcker och mänskliga rättigheter. Årets bokmässa är den 25:e i ordningen och Amnesty är närvarande i allra högsta grad. Vid ett av Amnestys seminarier på fredagen varnade Soraya Post för den ökade antiziganismen i Europa.

Bokmässan är i full gång och det kryllar av människor på alla håll och kanter. Mitt i myllret uppe på Internationella Torget står Karolina Pontén, distriktssamordnare för Amnesty i Göteborg. Tillsammans med praktikanter och aktiva medlemmar informerar hon om och samlar namn till den pågående kampanjen mot mödradödlighet.
– Intresset är stort och på två dagar har vi fått in cirka åttahundra namn. Målet är att få in femhundra namn per dag, berättar Karolina Pontén och fortsätter:
– Syftet med namninsamlingen är att lämna in en vädjan till regeringen i egenskap av ordförandeland i EU - världens största biståndsgivare.

Mödradödlighet har varit en lågprioriterad fråga på EU-nivå och därför vill Amnesty nu påverka regeringen att använda sitt ordförandeskap till att på allvar lyfta fram problemet.

Karolina Pontén visar hur det går till i Amnestys monter på Internationella Torget.
Foto: Emma Lundström

Förutom arbetet i montern är Amnesty också medarrangörer till åtta olika seminarier på Internationella Torget, bland annat om romernas situation i Europa, om sexuellt våld i krigets vardag och om varför det är så tyst om sex i EU.

Karolina Pontén vill poängtera att det är aktiva medlemmar som står i Amnestys monter. Många av dem är unga och det lockar också en ung publik, även om det åldersmässigt är en ganska blandad skara som söker sig till Internationella Torget.

Mikael Johansson och Klara Jansson säljer lotter med rykande åtgång.
Foto: Emma Lundström

En trappa ned har Mikael Johansson och Klara Jansson fullt upp med att sälja lotter i Amnestys populära boklotteriet. Över 1 500 lotter såldes på torsdagen och det kommer hela tiden nyfikna människor som vill köpa en lott.
– Det är verkligen jätteroligt, säger Klara Johansson.

Nyss tittade Mark Levengood förbi och köpte fyra lotter för den goda sakens skull. Foto: Emma Lundström

Mikael Johansson, som varit medlem i Amnesty grupp 118 sedan starten 2002, berättar att gruppen tog över lotteriet tre år sedan. Gruppen är också aktiv i andra utåtriktade kampanjer som Amnesty har.

Lotterna kostar tio kronor och inte alla vill ha avkastning på sina lottköp:
– Mark Levengood köpte köpte precis fyra lotter men ville uttryckligen inte ha någon vinst, säger Mikael Johansson och ler.

Text: Emma Lundström & Jose-Miguel Ferrada Stoehrel
Foto: Emma Lundström

Tystnad i Europa – men antiziganismen ökar

Soraya Post. Foto: Emma Lundström

– Det finns minst 15 miljoner romer i Europa – det är ingen liten minoritet, säger Soraya Post från Delegationen för romska frågor, som deltar i Amnestys seminarium om romernas situation i Europa på Internationella Torget under bokmässan.

– Flera hundra tusen romer saknar ID-handlingar och kan inte röra sig fritt ens inom de länder där de bor. Många romska kvinnor och barn kan aldrig lämna det område där de lever, säger Soraya Post och fortsätter:
– Det finns 600 läger i Slovakien utan el, vatten och sanitära faciliteter. Människor bor i lådor och skjul på andras ägor, kan inte odla mat och om de går in i städerna riskerar de att bli svårt misshandlade.
Hon berättar att de mord på romer som skett i Ungern på senare tid skapat en stor rädsla bland den romska befolkningen. De antiziganistiska strömningarna i Ungern visas helt öppet och det finns ett nationalistiskt garde som drar igenom de romska ghettona och hetsar och dödar:
– Romerna känner igen flera som poliser, det är svårt att vända sig till polisen och be om hjälp då. Det är en skam för Europa, säger Soraya Post.

Fem av tio ledamöter i Delegationen för romska frågor har romsk etnicitet – Soraya Post är en av dem. Delegationen har Maria Leissner som ordförande och är en kommitté som tillsattes 2007 med syftet att utreda och sprida information om romernas situation i Sverige. I vår avslutar delegationen sitt arbete och ska då lämna in ett betänkande. Just nu pågår arbetet med ett förslag till en sanningskommission:
– Efter 500 år i Sverige utsätts romer fortfarande för stor rasism och stor diskriminering på alla sätt, menar Soraya Post.

Soraya Post berättar om romernas utsatthet. Foto: Emma Lundström

Ulf B Andersson från Amnesty Press leder seminariet och han tar upp att Sverige är ordförandeland i EU. Många länder som vill bli medlemmar visar upp planer på hur de ska hantera problemet med den utbredda diskrimineringen av Europas romer, men när landet väl är med rinner det ofta ut i sanden:
– Titta på lagstiftningen och se till att den implementeras, säger Soraya Post. Det får inte bara bli fina ord på pappret.

Diskrimineringen handlar bland annat om rätten till bostad och rätten till utbildning.
– Många romer lever under förfärliga förhållanden utan tillgång till rent vatten och tak över huvudet, ofta i områden där de blir sjuka av kemiskt avfall som dumpas i närheten av eller där de bor, berättar Maja Åberg från Amnesty

Romer är också diskriminerade när det gäller utbildning. Barn sätts i specialskolor, antingen för romer eller för mentalt funktionshindrade, i länder som Slovakien, Slovenien och Kroatien.
Utbildningen i de skolorna ligger långt under en rimlig nivå och det gör att de romska barn som gått där inte kan söka in till högre utbildningar: Diskrimineringen institutionaliseras. Maja Åberg berättar om uttalanden som gjorts när det gäller romerna:
– Till exempel kan politiker uttala sig och säga att det inte går att ha romska barn i skolorna, att de stjäl och bara ”är” sådana.

Maja Åberg, Soraya Post och Ulf B Andersson samtalar under det välbesökta seminariet. Foto: Emma Lundström

Förra året hålls ett toppmöte - the EU Roma Summit – där situationen i Europa skulle diskuteras, men Soraya Post anser att det var ett misslyckande:
– Det var en flopp, ett spel för gallerierna.
Hon har större hopp om det möte som ska hållas den 8 april nästa år, på romernas nationaldag, i Spanien under landets ordförandeskap. Spanien har en mer positiv utveckling när det gäller att i realiteten arbeta med problemen och Soraya Post tycker att de tar ett bra initiativ med toppmötet, men hon menar samtidigt att antiziganismen i Europa snarare ökar än minskar.
Både internationella och nationella romska organisationer arbetar med frågorna men många är rädda för de konsekvenser som det kan medföra.

2005 invigdes det första och enda samarbetsorganet för romer i EU - ERTF (European Traveller
Forum), romernas första politiska röst i Europa. Men Soraya Post menar att organisationen inte får gehör för sina frågor. Hon har ingen tilltro till den ledning som idag styr Europa.
– Situationen ser ut ungefär som på 30-talet, säger hon. I Italien har regeringen ett förslag på att man ska sätta något slags märke på romernas kläder. De läger som de har, dem kallar jag för koncentrationsläger och jag är rädd för att det kommer att bli utegångsförbud i de här lägren snart.
– Men det som skrämmer mig mest, är tystnaden runt om i Europa, säger Soraya Post och det ekar av historia i de orden.

Text & foto: Emma Lundström

reportage | 2009-09-25