AMNESTY60ÅR: 60 år av engagemang

Nu fyller Amnesty International 60 år och en hel del har förändrats sedan 1961.

ledare | 2021-06-01
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #2/2021

Att gå in på hemsidan medlem.amnesty.se (numera utan inloggning) och klicka på Svenska Amnestys historia är att hitta en guldgruva för den som vill göra en tidsresa tillbaka till uppbyggandet av den svenska sektionen.

Materialet togs fram av Henrik Harr och Katarina Hellström 2001 när Amnesty fyllde 40 år. Här skildras livliga debatter på välbesökta årsmöten, flödande kreativitet och ett otroligt engagemang som gjorde att svenska Amnesty ökade från 50 medlemmar 1964 till över 75 000 år 1995.

Allt började med Peter Benensons artikel den 28 maj 1961 om de glömda fångarna.

Snart bildades sektioner i allt fler länder och Amnesty blev en internationell rörelse, som också fick fäste i Latinamerika, Afrika och Asien, även om de starkaste sektionerna fanns i Västeuropa och Nordamerika.

Under åren har Amnesty drivit ett antal kampanjer mot tortyr. Här en utställning från en Amnestygrupp i Jhargram i Västbengalen i Indien 1982.

Under åren har Amnesty drivit ett antal kampanjer mot tortyr. Här en utställning från en Amnestygrupp i Jhargram i Västbengalen i Indien 1982. Foto: AI

Otaliga fångar adopterades av Amnestygrupper som envist och enträget arbetade för deras frigivning. Opartiskhet och oberoende var honnörsord. Amnestyrörelsen beslöt successivt om nya arbetsområden och arbetet mot tortyr och dödsstraff fick stort genomslag och nådde framgångar.

Det har också funnits frågor som lett till djup oenighet. Amnesty ansåg till exempel att ANC:s ledare Nelson Mandela, som satt fängslad i Sydafrika 1962-1990, inte var en samvetsfånge då ANC och kommunistpartiet SACP 1961 hade bildat MK och inlett en väpnad kamp mot apartheidsystemet. Svenska sektionen försökte förgäves få beslutet om Mandela ändrat.

Det tog Amnesty 17 år att fatta beslut om att arbeta för personer som hade fängslats för homosexualitet eller samkönat sex. Det tog 14 år efter det första Amnestybeslutet om abort innan en policy om fri abort kom förra året.

 Amnesty håller internationellt rådsmöte, ICM, i japanska Yokohama 1991. Där togs ett beslut som lade grunden till Amnestys nuvarande hbtqi-arbete.

Amnesty håller internationellt rådsmöte, ICM, i japanska Yokohama 1991. Där togs ett beslut som lade grunden till Amnestys nuvarande hbtqi-arbete. Foto: AI/ Kazutoshi Murata

Mycket har hänt under Amnestys 60-åriga historia. Amnesty varnar nu för misstänkta krigsförbrytelser från bägge sidor i striderna mellan Israel och Hamas och den 17 maj krävdes att ICC, internationella brottmålsdomstolen, ska undersöka Israels bombningar av bostadsområden i Gaza.

Den 13 maj avvisade Amnesty de etiopiska myndigheternas undersökning av massakern i Axum i Tigray den 28 november 2020 då hundratals civila dödades, enligt Amnesty.

Arbetet för samvetsfångar fortsätter och når ibland framgångar som när Tran Thi Nga oväntat frigavs från fängelse i Vietnam den 10 januari 2020 och tackade Amnesty för ”ert outtröttliga arbete för min frihet”. Hon påpekade dock att ”det sitter fortfarande många samvetsfångar fängslade i Vietnam, och jag hoppas innerligt att Amnesty fortsätter kämpa för deras frihet!”

Ulf B Andersson

Läs mer

AMNESTY60ÅR: En svår balansgång i föränderlig värld (4 juni 2021)

AMNESTY60ÅR: Svenska Amnestys barndom (2 juni 2021)

ledare | 2021-06-01
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #2/2021