Första gången för Juholt, framsteg i Vietnam och vad är barnens bästa?

reportage | 2011-08-05

Halvvägs genom Pridefestivalen ställdes Socialdemokraternas nya partiledare på scen för att förklara hur partiets hbtq-politik ska se ut i fortsättningen. Vietnams första och ganska nystartade hbtq-organisation besökte Kulturhuset och Amnesty Press gick på seminarium för att reda ut vad som är bäst för barnen, och vem har egentligen svaret?

Barnens bästa i fokus

Vad är egentligen barnens bästa? Det var den fråga som ställdes när RFSU arrangerade ett panelsamtal under tisdagen. Anna Malmquist, Lotta Olsson, Anders Wallner, Kristina Henkel och Emma Wieslander utgjorde panelen och var alla överens om att begreppet ”barnens bästa” är något som ofta misstolkas och missbrukas i svensk sexualpolitisk debatt. **

Kristina Ljungros, RFSU:s förbundsordförande, var moderator vid tisdagens panelsamtal och menade att vi måste problematisera och utveckla vad som klassiskt ansetts vara barnens bästa inom politiken. Det är dags att inkludera de barn som lever i regnbågsfamiljer menar hon.

Under seminariet poängterades att kärnfamiljen ofta setts som utgångspunkt i diskussioner om barnens bästa. Emma Wieslander (RFSU) menar att vi bör prata om stjärnfamiljer som ett alternativ till den klassiska kärnfamiljen. I en stjärnfamilj utgörs familjen av de människor som barnet själv väljer att rita runt omkring, som strålar från en stjärna.
– En familj består sällan av enbart mamma, pappa och barn. Alla familjer är stjärnor, de har lite olika stjärnstrålar bara, förklarade hon.

Men att leva i en okonventionell familjekonstellation är i många fall förknippat med oförståelse och fördomar, något som MP-politikern Anders Wallner själv fått erfara. Hans egen familj består av fyra föräldrar vilket innebär att enbart två av dem har laglig rättighet till umgänge med barnet. Vid en tvist står de andra två helt rättslösa, förklarar han. Detta beror på att ett barn enbart kan ha två vårdnadshavare.

Lilla Leija besökte seminariet med sina mammor.

Anna Malmquist är doktorand vid Linköpings universitet och har forskat om regnbågsfamiljer. Hon menar att det finns en homonormativitet som gör att vissa HBTQ-familjer har lättare att bli accepterade än andra.
– Är man ett par så är man rättsligt erkänd, men som en förälder av fyra står man utan lagliga rättigheter och man måste kämpa mycket hårdare, framhöll Anna Malmquist.

Lotta Olsson jobbar på Solbacken förskola och arbetar aktivt för att uppmärksamma barnens bästa i regnbågsfamiljer. Solbackens förskola är den enda kommunala förskolan som anordnar veckoträffar exklusivt för regnbågsfamiljer.

Kristina Henkel, (jamstallt.nu) menade liksom Lotta Olsson att förskolan och skolan spelar en mycket stor roll när det gäller att synliggöra alla former av familjer. Hon menade att det är viktigt att det undersöks vad som inte görs för att synliggöra regnbågsfamiljen:
– Vi måste se vilka familjer som inte finns med i sångerna och i sagorna, låt exempelvis exemplen på tavlan innehålla en familj med två pappor eller två mammor.

Kristina Ljungros frågade paneldeltagarna vad som egentligen är barnens bästa. Emma Wieslander tror att det viktigaste är att alla barn är önskade, inte bara av föräldrarna utan även av samhället. Anders Wallner skulle helst vilja ta bort begreppet ”barnens bästa” helt och hållet. Han menar att det ofta är ett tecken på bristande politiska argument:
– Politiker tar ofta till begreppet ”barnens bästa” när argumenten tryter. På så sätt kan man dölja sina fördomar för alla nya former av familjekonstellationer. Om jag fick välja så ska det bort.

Panelen från vänster till höger: __ Emma Wieslander, Lotta Olsson, Kristina Henkel, Anna Malmquist, Anders Wallner och Kristina Ljungros.

De utmaningar som paneldeltagarna ser är förknippade med bland annat utökad utbildning hos skol- och förskolpersonal. Enligt Kristina Henkel saknas en öppenhet hos många pedagoger som gör att olika familjer blir bemötta på olika sätt. Även Emma Wieslander anser att många lärare har bristande kunskaper om regnbågsfamiljer då endast 6 procent av dagens lärarstudenter har fått utbildning i frågan.

I framtiden hoppas Emma Wieslander på en ny utredning kring vårdnadsskap, med barnens bästa som utgångspunkt. Enligt hennes förhoppningar skulle det innebära att det kan finnas många vårdnadshavare för ett barn. Anna Malmquist hoppas att det i framtiden ska bli tillåtet med surrogatmödraskap för ensamstående kvinnor. Även Anders Wallner menar att lagen inte ska användas för att påverka vilka som ska få vara föräldrar. Att ta bort tvångssterilisering av transpersoner skulle vara ett sätt att stoppa en sådan laglig styrning menar han.

Text: Ida Persson
Foto: Yvette Lindholm

Fotnot: Panelsamtalet kommer att visas i UR.

Amnesty Press på Pride

Turkiska hbtq-aktivister på Pride (3 augusti)


Amnesty och Pride

Håkan Juholt synad på Pride

Håkan Juholt gästade Pridefestivalen under RFSL:s utfrågning på onsdagen. Under utfrågningen i Kungsan framgick att Socialdemokraterna vill se till att alla ungdomsmottagningar i landet hbt-certifieras och att en nationell kampanj mot hiv startas. Partiledaren var också positiv till surrogatmödraskap för ensamstående kvinnor.

På en av scenerna i Pride Kungsan anordnade RFSL och RFSL Ungdom en utfrågning av den nya socialdemokratiska partiledaren under rubriken ”Vad vill Håkan Juholt?” Emelie Mire Åsell, förbundsordförande för RFSL Ungdom och Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL stod för utfrågningen.

Ulrika Westerlund undrar hur han och Socialdemokraterna ska säkra hbt-kompetensen i kommunerna.

Inledningsvis berättar Håkan Juholt att Socialdemokraterna vill hbt-certifiera alla landets ungdomsmottagningar. Detta som ett sätt att säkra kompetensen i hbt-frågor i kommunerna. I vissa kommuner har det redan gjorts, men i många fall brister ungdomsmottagningarna i sin kompetens att hjälpa ungdomar med frågeställningar kring hbt-frågor, menar Håkan Juholt. Det är något som blir extra tydligt under sommaren, då många ungdomsmottagningar håller stängt. – Alla ungdomar har rätt till hbt-kompetenta ungdomsmottagningar men det är omöjligt att behålla en kompetens om ungdomsmottagningarna håller stängt 10 veckor under sommaren, säger han.

Håkan Juholt kan dock inte utlova att alla skolor ska hbt-certifieras. Han menar dock att utbildning av lärare i hbt-frågor är nödvändigt.

Transpersoners rättigheter togs upp under utfrågningen och man lyfte då fram Socialstyrelsens utredning som föreslår en ändring av den lag som säger att en person måste vara ogift, myndig, svensk medborgare och steriliserad för att få byta kön. Socialdemokraterna har tidigare konstaterat att man stödjer Socialstyrelsens utredning, men att man inte vill häva 18års gränsen vid könsbyte, något som partiledaren höll fast vid. Håkan Juholt menar dock att man nu vill jobba hårt för att förverkliga en lagändring, även över partigränser.

Han ifrågasatte också statsminister Fredrik Reinfeldts sätt att hantera Kristdemokraternas konservativa hållning i frågan:
– Det är oansvarigt att låta den här frågan vila på grund av att ett parti har en extremuppfattning. En stor majoritet vill ha den här frågan, men Fredrik Reinfeldt låter den stoppas.

Håkan Juholt konstaterar också att Socialdemokraterna erkänner sociala kön och att man vid myndighetsålder ska kunna bestämma vilket kön man anser sig tillhöra. Han menar också att man, trots manligt juridiskt kön ska kunna ta ett kvinnligt namn, även detta vid 18 års ålder.

Det är anmärkningsvärt att statsministern låter Kristdemokraterna stoppa frågan om tvångssterilisering av transpersoner, menar Håkan Juholt.

När det kom till frågor om det ökade antalet hiv-smittade i Sverige ifrågasatte RFSL det faktum att landstingens medel för hiv-prevention stått på samma ekonomiska nivå i cirka 15 år. Håkan Juholt berättade att Socialdemokraterna nu vill ha en nationell hiv-kampanj:
– Landets hiv-smittade ökar och nu är det dags för en samlad hiv-kampanj på nationell nivå. Det är orimligt att medlen stått på samma nivå i 15 år trots att fler och fler smittas.

Håkan Juholt förklarar också att man vill göra sexualundervisning till ett utbildningsämne, det vill säga ett ämne som kräver specifik ämnesutbildning.
– Att göra sexualundervisning till ett utbildningsämne finns med i Socialdemokraternas skolpolitiska program. Det är nödvändigt och måste komma till, betonar han.

Men hur ställer sig Socialdemokraterna till frågan om flera vårdnadshavare för ett barn? Jo, enligt partiledaren har partiet i grunden en positiv inställning till frågan men man anser också att det kan öppna upp för mycket komplicerade vårdnadstvister:
– Vi vill se till barnets bästa vilket skulle innebära en möjlighet att ha flera vårdnadshavare men vi måste först vara beredda på vad detta skulle innebära i en vårdnadstvist.

En omröstning i riksdagen kring frågan om flera vårdnadshavare kommer att äga rum i april.

Slutligen fick Håkan Juholt frågan om huruvida ensamstående kvinnor ska kunna få hjälp med surrogatmödraskap. Efter hjälp från en kollega i publiken kunde han meddela att partiet är positivt till ensamstående kvinnors surrogatmödraskap och att man tänker driva frågan ”med full kraft, energi och engagemang”. Hoppfullt, tyckte RFSL.

Text: Ida Persson
Bild: Yvette Lindholm

Vietnams första hbtq-organisation på besök

Vietnam växer landets första registrerade hbtq-rättsorganisation iSEE. Sydöstra Asien har generellt inga lagar som kriminaliserar homosexualitet men det finns en stor omedvetenhet om sexuell mångfald och det saknas lagar som skyddar hbtq-personer.

Från organisationen iSEE fanns på torsdagen Quang Binh Lê på plats på Pridefestivalen, inbjuden av RFSU för att berätta om organisationernas samarbete. Sedan 2007 har organisationen tillstånd av landets styrande kommunistparti att bedriva sin verksamhet. RFSU uppvaktades av iSEE och RFSU såg direkt möjligheterna och lärdomarna de kunde få från att se en organisation av det slaget växa från start, med alla utmaningar och hinder som kommer på köpet.
– RFSU kan lära sig av att se deras behov, säger Jonas Tillberg från RFSU.

Det är svårt att registrera organisationer i det hårt hållna Vietnam, men iSEE är registrerad och godkänd.

Även om homosexualitet inte är kriminellt i i Vietnam finns stora hål i lagstiftningen för hbtq-personer. Quang Binh Lê berättar om en transkvinna som förra året våldtogs av tre män. Fallet lades ner eftersom män enligt lag inte kan vara offer för våldtäkt. Ett annat exempel han ger är att det är helt omöjligt att byta sitt juridiska kön i landet. iSee arbetade från början inte med lobbying men landets myndigheter ska nu se över sina familj- och äktenskapslagar till 2015. Organisationen vet inte vad som kommer att hända med lagarna men vill gärna kunna påverka deras utformande proaktivt för att till exempel få in samkönade äktenskap.

Quang Binh Lê säger att Vietnam är ett fridfullt land. De trakasserier hbtq-människor utsätts för är inte våldsamma:
– Det finns inte hatbrott i Vietnam. Homosexuella blir inte misshandlade på gatan. Men någon som kliver ut ur garderoben eller blir oavsiktligt avslöjad kan få sina barn tagna ur skolan och deras familjer kan bli utfrysta.

Quang Binh Lê är övertygat om att det enorma stigmat kring hbtq beror på okunskap. Starka familjevärderingar råder i Vietnam och det är svårt att komma ut till nära och kära, därför arbetar iSEE aktivt med utbildning och där hamnar media i organisationens fokus.
– Media är så viktigt för kunskapsspridningen och åsiktsbildningen i Vietnam. Vad vi än gör bjuder vi in media så att vi syns, säger Quang Binh Lê.
Inte minst har organisationen märkt det i sin rapport ”Media portrayal of homosexuality” från 2008. I den har organisationen kartlagt hur media framställer orsakerna till homosexualitet. I 18 procent av fallen framställs homosexualitet som någonting man kan smittas av och 9 procent av gångerna hänvisar media till hjärtesorg som orsak.

För att kontra bjuder organisationen in kända personer som ambassadörer. Miss Vietnam har haft en betydande roll som ambassadör och Quang Binh Lê tror att det gör stor skillnad när kända personer aktivt tar ställning.

Text och foto: Yvette Lindholm

reportage | 2011-08-05