Turkiet : Misshandel och tortyr måste undersökas

Fatta Pennan | 2021-02-16
Även publicerad i AmnestyPress #1/2021

Den 1 januari meddelades att Melih Bulu hade utnämnts till rektor för Boğaziçi-universitetet i Istanbul i Turkiet. Han tillhör det styrande partiet AKP och utnämningen väckte protester då den ansågs hota den akademiska friheten.

Den 4 januari samlades studenter utanför entrén till en i huvudsak fredlig protest. Kravallpolis använde tårgas och vattenkanoner. Minst 45 personer greps senare och många av dem har uppgett att de misshandlades och torterades i häkte. Alla är nu frigivna.

Skriv till:
Istanbul Chief Prosecutor
Mr Şaban Yılmaz
Çağlayan Meydanı
Şişli Merkez Mah.
Abide-i Hürriyet Cad. No: 223
Şişli / İstanbul
Turkiet

Fax: +90 212 3757148 eller +90 212 3757585
E-post: istanbulcbs@adalet.gov.tr

Dear Mr Yılmaz,
I am writing regarding the alleged torture or other ill-treatment of students detained during dawn raids between 5 and 7 January, on allegations that they have violated the have violated Article 32.1 of the Law during an overwhelmingly peaceful assembly at the Boğaziçi University in Istanbul on 4 January.

According to their lawyers and students Amnesty International spoke to, the students detained during the dawn raids were allegedly subjected to ill-treatment. At least eight students said they were forcibly strip searched, some more than once, while two LGBTI+ students were allegedly threatened with rape with a truncheon.

I urge you to ensure that all allegations of torture or other ill-treatment and threats and abuse by law enforcement officials against the protestors are promptly, thoroughly, independently and impartially investigated.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver med anledning av uppgifterna om tortyr och misshandel av studenter som greps vid gryningsräder 5-7 januari. De gripna anklagades för att ha överträtt paragraf 32.1 vid en i huvudsak fredlig protest vid Boğaziçi-universitetet i Istanbul den 4 januari.

Enligt advokaterna och studenter som Amnesty International talat med så uppges att studenterna utsattes för misshandel. Minst åtta studenter sade att de med tvång tvingades klä av sig, vissa flera gånger, och två hbtqi-studenter uppges ha blivit hotade med våldtäkt med batong.

Jag anmodar er att se till att alla anklagelser om tortyr eller andra former av misshandel, hot och övergrepp från poliser mot de protesterande undersöks skyndsamt, grundligt, självständigt och opartiskt.

UA: 2/21

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 1-2021.

Fatta Pennan | 2021-02-16
Även publicerad i AmnestyPress #1/2021