Indonesien: Shiamuslimer riskerar vräkning

Fatta Pennan | 2013-12-22
Även publicerad i AmnestyPress #5/2013

Minst 168 shiamuslimer på östra Java riskerar att återigen tvångsförflyttas (se Fatta pennan nummer 5/2012), denna gång från sina temporära bostäder som de tidigare tilldelats i augusti 2012, efter att en våldsam folkmassa hade attackerat deras by, Sidoarjo på östra Java.

I juli uttryckte FN:s kommitté för mänskliga rättigheter oro över de indonesiska myndigheternas misslyckade försök att skydda religiösa minoriteter mot våldsamma överfall. Shiamuslimerna och människorättsorganisationer anser att tvångsförflyttningarna är ett sätt att få shiamuslimerna att konvertera till den sunnitiska grenen av islam.
Amnesty kräver att tvångsförflyttningarna omedelbart stoppas och att shiamuslimerna i säkerhet kan återvända till sina hem.

Skriv till
Governor of East Java
Soekarwo
Jl. Pahlawan No. 110,
Surabaya, East Java,
Indonesien
Fax: +62 31 355 7138

Dear Governor, Having read that at least 168 people from a Shi’a community in East Java are at risk of being forcibly removed again from their temporary shelter, I wish to express my concerns.

I call on you to halt immediately the threatened forced eviction of the Shi’a community in Sidoarjo, East Java, and to guarantee the safe, voluntary and dignified return of this Shi’a community to their homes, according to their wishes. I also urge you to provide them with assistance so as to enable them to rebuild the homes that were damaged or destroyed.

Moreover, I call on you to investigate reports that central and local government officials are involved in the intimidation of Shi’a followers in order to force them to renounce their faith. Lastly, I seek assurances that all those involved in the attack against the Shi’a community are speedily brought to justice in proceedings which meet international standards of fairness and without the imposition of the death penalty, and that victims are provided reparation.
Respectfully yours,

Sammanfattning av brevet på svenska

Bäste guvernör, Jag är oroad efter att ha läst om att minst 168 personer från en shiamuslimsk samfällighet på östra Java riskerar att tvångsvräkas från sin tillfälliga tillflyktsort. Jag uppmanar er att omedelbart stoppa den hotande tvångsförflyttningen av shiamuslimerna i Sidoarjo och garantera att de i säkerhet och värdighet kan återvända till sina ursprungliga hem om de så önskar. Jag ber er också att se till att de får hjälp att återuppbygga sina hem som har skadats eller förstörts.

Jag ber er vidare att undersöka uppgifterna om påtryckningar mot shiamuslimer i syfte att få dem att överge sin tro. De som har deltagit i attackerna mot shiamuslimerna måste skyndsamt ställas inför rätta och då få korrekta rättegångar där dödsstraff inte utdöms. Offren för attackerna måste också få kompensation.

Högaktningsfullt
Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 7 januari.

Fatta Pennan | 2013-12-22
Även publicerad i AmnestyPress #5/2013