Tre muslimer greps efter hemligt åtal

Samma dag som FN:s krigsförbrytartribunal i Haag dömde den bosnienserbiske generalen Radislav Krstic till 46 års fängelse för folkmord greps ytterligare tre personer misstänkta för krigsförbrytelser.

Denna gång var det inte Nato-ledda SFOR-styrkor som slog till utan bosnisk polis som på tribunalens begäran ingrep i Sarajevo och Sanski Most.

Två generaler och en överste i den tidigare bosniska regeringsarmén (ABiH) greps enligt ett hemligt åtal utfärdat av Haagtribunalen. De väntas inom kort skickas till Haag där åtal väntar för mord och massakrer, systematisk plundring och förstörelse samt övergrepp mot fångar i läger. Brotten ska ha begåtts i centrala Bosnien från januari 1993 till januari 1994 och drabbade främst bosnienkroater men även serber.

I åtalet pekas på att en rad av de värsta brotten under denna tid begicks av så kallade Mujahedin, utländska muslimer som kom till Bosnien för att utkämpa ett heligt krig.

General Enver Hadzihasanovic var tidigare yrkesofficer i den jugoslaviska armén, men efter krigsutbrottet i Bosnien blev han snabbt en av de högre officerarna i den muslimskt dominerade ABiH. I november 1992 blev han befälhavare för den tredje bosniska armékåren i centrala Bosnien.

General Mehmed Alagic ledde ett av förbanden i tredje armékåren och efterträdde Hadzihasanovic som befälhavare i november 1993 och blev senare befälhavare för sjunde armékåren. Efter återerövringen av hans hemstad Sanski Most 1995 gjorde han politisk karriär och var som representant för muslimska nationalistpartiet SDA borgmästare fram till 1999 då han avsattes av fredssamordnaren Carlos Westendorp för korruption. 16 april dömdes han till fyra års fängelse för maktmissbruk men domen har överklagats.

Överste Amir Kubura hade en ledande post inom Sjunde brigaden, ett beryktat förband inom tredje armékåren, där även frivilliga utländska muslimer ingick. Denna brigad bestod enbart av (troende) muslimer.
De tre gripna personerna anklagas inte för att själva ha utfört övergrepp.

Däremot anser Haagtribunalens åklagare att de som befäl har känt till och därmed burit ansvar för att minst 200 civila kroater och serber dödades i samband med anfall utförda av tredje armékåren. Åtskilliga soldater i den kroatiska HVO-milisen ska också ha avrättats efter att de har kapitulerat.

I åtalet ingår också övergrepp mot personer som hölls fängslade och systemet med att använda tillfångatagna personer som tvångsarbetare och mänskliga sköldar.

De flesta som har åtalats i Haag har varit serber och kroater men detta är inte första gången som muslimer åtalas vid tribunalen. 1998 dömdes två muslimer till 20 respektive 15 år för brott mot serbiska fångar i Celebici nära Sarajevo 1992. Men de dömda hade lägre befattningar och torsdagens gripande av två generaler och en överste visar att Haagtribunalen nu har allt mer detaljerad dokumentation om övergrepp på alla sidor under kriget i Bosnien.

Ytterligare ett antal hemliga åtal ska ha överlämnats från Haag till regeringen i Sarajevo, och spekulationer förekommer om att ytterligare fem muslimer inom kort kommer att gripas. En av dem som antas finnas på listan är Nasir Oric, befälhavare för de bosniska regeringsstyrkorna i Srebrenica under belägringen. Orics styrkor har anklagats för att under 1992-95 ha genomfört ett antal anfall mot serbiska byar där civila mördades.

Regeringen i Sarajevo har lovat att fullt ut samarbeta med Haagtribunalen.


ICTY (Haagtribunalen)