Ny anti-terrorist lag används för att tysta kritik mot regeringen

Justitiekanslern, Majahenkhaba Dlamini, varnade den 17 november journalister som var kritiska till regeringen för att de kunde bli betraktade som terroristanhängare och därmed gripas under under den nya terroristlagen, och riskera upp till 25 års fängelse.

Reportrar utan gränser fördömer den swaziske justitiekanslerns yttrande som riktades som ett hot mot journalisters oberoende arbete. Den nya lagen har nyligen använts för att komma åt oppositionsgrupper och demokratiförespråkare.

  • I ett land som redan befinner sig under strikt kontroll av kung Mswati III, har regeringen bestämt sig för att öka trycket och inte lämna utrymme för någon form av kritik, säger Reportrar utan gränser. Efter den politiska oppositionsrörelsen, är det nu journalisterna som högt uppsatta statstjänstemän riktar in sig mot och lättsamt och falskeligen anklagar för terrorism. Den här typen av hot är oacceptabelt.

Swaziland National Association of Journalists (SNAJ) har fördömt hans uttalande, och hänvisar till artikel 25 i Swazilands konstitution som garanterar yttrande- och pressfrihet

  • Så länge det som händer har ett nyhetsvärde och en god grund, kommer vi att rapporterar om det, säger Timothy Silemane, generalsekreterare på SNAJ.

Den första personen som greps under den nya anti-terrorismlagen var en ledande demokratiförespråkare, rapporterade BBC den 17 november. Mario Masuko, som leder Peopel´s Democratic Movement (Pundermo), anklagas för innehav av material för att tillverka vapen.

Enligt Mario Masukos son genomsöktes faderns hus förra lördagen, och polisen påstår att de fann material för att tillverka vapen – en anklagelse som sonen inte tror på.

Mario Masuko har kampanjat för en flerpartisystem i många år. BBC rapporterar även att Pundermo och tre andra grupper förbjöds fredagen den 14 november.

I augusti rapporterade Amnesty Press om gripandet av Jan Sithole, generalsekreterare i SFTU, den fackliga centralorganisationen i Swaziland.

Enligt information till den internationella fackliga samorganisationen, ITUC, ska Jan Sithole ha förföljts och sedan ha gripits. Det efter att den swaziska fackföreningsrörelsen och organisationer i det civila samhället organiserat en protestmarsch mot att Swazilands kung Mswati III och Zimbabwes president Robert Mugabe skulle delta i det toppmöte SADC, det regionala samarbetsorganet i Södra Afrika, höll i Johannesburg 16 augusti.

I september rapporterade Amnesty Press om hur kvinnogrupper protesterade mot kung Mswati III:s luxuösa leverne i detta fattiga land. Över tusen demonstranter hade begett sig ut på gatorna för att protestera mot vad de uppfattade som hovets slösaktiga livsstil i ett land där 69 procent av befolkningen tvingas överleva på mindre än sju kronor om dagen.

Swaziland är ett utsatt land, där flickor och kvinnor har drabbats hårdast. Hela 26 procent av befolkningen i åldersgruppen mellan 15 och 49 år hivsmittade, vilket är världens högsta siffra. Landets sjukvårdssystem är samtidigt gravt underfinansierat, och två tredjedelar av befolkningen är beroende av matbistånd.

Swaziland styrs av patriarkala regler och traditioner, och de formella rättigheter som kvinnor har enligt konstitutionen betyder lite i verkligheten. Ett rättssystem som påminner om det västerländska tillämpas, men det finns även ett parallellt traditionellt rättssystem, som vanligtvis går före.


Reportrar utan gränser