EU upphävde vapenembargot

Vid sitt utrikesministermöte beslöt EU på tisdagen att upphäva vapenembargot mot Uzbekistan, rapporterar Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). Därmed har de sista sanktionerna som infördes efter massakern i Andijan den 13 maj 2005 upphävts. Ingen vet hur många som dödades när säkerhetsstyrkor öppnade urskillingslös eld mot en stor folksamling i staden, men människorättsgrupper säger att det kan vara uppemot tusen personer.
För ett år sedan hävde EU visumförbudet mot tolv högt uppsatta företrädare för regeringen i Uzbekistan.

Enligt RFE/RL är många av EU:s 27 medlemsstater bekymrade över människorättssituationen i Uzbekistan. Samtidigt vill EU, med Tyskland i spetsen, förbättra relationerna med ett land som har stora energiresurser. Dessutom är Uzbekistan viktigt som gränsland till Afghanistan där Nato och andra länder som Sverige har truppstyrkor.

I ett uttalande från utrikesministermötet i Luxemburg sägs att Uzbekistan har gjort framsteg när det gäller mänskliga rättigheter:
- För att uppmuntra de uzbekiska myndigheterna att ta ytterligare påtagliga steg för att förbättra rättssäkerheten människorättssituationen och med hänsyn till de åtaganden som regeringen har gjort har utrikesministrarna beslutat att inte förnya de restriktiva åtgärderna.

BBC rapporterar att utrikesministrarna också uppmanade Uzbekistan att frige fängslade människorättsförsvarare, garantera yttrandefriheten och bekämpa barnarbete.

Inför utrikesministermötet uppmanade Amnesty EU att inte häva sanktionerna då de infördes med krav på en internationell undersökning av massakern i Andijan. Någon sådan har inte genomförts.
- Om vapenembargot hävs utan en undersökning av händelserna i Andijan kommer EU göra sina egna krav till åtlöje och den enda formen av internationella påtryckningar som finns mot Uzbekistan försvinner, sade Natalia Alonso, chef för Amnestys EU-kontor.

Enligt RE/RL uppmanades Uzbekistan förra månaden av EU att göra mer för att skydda de mänskliga rättigheterna men svaret blev en uppmaning till EU att se över sin egen respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer:
Amnestys uppfattning om vapenembargot (EU-kontoret)

Förtryck i det dolda (Amnesty Press 20 maj 2009)

Idag får Mutabar Tadzhibaeva pris - tackar Amnesty för stödet i fängelset (Amnesty Press 20 november 2008)

”Karimov gav order om massakern i Andijan” (Amnesty Press 2 september 2008)


Mutabar Tadzhibaeva vägrar ge upp kampen (Amnesty Press nummer 3/2008)

EU upphäver sanktioner (Amnesty Press 17 oktober 2007)


RFE/RL