Sista färden

Boken drivs av respekt för de människor i korowaiernas land som Thomas Pettersson har träffat under sina resor på Nya Guinea.

böcker | 2020-03-02
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2020

Foto: Bokförlaget Mormor

Bok: Vem är kannibalen?

Författare: Thomas Pettersson

Förlag: Bokförlaget Mormor

Thomas Pettersson är en av Sveriges främsta experter på Västpapua och har tidigare i flera böcker skildrat sveket från omvärlden när förhoppningar om att Nederländska Nya Guinea skulle bli självständigt i början av 1960-talet grusades. Istället tilläts grannen Indonesien 1969 införliva Västpapua sedan FN skändligt hade godtagit att 1 026 handplockade personer ”begärde” att få bli en del av Indonesien.

I Petterssons senaste bok, ”Vem är kannibalen?”, är det dock inte politiken och det fortsatta indonesiska förtrycket som är i fokus. Vi får en bred berättelse där frågan om rituell kannibalism går som en röd tråd i berättelsen. Det är en fråga som i årtionden har behandlats på ett sensationalistiskt sätt men jag tycker att Pettersson berättar på ett förklarande och intresseväckande sätt om en ö där mord på påstådda häxor är en människorättsfråga som dessvärre fortfarande är aktuell.

Boken drivs av respekt för de människor i korowaiernas land som Pettersson har träffat under sina resor på Nya Guinea och han skildrar hur både turister och missionärer ständigt har velat tränga längre in i områden där människor ännu inte mött ”civilisationen”. Han är självreflekterande och berättar om antropologer som både har spridit kunskap men också felaktigheter samtidigt som han dråpligt skildrar turisters okänslighet.

Det är en fascinerande bok och det är lätt att dras med i känslan av ett vemod över att snart alla människor är en del i den globala byn.

Ulf B Andersson

böcker | 2020-03-02
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2020